Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαΐου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7368
Τιμή : 1.00ε
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Πρόγραμμα
Τέφυρα 2%
Κόντρα
Ρύθμιση οφειλν:
τρπεzν- Δεύτερη ευκαιρία για ένταξη
στιs 120 δόσεs
ΥΠΟΙΚ
Μία ακόμη ευκαιρία Σκυλακάκης , μιλντας
στους φορολογουμέ νους που δεν κατάφεραν
πανδημίας να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή
ρυθμισμένων οφειλν
στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΙ, οι υποχρεσεις
της πανδημίας κινούν
ται μέχρι στιγμής στα
επίπε δα των 6-7 δι .
ευρ. Από αυτά , περίπου 5 δισ. ευρ αφοεν
Αιφνιδιασμό δηλ νουν οι τράπεζες σε
ό,τι αφορά τα νέα τους προς την εφορία ρούν το επιστρεπτέο
μέτρα διευκόλυνσης κυβέρνηση . Επ της
για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις ,
ανακοίνωσε προχθές
το υπουργείο Οικονομικν για τους δι .
καιούχους
προγράμμαατος "Γέ
συνέχεια στην 11
πρόκειται να δσει η
ουσίας ανοίγουν εκ
νέου οι ρυθμίσεις των
100-120 δόσεων για
όσους τις έχασαν μέσα
στην πανδημία .
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα
ρύθμιση για την αποπληρωμή των οφειλν
που γεννή θηκαν τους βάση χρονική ( περισ
τελευταίους 14 μήνες.
Σύμφωνα με πληροφο ρίες, η νέα ρύθμιση θα
τμήμα των κρατικν
δανείων που θα απο πληρωθεί σε 60 δόσεις
και τα υπόλοιπα είναι
φόροι που βρίσκοντι
σε αναστολή και οι
οποίοι θα μπορούν να θεσμούς, ωστόσο ο κ .
ρυθμισθούν ευνοϊκά.
Σύμφωνα με τον
υπουργό , η νέα ρύθ .
μιση θα είναι κατά
που τις απλεσαν στη
διάρκεια της πανδη.
μίας . Ουσιαστικά , θα
είναι η τρίτη ευκαιρία
για τους οφειλέτες
του Δημοσίου να αmoπληρσουν τα χρέη
τους με ευνοϊκούς
όρους . Η πρτη ήταν
με τη δημιουργία των
ρυθμίσεων και η δεύ.
τερη τον περασμένο
100 και 120 δόσεων για Νοέμβριο, όταν , λόγω
των συνθηκν της
συνέχεια στην 10
Σκυλακάκης ανέφερε
ότι η πρτη δόση της
ρυθμισμένης οφειλής
θα καταβληθεί το
2022 , όπως επίσης και
οι επστρεπτέες προ
καταβολές .
Σύμφωνα με τον σχε"Παγνει"
για φέτ0s
ο καττατ0s προβλέπει 60-72 μηνιμισθός
αίες χαμηλότοκες δό .
Οπως ανέφερε χθες
ο αναπληρωτής υπουρ.
Υός Οικονομικν Θ.
σότερες δόσεις ) κι
δεν θα περιλαμβάνει
μέτρα όπως ακούρεμα . Οι λεπτομέ - διασμό:
ρειες της ρύθμισης θα
ανακοινωθούν μετά
τις σχετικές διαβου λεύσεις πou θα ακο λουθήσουν με τους
. Αναβίωση των πa λαιν ρυθμίσεων των
τους πληττό μενους
Στην τελική ευθεία
μπαίνει η θεσμική διαδικασία για τον καττατο μισθό , ωστόσο
από τις έως τρα ει .
σηγήσεις των εμπλε.
κο μ ε ν
επιστημονικν
ρέων, από τις κυβερ νητικές διαρροές κι
από τα μισόλογα των
παραγωγικν φο
συνέχεια στην 2
αντικειμενικές:
θα τεθούν σε ισχύ
τον Ιανουάριο
του 2022
φοΣελίδα 9