Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής - Νικdος Καραθάνος 1951-1974*Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταιρίδου 1. Στιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2021
Περίοδος Β' ( 1974"
Αρ. φύλλου 6880-12.356
0,50 ε
Το Ψήφισμα του Δήμου Δράμας
για την εκμίσθωση
του Αρχοντικού Παμπούκα
από την ΑMΚΕ ΚΥΚΛΩΨ
Στάλθηκε στον πρωθυπουργό της χρας
| στην υπ. Πολιπισμού και τον ΕΦΚΑ
Απάτη στη Δράμα
Με το πρόσχημα της οφειλής
απέκτησαν πρόσβαση στους
Τραπεζικούς λογαριασμούς τους
Δόξα Δράμας
Ανοιξαν οι αιτήσεις για
το Pitching Lab
του 44ου Φεστιβάλ Ταινιν
Μικρού Μήκους Δράμας
Δημήτρης Μαυριάς
και Μιχάλης Ηλιάδης
μιλάνε στον "Π.Τ."
Κλειστά 2 Τμήματα σε Σχολείαα της Δράμας
Αναστολή λειτουργίας του 3ου
ΓΕΛ Δράμας λόγω κρουσμάτων
Καραντίνα 10 ημερν από την εμφάνιση συμπτωμάτων για
μαθητές και εκπαιδευτικούς
Σύντομα από τον επόμενο μήνα
αναμένεται η λειτουργία
όλων των σιντριβανιν της πόλης
Συχνές οι ζημιές στα σιντριβάνια της πόλης και επιτακτική η συντήρησή τους
Συντηρητή σιντριβανιν αναζητεί ο Δήμος Δράμας για διάρκεια ενός έτους
ΑΝΟΝΙΚΑ υνεχί
ζεται το πρό Εγραμμα με τα sel
test στους μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμας Επαίδευ
Του Θανάση Πολυμένη
7ΑΘΕ χρόνο τέτοια
εποχή , τα σντριβά .
Ανα είναι σε πρτη
ήτηση . Ηδη η θερμο
1 κρασία αυξάνεται στα διακά και σε μα πόλη
που θέλει να na νεύεται
ότι έχει πολλά νερά , τα
αντρβάνα της οφελουν
να λεπουργούν.
Αν και η Δράμα φημετα για τα νερά της , εντούτος το ζήτημα με τα
σιντρβάνα της , είναι ένα
θέμα που μας απασχολεί
συστηματικά . Για να
πούμε την αλήθεια , σή: μερα η Δράμα , είναι μια πόλη με αρκετά πάρκα, καλά ανάδοχος θα έχει την ευθύνη συντήρησης των σιντρβασυντηρημένα , μια πόλη με αρκετό πρόσνο, Ο δημοτικός νιν γα ένα χρόνο.
κήπος της πόλης μας και το μεγάλο φυσικό πάρκο της
Αγίας Βαρβάρας στο κέντρο της πόλης , κάνουν τη τήρηση των σντρβανν είναι πολλά . Και τα περισσό Δράμαγνωστή σε άλη τη χρα γα το πράσνό της
Παp ' όλα αυτά , αν και επίσης φημζεται για τα νερά κλοπές . Χαρακτηριστικό είναι όπως λέει ο κ . Σπανίδης .
της, τα σιντριβάνια της είναι λίγα και επίσης , με δυσκο- ότι άγνωστοι κλέβουν αντλίες και μπεκ , ή άλλες φορές
λίασυντηρούνται και δουλεύουν .
Σήμερα , στη Δράμα έχουμε συνολικά έξι σντριβάνια, αναφέρεται το μεγάλο σιντρβάνι του δημοτικού κήπο .
τα οποία από το Δήμο θεωρούνται ως λειτουργικά. Στην όπου τον περασμένο χειμνα έκλεψαν τις τρες από τις
πόλη μας λοπόν διαθέτουμε ένα μεγάλο σιντριβάνι στο πέντε αντλίες, οι οποίες αντικαταστάθηκαν με κόστος
δημοτικό κήπο , μαί με ένα μικρότερο λίγο πιο κάτω. Το 2.500 ευρ η μία
τραο βρίσκεται στην περιοχή της ανάπλασης επί της
οδού Χελμού , στο άγαλμα της "Νης- , Υπάρχουν επ , σντριβάνι στο δημοτικό κήπο , εν γνεται προσπάθεα
σης ένα σιντρβάνι επί της οδού Σαμοθράκης , ένα στο αντικατάστασης των σπασμένων μαρμάρων στο άγαλμα
πάρκο των οδν Καποδιστρίου και Παπανικολή ( Πa - της -Νκης Όπως επισημαίνει μάλστα ο κ . Σπανίδης
στουρμά ) και εκείνο μπροστά από το Σδηροδρομικό οι ζημιές που γίνονται εναι συνήθως πολλές κα χρειΣταθμό .
Τέλος, υπάρχει και το συντρβάνι στο Πάρκο Κυπρίων σει ένα σντριβάνι , κάτω από τα μπεκ που ρίνουν το
Αγωνιστν απέναντ από το Διοικητήριο Δράμας , το νερό , λετουργούν αντλίες , υπάρχει μηχανοστά σιο
οποίο άμως έχει υποστεί μεγάλες φθορές Αυτό το σιν υπάρχουν ειδικά φλτρα για τα άλατα, φίλτρα για μικρο τρβάν , μέχρι στιγμής ο Δήμος δεν το αναγνωρίζει ως βιοτόνα να μην καταστρέφεται και να μην πρασινίζει το
δικό του, καθς κατασκευάστηκε από την Π.Ε. Δράμας , μάρμαρο και άλλαν.
εν το πάρκο έχει μεταφερθεί στην ευθύνη του Δήμου
προκειμένου να καθαρί .
πλέον έχουν αρχίσει να
κλείνουν Τμήματα .
Μέχρι στιγμής κ ι
σύμφωνα με όσα έχουν
γίνει γνωστά , στη
Δράμα έχουν κλείσει
πει ότι σε περίπτωση εργαστηριακά επ
από σήμερα σε αναστολή λετουργίας βεβακωμένου περιστατκού κορωνοού η
μπαίνει το 30 ΓΕΛ.
Αναλυτικότερα, σε αναστολή λεπουρ - του μαθητή πραγματοποιείται μετά την
γίας βρίσκεται ήη tένα τμήμα της Γ παρέλευση τουλάχστον δέκα ( 10 ) ημε τάξης του 6ου Δημοτικού Σχαλείου , και ρν από την έναρξη των συμπτωμάτων.
ένα τμήμα της Α' τάξης του 1ου ΓΕΛ
Δράμας . Επίσης , σύμφωνα με ανακοί - ζονται τουλάχιστον τρία (3) εκοσπετρά νωση που εξέδωσε χθες το 3ο ΓΕΛ Δρά - ωρα ( 24ωρα) από την πλήρη υποχρηση
μας , το σχολείο αναστέλλει τη δια ζσης του πυρετού , χωρίς τη λήψη αντπυρετιλειτουργία εκπαίδευση και όλοι οι μαθη - κν , και την απουσία των άλλων συμπτω τές θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση για μάτων , πoυ μπορεί να επιμηκύνουν το
δύο εβδομάδες από σήμερα Πέμπτη 20 δεκαήμερο.
ασφαλής επιστροφή στη σχολική μονάδα
Για την ασφαλή επιστροφή , υπολογί
έργο θα δημοπρατηθεί την ερχόμενη εβδομάδα και ο
Όπως μας εξηγεί ο ίδιος, τα προβλήματα με την συντερα από αυτά πραέρχονται από βανδαλισμούς και
Μαΐου .
Οι μαθηπές , α εκπαιδευτικοί, τα μέλη
του Ειδικού Επαιδευτικού Προσωπκού
Νέα ΚΥΑ για τα 60lf test
Στο μεταξΦ , χθες εκδόθηκε νέα Κονή και Εδκού Βαηθητικού Προσωπικού , το
Υπουργκή Απόφαση για τα sel-test στα δοικητικό και το λοαπό προσωπικό όλων
σχολεία Πρωτοβάθμας και Δευτεροβάθ - των σχολικν μονάδων Πρωτοβάθμας
μιας Εκπαίδευσης η στοία και δημοσιεύ - και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης . στοία αποτελούν στενές επαφές επιβe .
Η νέα απόφαση , μεταξύ άλλων rφοβλέ - βαιωμένου κρούσματος .
τα σπάζουν και τα καταστρέφουν. Και ως παράδειγμα
Στο μεταξύ, αυτές τις μέρες καθαρίστηκε το μεγάλο
άζεται συνεχή συντήρηση και έξοδα . Για να λειτουργή .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
σελ.4η
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Συντηρητής
για πρτη φορά
Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στον
-Πρωινό Τύπο- ο προίστάμενος Ηλεκτρομηχανολογικν Έργων του
Δήμου Δράμας κ . Βασί
λης Σπανίδης , για πρτη
φορά φέτος, ο Δήμος
Δράμας αποφάσισε να
βγάλει δημοπρασία για
την ανάδειξη υντηρητή
για τα σιντριβάνα τα
οποία αναφέρθηκαν πα ραπάνω .
Όπως μας εξηγε
είναι η πρτη φορά nou
ο Δήμος Δράμας στα
τόσα χρόνα, απopάσισε
να βρεισυντηρητή για τα
σιντριβάνια, καθς δεν
γίνεται διαφορετικά . Το
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14.00 και 17-30-2030, εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη lατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Εδικευθείσα :
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β ΜNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία , Δράμα
ΣΤΙΡΙΖΟΥΤΕ
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ -ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
EΥγυάτα υψηλού παγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης Της
δδαδικασίας σύδεσης του πελάτη μας Δπλα σας από
την aίτηση μέχρι και τν ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
(Παραλαβή παράδοση κατi oiκον
Επικοινωνήστε μαζί μας. .
AΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ ΔΚΤΥΟ ΑΡΑΜΑΕ
Κύκνος
EpiSpων Apaτimiν 12Α, Δρύμα ΤK 66100
ΠΡΩΝΟΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΛΛον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα