Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 21.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7609
29 χρόνια
ΕΡΓΟΣΕ: Αναζητά σύμβουλο
για τη διασύνδεση Ελλάδας- Αλβανίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Θα επιτευχθούν ευρύτεροι αναπτυξιακοί στόχοι
κρισιμους
Μοίρασε
πρόστια
Ε110.000 η Εn.
Κεφαλαιαγοράς
διαγωνισμούς ξεκινά η ΕΕTΤ
Ένα έργο Που με την ολοκλήρωση του θα υποστηρίξει Την επεταση Της χρήσης 5G και
τον δικτύων νέας γενιάς (NGH), και θα οδηγήσει στην αξιοποίηση πρόσθετων, απελευθε
ρωμένον φασματικν ζονόν για χρήση από ειδιαφερόμενους παρόγους επικοινονίας,
Προκήρυξε η ΕETT Πρόκεται για Το έργο <Ανάπτιξη Δικτύου Σταθερν και Κνητν
Σταθμν Εποπτείας Φάσματος Ρεδιοσυχιοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δκτύου Φυνής
και Ασύρματου Δκτύου Πετάδοσης Δεδομένων
01010
Ο 10 10
10 1 Ο
(ΥΠοέργο 7) της Πράξης Ανάπτυξη καινοτόμου ετεταμένου
Συστήματος Εποτίας Φάσμα
τος για την ενίσχυση της
επιχερηματικότητας μέσω του
τομέα ηλεκτρονικν επικοινω
ιν (ΣΕΦΕΙΡ.Ο Προϋπολογι
σμός τους φτάνει 69 εκατ.
aυρ μα με την Προσίρεση,
και υλοποιεται στο Πλαίσο του
Κέρδη καταγράφουν οι Πιο σημαντικές Bitcoin και τις ενδείξεις της κεντρικής τρά
ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την πεζας των ΗΠΑ ότι θα μπορούσε να
Πέμπτη, μία μέρα αφότου η Ευρωπαϊκή μεισει τον ρυθμό αγορν στοιχείων ενε
Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι τα κράτη-μέλη ργητικού νωρίτερα και όχι αργότερα. Στο
της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφνησαν να
ανοίξουν ξανά τα σύνορα για όσους έχουν από το αναμενόμενο αυξήθη καν οι τιμές
εμβολιαστεί πλήρως κατά της Covid-19.Οι Παραγωγού στη Γερμανία τον Απρίλιοευρωπαϊκές μετοχές δεν δείχνουν να
επηρεάζονται από την κατρακύλα του
μέτωπο των δεδομένων , Περισσότερο
Καλοκαιρνό διτυ
προστασίας
για 588,000
Επιχειρησακού Προγράμματος
ενισχύθηκαν 5,2% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο περσινό μήνα.
Για ένα φιλόδο-στόχο το 1,91 απαιτήσεις των
ρυθμιστικν
ΥΠΟΠιο συντηρητική πειθα ρχία , όταν
σε ό,ΤΙ αφορά αυξάνουν
τις εκτιμήσεις έσοδα.
ύστα ση αρχν .