Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

18oC, 15:00

20oC, 21:00

16oC - Υγρασία 57%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:22 - Δύση ηλίου: 20:51

€0.80

Ï... áâÜóôá÷ôïò ñåáëéóìüò ôïõ óïõñåáëéóìïý

Από όσα υπάρχουν, μόνο ένα μέρος τους πιστοποιούμε με τις γυμνές αισθήσεις μας. Αν οι αισθήσεις μας δεν ταυτίζονται με ό, τι υπάρχει στον κόσμο, δύο περιπτώσεις υπάρχουν: κάτι να μην είναι αισθητό προς το παρόν ή να
μη μπορεί να γίνει αισθητό οποτεδήποτε. Σε κανένα ζωικό είδος οι αισθήσεις δεν είναι εξελιγμένες ώστε να ανιχνεύουν πέρα από όσα είναι τα απολύτως βασικά για την επιβίωση, αλλά στο ανθρώπινο μυαλό, οι δύο περιπτώσεις συνδυάζονται ώστε να δημιουργούν μια μοναδική ιδιότητα. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5357

14 - 18 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΕΑΚΚ

Ï áðïöáóéóôéêüò Éïýíéïò
«Õðü ðßåóç»
ç ÌïíÜäá covid
ôïõ íïóïêïìåßïõ

Óôçí ÊÝñêõñá ãéá ôçí ¸íùóç, ç Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

Ï

ι μέρες που προσδοκάται ν' αλλάξουν τα πράγματα ξεκινούν με κλειδί
την λειτουργία του μέγα- εμβολιαστικού Κέντρου και μέτρο
την προθυμία των πολιτών να
το εμβολιαστούν. Στο μεταξύ η
«πρώτη γραμμή» μάχεται με ηρωισμό στο νοσοκομείο.
ΣΕΛΙΔΕΣ

4,5&6»

Η εκδήλωση για την 157η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θα λάβει χώρα, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, στις 19:00, στην αίθουσα τελετών της Ιονίου Ακαδημίας, παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. 3»

Âáñý êëßìá óôç óõíåäñßáóç ôçò ÐÅÄÉÍ ãéá ôïí ÖÏÄÓÁ 10»

ÅîáéñåôéêÞ
ðáñïõóßá
ôùí Êåñêõñáßùí
óôá «ÔïöÜëåéá»,
áôïìéêü ñåêüñ
ï ÄïõêáôÝëçò 14»

Ôï áðïôõ÷çìÝíï äçìïêñáôéêü ðåßñáìá
ôùí Âñåôáíþí ìå ôçí È´Éüíéï ÂïõëÞ 8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα