Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 20.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7608
29 χρόνια
Κάτι κινήθηκε
στα ελληνικά αεροδρόμια τον Απρίλιο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Μόλις 5, 4% η πτση
στον κύκλο εργασιν των επιχειρήσεων παρά το lockdown του πρτου τριμήνου
Βγήκε άμυνα στην αγορά
Bnin δισ. στο Τρίμηνο
με Τίρο 63,5
Την ανθεκτικότητα τον ελληνικν επιχερήσεων καταδεικύουν τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, Που εμφανίζουν Τις εταιρείες να καταγράφουν πτση μόλις 5,4% στοΥ
κύκλο εργασιν Το Πρτο Τρίμηνο , Παρά το καθολικό lockdown λόγω της
Πανδημίας, Εδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ΤΟ Πλήθος τον επιχερήσεων
σε αναστολή λετουργίας τον Μάρτο 2020, βάσει του νέου Πλαισίου Προσδιορισμού, ανή
Αθε σε 210217 επιχαρήσεις,Που ανιστοιχεί στο 14,8% Του συνόλου
ΣΤΑΤΙΣΤ)
των επιχερήσεων της ελληνικής
οικονομίας, Το μεγαλύτερο
Ποσοστό επιχερήσεων σε ανα
στολή λατουργίας καταγράφηκε
τομέα Εκπαίδευση
( 89,3%) και ακολούθως στον
τομέα Δραστηριότητες Υπηρε
σν Παροχής Καταλύματος και
Υπηρεσιν Εστίασης (85,0 ).
ημαντική βελτίωση συνεχίζουν να καταγράφουν οι ταχύτητες του ελληνικού συνδέσεις η Ελλάδα κσκαρφάλωσε στη
mobile Internet, σύμφωνα με τα στοιχεία 17η θέση Παγκοσμίως, Δηλαδή μέσα σε
μετρήσεων της ΟOKLA. Αν
ταχύτητες των σταθερν συνδέσεων, η
χρα μας εξακολουθεί να καταγράφει θέση της λίστας των 140 χωρν της εται
χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με την υπό - ρείας μετρήσεων έφτασε στη 17η θέση.
λοιπη Ευρπη και να Παραμένει κάτω από
τον Παγκόσμιο μέσο όρο , στις κινητές
ένα μήνα, από τις μετρήσεις του Μαρτίου
έκανε άλμα 11 θέσεων και από την 28η
και στις
Νέα τιμή-στόχο στην εκκίνηση μετοχή λόγω:
στα 22 από 14 ενός νέου αναευρ δίνει η πτυξιακού -Της κρυμμένης αγορά, με τα
Wood για τη
ανάκαμψης των στη Νοτιοαστην ελληνική νατολική
Ευρπη.
κύκλου
με αξίας στις ΗΠΑ,
ΕΒΙTDA
μετοχή
Ττάν, εν διατ- δραστηριότητες στοιχούν
ηρεί σύσταση
"buy".
της θηση από τις
ξεπερνούν
αντ Prodea:
60% της λειτουργικής κερδοφορίας
σε Ελλάδα καιl
το 2023 από 17
Πρόταση ια μέρισμ
60352 μετοχή από Ε
εκατ. Το 2020.
ο οίκος βλέπει ομίλου
Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι περιθρια ανόη εταιρία είναι
-Της σταθερής
ανάπτυξης των
τη -Της ισχυρής δραστηριοτή2η
Created by Universal Document Converter