Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4968 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Καίει τον Νίκο Παππά
• Καλογρίτσας σε
προανακριτική: Ο
Νίκος Παππάς κοιμόταν σπίτι μου!
• Αποκαλυπτικοί διάλογοι στην προανακριτική επιτροπή της
βουλής…

s

Εργα
3 εκατ. ευρώ από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την οδική
ασφάλεια στην Περιφερειακή Ενότητας
Καρδίτσας

s

Óåë. 9

Παιδεία
Ενεργειακή αναβάθμιση στο σχολικό κτίριο του 3ου
και 13ου Δημοτικού Σχολείου

s

Óåë. 13

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

Óåë. 5