Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'77254106056
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΑΔΕΣΜΕ ΥΤΗ
ΚΩΔ.: 1850. web site: www.lamiakos-typos.gr . e-mail : infoΦlamiakos-typos.gr
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2021 .ΕΤΟΣ 81ο
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' . ΑΡ. Φ. 22318 ΤΗΛ.: 2231051414 -5-6 FAX: 22310 29331-22310 51418 0.80 ΕΥΡΩ
Προγραμματική σύμβαση κατασκευής
Πολυχρου στην Κοινότητα Αργυρίων
του Δήμου Μακρακμης
Κεράσια με
το υδροκούλερ!
Προγραμματική
συνυπέΣύμβαση
γραψαν ο Περιφερει άρχηs Στερεάs Ελλάδαs Φάνns Σπανός
και ο Δήμαρχ0s Μακρακμηs Γεργιos
Χαντζήs .
| σελ . 2
Οι ευφυείφ αγρότες
Παράγουν
ανταγωνιστικά
Προϊόντα
. Φέρνουμε την ευφυή γεωργία
nο κοντά στον Ελληνα αγρότη,
όπου κι αν Βρίσκεται.
σε κάθε γωνιά της χρας .
| σελ. 5
Η Λαμία πλημμύρισε ανεξέλεγκτα
κίτρινες διαγραμμίσεις
Στην περιοχή του Γοργοποτάμου και στο Φραντζή.
οι Παραγωγοί βρίσκονται στο Πικ της συγκομιδής
σελ. 3
Μεγάλη πυρκαγιά! Πρόσκληση των Βουλευτν της Φθιτιδας Γάνης Οικονόμου λοι οι παραγωγοί
σε έτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για
Τiν Προστασία των εpγαζομένων της ΛΑΡΚΟ
στην Κορινθία
δίνουν οι Πυροσβεστικές
δυνάμειs Προκειμένου να
περιορίσουν τη μεγάλη φωτιά nou ξέσηασε αnό το
βράδυ τns Τετάρτηs και μαί|Που επλήγησαν από τον πογετό ΜαρτίουΑπρλίου θα αποφημιωθούν όμεσα
με τον χρόνο
ρα ανεξέλεγκτη στην περιοxή του Σχίνου, στο Λουτρά
κι Κορινθίαs.
| σελ.
θετικό κρούσμα μια μέρα πριν τον τελικό
σε Ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ
προγραμματισμένο
έλεγχο Covid-19 για τα μέλη
του noδοσφαιρικού τμήματos
στον ΠΑΟΚ , βρέθηκε ένα θετι κό δείγμα την Πέμητη (20/5) .
Το συγκεκριμένο άτομο είχει
συμπτματα τo
Πρωί κι εφαρμόστη καν οι
οδηγίεs του Πρωτόκολλου
Πριν τ' αnοτελέσματα . g 16
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότηταs
Φθιτιδαs απευθύνει πρόσκληση στουs Πέντε βουλευτές
τns Φθιτιδαs για συμμετοχή σε έκτακτο Δοικητικό Συμ
βούλιο με μοναδικό θέμα τη ΛΑΡΚΟ και πιο συγκεκριμένα
τη συνέχιση τns λειτουργίαs τns εnιχείρησηns , τη διασφάλι| ση των θέσεων εργασίαs και την προστασία όλων των κ | κτημένων των εργαζομένων.
Ενεργοποίηση ευρωπαϊκν κονδυλίων με στόχο την
ανακούφιση των αγροτν Πou υπέστησαν ζημιέs ano τον
Πρωτοφανή Παγετό Μαρτίου και Απριλίου, ζητούν Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία, με οινή επιστολή τous Πρos τον
Εnίτρono Γεωργίαs tns EE και τον Επίτροno Προϋπολογισμού. Οι υπουργοί ζητούν την ενεργοποίηση του άρθρου
221 του Κανονισμού για την ΚΟΑ.
ελαφρά
σελ. 2
σελ. 5
ΓΡΑΦΟΥn| Χρήστος Αλεξανδρής σ
Γιργος Σμοκοβίτης σε.7