Πρωτοσέλιδο Αντίλαλος Μεσαράς:Recognized text:
ΜΕΣΣΑΡΑΣ
02310Ο
antilaloSpress.g
antilalospreg
| antilalosμre
για άμεση και έγκυρn ενημέρωση
σε ανανεωμένη μορφή!
ΜΟΙΡΕΣ
ΑAUTOVISION
1ΤΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ .3
ΠΛΗΡΩΜΕNC
ΤΕΛΟΣ
ΕΤΟΣ: 28ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 1399
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2021
ΤΙΜΗ: 1,00 Ε
ΣΑΒΒΑ TΟΚΥΡΙΑΚΟ
Για Τρεις μέρες τα φτα ήταν εκτός λειτουργίας
Βύθισαν στο σκοτάδι
το τούνελ Απομαρμά
για να κλέψουν τον χαλκό
σελ . 3
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Προβληματισμός για τα νέα
Περιστατικά θρομβσεων
Ακυρσεις ραντεβού
για εμβολιασμούς AstraZeneca
Ο Δήμος Φαιστού
επαναφέρει
στο Προσκήνιο
τον Λαβύρινθο
"ihe AstraZeneca
σελ. 5
Υπόμνημα στη Γερμανική Κυβέρνηση
και στους Έλληνες Ευρωβουλευτές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Μπήκε στην. . . Πρίζα
η ηλεκτρική διασύνδεση
Κρήτης-Πελοποννήσου
Ανοιξε ξανά το Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής
της Γέργερης
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Γέργερης, που είχε εγκαταλειφθεί τα προηγούμενα χρόνια, λειτουργεί
ξανά και μετατρέπεται σε έναν χρο αναψυχής, παι
χνιδιού και, κυρίως, μάθησης και γνσης. Το Πάρκο υ
ποδέχθηκε τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Γέργερης δίνοντάς τους την δυνατότητα να γνωρίσουν
τους βασικούς κανόνες ο δικής κυκλοφορίας.
"Θέλουμε πίσω την ιστορία και τον πολιτισμό μας".
Με αυτή την πρόταση επαν αφέρει ο Δήμος Φαιστού,
το θέμα πλήρους αποκατάστασης κι επισκεψιμότητας του σπηλαίου της "Λαβυρίνθου", καθς η ανάδ
ειξη του μνη μείου θεωρείται ύψιστης ση μασίας απέναντι στη μνήμη των κρητικν και την ιστορία της Κρή
της. Επειτα από μήνες έρευνας και συλλογής στοιχείων,
η Δημοτική Αρχή του Δήμου έχει συντάξει αναλυτικό
υπόμνημα το οποίο έχουν λάβει ή δη οι αρμόδιες αρχές
της Γερμανίας και όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, ζη
τντας από την γερμανική κυβέρνη ση και τους απανταχού φιλέλληνες, να εκκινήσει μια διαδικασία για την
αποκατάσταση ενός χρου ύψιστης ση μασίας.
Την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου μετά την αποπεράτωση των κατασκευαστικν εργασιν στα Χανιά και τη Νεάπολη Λακωνίας και την επιτυχή δοκιμαστική ηλέκτριση όλων
των τμημάτων του έργου , θαλάσσιων και χερσαίων,
ανακοίνωσαν το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο
ΑΔΜΗΕ.
σελ . 10
σελ . 4
σελ. 8-9
Έφυγε από την επίγεια ζωή
η διορατική Γερόντισσα
Γαλακτία
Για Πρτη φορά
στην ιστορία
Του Δ. Φαιστού
Τρεις γαλάζιες σημαίες.
Σύγκρουση ΕΑΣΗ
ΔΙΚτύου ΟινοΠοιν Κρήτης
για εισαγωγες κρασιν
από άλλες χρες
σελ . 20-23
σελ. 7
σέλ. 6
1390-21/05/2021