Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9177265410609
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΙ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣ ΜΕΥΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔ.: 1850 . Neb site : wwww.lamiakos-typos.gr e-mail: [email protected] pos.gr
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΤΟΣ 81ο
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' . ΑΡ. Φ.22317 . ΤΗΛ.: 22310 51414 -5-6 FAX: 22310 29331
22310 51418 0.80 ΕΥΡΩ
Συνάντηση του Εργατούπαλληλικού Κέρου Φθιτδας
με η Διοίκηση ου Γινικού Νοσοκομείου Λαμίας
ΣΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΓ
ΒΕΝΤΑΣΤΕΡΟΞΕΙΟΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενημέρω
ση επί διαφόρων θεμάτων Πou άπτονται στην λειτουργία
του Νοσοκομείου .
σελ . 3
Tην Κυριακή (23/5) οι εκδηλσεις μνήμης
της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
19 ΜΑΪΟΥ
ερχόμενη
Κυριακή , 23 Μαϊου
2021, θα Πραγματο Πoiηθούν στη Λαμία,
οι εκδηλσειs μνήΤην
ΗΜΕΡΑ ΝΝΗΜΗΣ
ΤHE ΓΕΝΟΚΤΟΝΑΕ
ηΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
μns tns 19ns Μαΐου,
ωs ημέρα Εθνικής
Μνήμηs τns Γενοκτοvias του Ελληνισμού
του Πόντου.
σελ 6
Σε δημόσια διαβούλευση όλες
οι αλλαγές στις εξετάσεις οδήγησης
Αναρτήθηκε σε δημό σια διαβούλευση το σκέ διο νόμου του Υπουρ
γείου Υποδομν και Με ταφορν με αντικείμενο
την εκπαίδευση και εξ ταση υποψηφίων οδn.
γν και οδηγν για τη
χορήγηση αδειν οδή Yηons oxημάτων . ρε
Σχέδιο 83 εκ. ευρ για ην ανάπτυξη της νότιας Λαμίας παρουσίασε
στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμορχος θύμιος Κάραίσκος
, σελ . 4-5
Βοήθησε και εσύ
Μέσα στον Ιούνιο ανοίγει η Πλατφόρμα για
εμβολιασμό στις ηλικίες 20-29 Tiν Παρασκευή για όλα τα εμβόλια στους 40-4 ετν
Στη Βουλή το ν/σ για το νέο
εκλογικό σύστημα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης! Έρανος Αγάπης 2021
να μεγαλσει η αγκαλιά μας
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡAΝΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2021
Αγαnητοί Πατέρεs καί
άδελφοί ,
Η Περίοδ0s, tην onoίa
διανύουμε
άρχή του 2020, λόγω
τηs Πανδημίαs καί τν
περιορισμν , οί όΠοϊοι
μας unεβλήθησαν, μάs Bοήθησε καί έσύ
δημιούργησαν σημαντι .
κέs δυσκολίεs , στν
άσκηση του λατρευτ.
κοινωνικού μαs έργου.
Ανανέωσε και ο Μαρτίνεθ
ΕΡAΝΟΣ
ΑΓΑΠΗΣ
άπό τήν
με τον ΠΑΣ Λαμία
UMA F.C.
ANGEL MARTIN EZ
Ανχελ Μαρτίνεθ
Ορτέγκα έγινε ο τρίtos
nοδοσφ
στήs του Παρόντοs ρο στερ του ΠΑΣ Λαμία,
Που ανανέωσε με τous
Με ευνοϊκέs αλλαγέs σε σχέση με το αρχικό κείμενο,
κυρίωs σε ό,τι αφορά τis δημοτικές κοινότητεs , κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό και τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικν , Μάκη Βορίδη και Στέλιο Πέτσα
αντίστοιχα , το νομοσχέδιο για το νέο εκλογικό σύστημα
τns αυτοδιοίκησηs .
στη σει
νά μεγαλσει
άγκαλιά μας!
noιμαντικου καί
ακυανόλευκουs και θα
σελ, 2
βρίσκεται σε αυτούs και
την επόμενη αγωνιστική
σεζόν.
σελ , 16
PAΦΟΥ "Πως η ρα μπήκε στη ζωή μας " του Αθ. Δ.Γίκα σε 7Εμβολιάσθε άμεσα τους Φοιτητές μαας του Αθαν. Γιαννόπουλου σελ.