Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδοκτήτης . Εδόης. Διευθυντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Ετος 45ο Ap, Φύλλου 11949 Τιμή 0,60 ευρ . Πέμπτη 20 Μαίου 2021
Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Π ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΗΝ ΤΟ" Ο ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ
να σημαντικό
Κληρονομιάς της Unesco
καθυστέρηoη για tmv εί .
Aης φαίνεται να μηaνε
στο δρόμο της υλononτου εpγου, διοτ σno nεipou , έστειλε σκετική
ανακοίνωση με ttho Aνοξε ο δρόμος γα την
για την διεκδίκηση της
σει ουστηρή κρrtική ένταξης της αρχαίος N για τις καθυστερήσεις noyκoσμιας nontιστικής
Ένα ξεχωριστό Event στην Πόλη μας
οα φιλοξενήσει
το Porsche Club Creece
Θετικά μηνύματα
Για τη φετινή Τουριστική σεζόν
Στέλνει η Κυβέρνηση
ΟΝ. Γεωργάκος βράκε πόρτες.
Εκτός από εκείνη του ΥΠουργείου Ναυτιλίας
Εμ.. τωρα με τους επαγελματίες του λιμένα Πρέβετας θα ασχοληθεί
Ως συνήθως αντιστρέφουν
την πραγματικότητα .
Εκνευρισμο
στην Αγκυρα
έχουν προκ .
λέσει οι δηλΣ6όν ένος μνος nέροσε ano την tελευταία συνάντηon
του Δημόρου Ν . Γεωργάκου με
Στη ουνάντηση , ο Δμορχος
διαβεβαίνε και μάλιστα κατη.
νοpηματικά ότι στο υnό σύνταξη
Master Pian, to onoio θα uno
ας της Ελλάδας , της Προέδρου της Δημοκρατία
και θα οφορά uς επιμέρους χρn .
σεις του Aιμένα η χρήon tου ε .
με τις οnoίες τίμησαν τη μνήμη της θλ .
Ελλήνων tou Πόντου.