Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27789
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΦΥΡΑ 2>: Οι
ενέργειες για τη
διαχείριση των
δανείων από τις
τράπεζες
αΚαμπανάκιν ΕΚΤ ια το χρέος
και τις τιμές των ακινήτων
Μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος <ΓΕΦΥΡΑ 2> ανακοίνωσε ο υ
πουργός Οικονομικν , Χρήστος Σταϊκούρας, , Στο πλαίσιο αυτό, για πρτη φορά
προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλής (αχούρεμαν τόκων και χεφαλαίου ) , μείωσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθείσας δόσης και
επιμήκυνσης της περιόδου
αποπληρωμής.
10 +1 αλλαγές
στις εξετά σεις
οδήγησης
μαχροπρόθεσμων ομολόγων που κλειδ νουνν τα χαμηλά επιτόκια.
Οι τιμές των ακινήτων αποτελούν μία
άλλη πηγή αδυναμίας , ιδιαίτερα αυτές
των εμπορικν ακινήτων , μίας αγοράς
που χαρακτηριζόταν από υψηλή ζήτηση
και υπερβολικές αποτιμήσεις στα προ της
πανδημίας χρόνια . Οι τιμές των εμπορ χν ακινήτων αντιμετωπίζουν ήδη σημαντική διόρθωση καθς η πανδημία αλλά
ζει τις εργασιακές συνήθειες , εν είναι
πιθανές και περαιτέρω μεισεις τους, οδηγντας σε πιθανές πιστωτικές απολειες ή σε συμπίεση των ενεχύρων.
κν χρεοκοπιν, και στη διατήρηση των
μέτρων στήριξης για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα , διατηρντας έτσι στη ζωή μη
βισιμες εταιρείεςν, ανέφερε η ΕΚT.
Η συνεχιζόμενη ανάγκη για στήριξη του
ιδιωτικού τομέα μπορεί να ενισχύσει τις
ανησυχίες για τη με σοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους των ευάλωτων χωρν της
περιοχής, δε δομένου ότι το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε πολύ πέρυσι, πρόσθεσε.
Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα σημείωσε
ότι είναι χαμηλοί οι βραχυπρόθεσμοι κίν
δυνοι από το υψηλότερο δημόσιο χρέος ,
δεδομένων των χαμηλν επιτοκίων χαι
της πρόσφατης τάσης για την έκδοση πολύ
υψηλά επίπεδα χρέους και μία
φούσκα στις τιμές των ακινήτων είναι α πό τις μεγαλύτερες οικονομικές αδυναμί
ες της Ευρπης κα αποτελούν βαρίδια
για την ανάκαμψή της από την ύφεση
που προκάλεσε η πανδη μία του κορονοϊού, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) στην εξαμηνιαία έκθεσή
της για τη χρηματοπιστωτική σταθερό
Αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση
το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υπο δομν και Μεταφορν με αντικείμενο την
εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγν για τη χορήγηση αδειν οδήγησης
οχημάτων .
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που
διέπει την θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγν για τη
χορήγηση αδειν οδήγησης οχημάτων, με
σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη
διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας
της χρας.
τητα .
.Οι χρες αντιμετωπίζουν μία ευαίσθη
τη ισορροπία μεταξύ μίας πρόωρης προ
σαρμογής των μέτρων στήριξης , η οποία
μπορεί να συμβάλει σε ένα κύμα εταιριΣε τέσσερις άξονες η οικονομική ανάκαμψη
Μεισεις φόρων, ασφαλιστικν εισφορν, διαρθρωτικές αλλαγές
και νέα χρηματο δοτικά εργαλεία
Ελεύθερη είσοδος
στην ΕΕ μετά από
Πλήρη εμβολιασμό
Τελικά το αλκοόλ βλάπτει
τον εγκέφαλο
Τους άξον ες πάνω στους οποίους θα
κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα το
σχέδιο της κυβέρνησης στε η χρα να
ανακάμψει το ταχύτερο δυνατό από τις
επιπτσεις της πανδη μίας του κορονοίού, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικν,
Χρήστος Σταϊκούρας , στη διάρκεια σύ σκεψης που πραγματοποιήθηκε στην έ .
δρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του περιφερειάρχη , Απόστολου Τζιτζικστα, εκπροσπων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παρα γωγικν φορέων της Θεσσαλονίκη ς.
Στις δηλσεις που ακολούθησαν , ο κ.
Σταϊκούρας τόνισε πως ήρθε για να <λογοδοτήσει και πρόσθεσε: Η ελληνική
πολιτεία στάθηκε κοντά στα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από
την πρωτόγνωρη υγειονομική χρίση και
τις δυσμενείς οικονομικές συνέπε ιες των
διαθέσιμων εισοδημάτων. Το πράξαμε με
υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, σύνεση, οικονομική αποΔεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ για τον εγκέφαλο, καθς ακόμη και η μέ .
τρια κατανάλωση έχει αρνητική επίπτωση σχεδόν σε κάθε εγκεφαλική περιοχή, σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστημονική μελέτη .
Η έρευνα , με επικεφαλής τη δρα Ανια Τοπιγου άλα του Πανεπιστη μίου της Οξφόρδης , που προδη μοσιεύθηκε στο medRxiv, σύμφωνα με τη < Γκάρντιαν , ανέλυσε στοι
χεία για 25.378 άτομα, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από μαγνητικές τομογραφίες ε γκεφάλου, ιατρικά ιστορικά και τεστ μνήμης , τα οποία συσχετίστηχαν με την κατανάλωση αλκοόλ.
Διαπιστθηκε ότι όσο περισσότερο αλκοόλ πίνει κάποιος τόσο μικρότερος είναι ο
όγκος του εγκεφάλου του και άρα τόσο χειρότερες οι επιδόσεις του . Η μεγα λύτερη χατανάλωση αλκ οόλ μέσα στην εβδομάδα σχετίζεται με μιχρότερη Ε
Η ΕΕ συμφνη σε στο άνοιγμα των
συνόρων της σε όλους τους ταξιδιτες
που έχουν εμβολιαστεί πλήρως , όπως επι
βεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής , Christian Wigand.
Οι πρέσβεις της ΕΕ συμφνη σαν να ε
πικαιροποιήσουν την προσέγγισή τους όσον αφορά στα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή
Ενωση . Το Συμβούλιο προτείνει πλέον
στα χράτη-μέλη της ΕΕ να χαλαρσουν
μερικούς από τους περιορισμούς , ειδικότερα, για όσους έχουν εμβολιαστεί, επεσήμανε ο ίδιος.
Οι διπλωμάτες , που συναντήθηκαν στις
Βρυξέλλες , συμφνησαν, επίσης, να αυξηθεί το όριο των κρουσμάτων
που έχει μία χρα πριν χη- Α 3
ww.Gimoprasion.gr
ΣΝΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα