Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΦΗΧΩ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
ΠΕΜΠΤΗ
Hellenit Post
ΜΑΪΟΥ 2021
ΧΡΟΝΙΑ
91 772529
029145
ΕΤΟΣ: 50
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 14379
T: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 : [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Attica Bank:
ΣΥΝΤΑΕΙΟΥΧΟΙ
SELF TEST
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ ΓΝΙΩΝ
Σε διαπραγματεύσεις
με την Εlington Solutions
Αύξηση πάνω από την προσωπική
διαφορά που καταγράφεται σήμερα
στο εκκαθαριστικό τους θα λάβουν
6 κατηγορίες των παλαιν συνταξιούχων .
Δεν απαιτείται δεύτερο με δαπάνη των ερ γοδοτν. Αν και το υπουργείο Εργασίας είχε
αναφέρει την προμήθεια δεύτερου self test,
τελικά δεν περιλαμβάνεται στις τελευταίες
τροποποιήσεις της ΚΥΑ της 15ης Μαΐου.
Στη χορήγηση των πρτων αδειν
διεξαγωγής τυχερν παιχνιδιν μέσω
διαδικτύου, προχωρά εντός των ημερν
η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων (ΕΕΕ ).
Σε διαπραγματεύσεις με την Ellington
Solutions S.A., η οποία τυγχάνει συνδεδεμένη
εταιρεία με το Ellington Management Group ,
αναφορικά με τους συμβατικούς όρους
μεταβίβασης των περιουσιακν στοιχείων
που περιλαμβάνονται στη συναλλαγή "Ώμέγα"
- σελ. 2
- σελ. 3
- σελ 5
βρίσκεται η Attica Bank σύμφωνα με ανακοί
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ
νωση. Σημεινεται ότι η τιτλοποίηση "Ώμέγα"
περιλαμβάνει δάνεια συνολικής αξίας περίπου
ει3 δισ. και έναντι αυτν , θα εκδοθούν τίτλοι
υψηλής , ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής
σειράς . Η διαδικασία της υπογραφής των
συμβατικν κειμένων αναμένεται να ολοκλη
ρωθεί εντός του μηνός Ιουνίου . Κατά το χρόνο
αυτό, η Διοίκηση της Attica Bank θα επανέλθει
αναφορικά με τους οριστικούς οικονομικούς
όρους της συναλλαγής , καθς και την επίπτω
ση στην κεφαλαιακή επάρκεια και την οικονομική θέση της Τράπεζας / Ομίλου της Attica
Bank. Η Τράπεζα θα ενη μερνει το επενδυτικό
κοινό για την πρόοδο της συναλλαγής.
Νέα διάταξη για κούρεμα
χρεν από δάνεια
συμφωνία με τις Βρυξέλλες φέρνει νέες διατάξεις
που φτάνουν στn Βουλή
σύντομα για κούρεμα χρεν από
δάνεια για όσους εντάσσονται στο
ΓΕΦΥΡΑ 2. Η ρύθμιση θα αφορά
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από την πανδημία και
αναμένεται να δρομολογηθεί άμεσα
ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Η κυβέρνηση <πατάει γκάζιν
για απαγόρευση πωλήσεων
αυτοκινήτων με βενζίνη και
diesel
Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων
δανείων οι τράπεζες δεν πρέπει να
τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο , επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με
τους όρους που υπήρχαν πριν από
τη χορήγηση της κρατικής επιδότησης, καθς και να μην αυξήσουν τη
δόση του δανείου μετά τη λήξη της
επιδότησης και μέχρι την οριστική
αποπληρωμή του δανείου.
Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν και
για τις 33.792 επιχειρήσεις που
υπέβαλαν μέχρι χθες αίτηση στο
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρέμβασή
του για τον κλιματικό νόμο, ζήτησε την πολιτική
και κοινωνική συναίνεση για τον καθορισμό
χρονικής προθεσμίας ως προς την πληση
αυτοκινήτων που καταναλνουν συμβατικά
υγρά καύσιμα: αΗ ηλεκτροκίνηση προφανς
είναι το μέλλον-για να μην πωότι είναι ήδη το
παρόν το οποίο είναι εδ-και θα πρέπει να
συμφωνήσουμε σε εθνικό επίπεδο
ο στόχος τον οποίο θέτουμε στην
όριο για να απαγορεύσουμε τις πωλήσεις οχη
μάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και να
στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά
να προσαρμοστεί προς αυτή την κατεύθυνση .
Πρέπει όμως ταυτόχρονα και η ενέργεια η
οποία παράγεται και την οποία καταναλνουν
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα , να είναι ενέργεια
πράσινην, ανέφερε. Πηγές, σημείωναν πως ο
πρωθυπουργός έκανε αυτή την αναφορά στε
να ανοίξει ο διάλογος και να επιδιωχθεί η
μέγιστη δυνατή συμφωνία για την οριοθέτηση
του στόχου και την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί
ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για
την απαγόρευση πωλήσεων αυτοκινήτων με
κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει ανοίξει από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόταση στε από
το 2025 και μετά να μηδενιστούν οι εκπομπές
CO2 από την αυτοκινητο βιομηχανία .
από την κυβέρνηση .
Οι νέες ρυθμίσεις που ενσωματνονται στο πρόγραμμα Γέφυρα 2
και αναμένεται να κατατεθούν για
ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, και όπως ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας
προέκυψαν μετά από εκτεταμένες
διαβουλεύσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.
<Πρόκειται για μέτρα που ενεργοποι
ούνται πρτη φορά στη χρα μας και
είναι προς όφελος των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και για τη διατήρηση
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, διασφαλίζοντας έτσι την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.
Παράλληλα, όπως αναφέρει το
in.gr το οικονομικό επιτελείο εξε τάζει μια νέα συνολική ρύθμιση των
οφειλν νοικοκυριν και επιχειρήσεων προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, η οποία εντάσσεται
στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατη
γικής για ανάκαμψη της οικονομί
ας μετά την πανδημία. Τα σενάρια
προβλέπουν περισσότερες δόσεις οι
μέχρι τις 31 Μαϊου οι επιχειρήσεις
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο
πρόγραμμα και να επωφεληθούν
της επιδότησης του επιχειρηματικού τους δανείου για 8 μήνες καθς
και των νέων διευκολύνσεων.
ποιος
είναι
Ελλάδα
- μείωση του επιτοκίου ρύθμισης
για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης
αποπληρωμής ή
διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικν τόκων,
διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου
( εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα
κριτήρια , όπως ότι το χρέος είναι με
γαλύτερο της εμπορικής αξίας της
περιουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετν και εγγυπτν , δεν προκύπτει
περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα
οικονομικά στοιχεία κ.λπ.),
- επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής.
Επίσης δεν θα πρέπει να αυξήσουν
τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της
επιδότησης και μέχρι την οριστική
αποπληρωμή του δανείου.
οποίες μπορεί να φθάσουν ή και να
ξεπεράσουν τις 6ο, εν ταυτόχρονα
θα ανοίγει ακόμη περισσότερο η βε
ντάλια των χρεν που θα μπορούν
να ρυθμιστούν
ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Οι συζητήσεις που θα γίνουν για το
νέο σχέδιο ρύθμισης των φορολογικν και ασφαλιστικν οφειλν
αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο
καλοκαίρι, στο πλαίσιο της 11ης αξι
ολόγησης της ελληνικής οικονομίας, με τις τελικές αποφάσεις να
αναμένονται εντός του φθινοπρου
όταν και θα υπάρχει μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα στο
μέτωπο της υγειονομικής κρίσης
αλλά και για τις πληγές που αφήνει
πίσω της η πανδημία στο μέτωπο
των χρεν .
ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
Με τις νέες ρυθμίσεις για τα δάνεια
των μικρομεσαίων οι τράπεζες θα
πρέπει υποχρεωτικά , στην περίπτωση ρύθμισης μη εξυπηρετούμενου
δανείου, να παρέχουν μείωση του
επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο
που ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνν
( δηλαδή όσο διαρκεί n επιδότηση).
Επίσης θα πρέπει να παρέχουν μία
ή και συνδυασμό από διευκολύνσεις:
10 URO