Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
WWW.agon.gr
ΗΤΕΡΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθιμερνή Εφαιμερίδα τηs lείρου-Ιδρυτήs Εuθ.aλas-Έos 94-Αρ Φίλλου 25055-Πέμιπη 20 Νΐου 2021-060ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ψόνει αντικαταστάτη
του Γαννίκη
Η στορία των πρσφυγικν Πραμέρα στα Γάνενα
οικισμν σε μία έχθεση
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 9
Άμεσα η δημοπράτηση του μεγάλου δακιυλίου Ιωαννίνων και της αρχαίας παράκαμψης Νικόπολης ,
μιά τη συζάτηση στο Διοκαικό Ερτείο του ορισμού προσορνής μονάδας για ας απαλλοφισεις
ΕMΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Επός ουνίου
οι 20-29 ετν
ΕΜΠΛΟΚΑΡΑΝ
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
Φηςδυνοτότητας εμβολοσμού γι
nνoudδα 20-29 εν, ονάλογομε το
Πςθα κnEείη αμάδα 4044 ετν Η
τοεμβόλο και στις ομόδες 35-33 και
30-34 επν.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΚΕΠΑΒΙ
Στς 3 Ιουνίου
α αοφάσεις
γeκή συτέλευση των ματόχων του
ΚΕΤΑΒΙ, όπου θ ληφθούναι οριστκές αποφόσεις για το αν τπάρειδυκητύτητο χρήσης μέρους του κτιρίυγα
η αέpμon υπηρο0ντου δήμου ωαΜτν
Δρο άδωρο η
νομοθετική ρύθμοη
του υπουργείου
ποδομν γα
η δνατότητα
δημοτρότησης
χωρς αποφάσεις γι
Τς οπολλοτρισεις
καθςη
επανολειτουργία
των δικαστηρίων
Πρoηγήθηκε της.
ημερομηνίας
εφορμογής της.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
Δίκτυο Πόλεων
μ Ποτακές
Κοινότητες
Gn Δήμων Ελλίδος με αφορμή τη t
Ενακτονο του Πογιακού Εληναμού.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Οφελη από το αολικά
Πόρκο της eata omm
σην Ηπειρο
Ειχρο εξ-Εηική
Οισσμο-Τιραμής Στη δίνη Προσωπικν
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
αντιπαραθέσεων η Σχεδία
Στην Ηπειρο
ανεβαίνουν.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Μικρές
Αγελίεs
Σε φουρτουισμέα νερά για καιρό ακόμη φαίνετα ως θα συνεχίει νο πλέει η εδία, καθς ούτεη
εημέpωση στοδημοτκό ουμβούλο γα ης εξελξας οο Κέντρο Πρόληψης κοτά των Εξορτicεων οτάθηκε καή
να ξεκαθαρίσα το υπο ύρω σπό την κρίση nου οβa το τελευτίο διστημα Το μόνο ουαστικό συμπέροσμα
αιό ην nαλύuρ κα σε υψηλούς νους συζίτηση m Χεσνή συνεδρίοσn, ήταν Πως μάλλον οι ηρoσunκές
επδξες και στοχεύεις είνα αυές που έχουν οδηγήτα την κατάσταση σε οδιέξοδο, και σε δεύπρο βοβμό
ειδεχομένως ταλειτουργκά προβλήμοτα, που μόλλονπροβάλλοντα από κάθε πλευρό ω όλλοθ Ποτς
ωςβαίβδα εκτόνωης να λειτουργήσει η anομόκρυνη των εμηλεκόμενων ηροσηων, με η δημοτκή
ορχή να στομένετα να καταθέσει ης ομέσως επόμεες ημέρες τνπρότοσή ης γα το γέο πρόσωπο nου θο
Ενα ακόμη ακαμπονάκιν για ηνεξδιξη
ηςπopείας του κορωνοίού στην περιοχή
Ελεόφ εημερνοπας το δημοτικό συμ
βούλο ότ , ούμψωνο με τα στοχεία της
εβδομαδιαίος ενημέρωσης από τη Γiκή
Γραμματεία Πολικής Προστασίας, κατοpopετα ορnτκό ρεκόρ ενεργν κρουμάτων οτο όρια τυ fήμου Ιωnντν
ΣΕΛΙΔΑ 3
αγουρη κα mν επλογή του.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΠΟΚΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒ0, ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥEΗ ΕΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Καλέστε στο
Πιστή στο πλάνο της επέκτασης n Τράπεζα Ηπείρου
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα