Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 202 1
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27788
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @ dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210- 3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0, 60 ΕΥΡΩ
Τι σχεδιάζει κάθε
χρα για την
επιστροφή στην
κανονικότητα
Φόβοι για υποβάθμιση χωρίς
επενδύσεις στη δημόσια υγεία
Καθς η παγκόσμια εμβολιαστική εκστρατεία κατά της COVID - 19 ανεβάζει
ταχύτητα , πολλές χρες σχεδιάζουν μια
σταδιακή επιστροφή στους κανονικούς
ρυθμούς της ζωής , ανοίγοντας τα σύνορα
και επιτρέποντας και πάλι στους πολίτες
να πάνε σε εστιατόρια, καταστήματα και
αθλητικούς χρους ύστερα από ένα χρόνο και πλέον διακεκομμένων 1ockdown.
Ο οδικός χάρτης κάποιων χωρν για
την επιστροφή στην ομαλότητα
Αυστραλία
Η Αυστραλία , που σχε διάζει να επιτρέΨει τα διε θνή ταξίδια από τα
μέσα του 2022 , ήρε την απα- Σ
γεί τους κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από τις αποτυχίες σε επίπεδο υγειονομικής φροντί
Τα σχόλια του Μάριο Μόντι έγιναν
πριν από την παγκόσμια σύνοδο για
την υγεία , η οποία διεξάγεται την Πα
ρασκευή στη Ρμη χαι στην οποία οι η.
γέτες από τις μεγαλύτερες οικονομίες
της Ομάδας των 20 (G 20) θα συζητήσουν την έκτακτη χατάσταση της πανδημίας του κορονοίού και τρόπους για
να αποφευχθούν μεγάλες υγειονομικές
χρίσεις μελλοντικά.
<Μία πανδημία σαν αυτή θέτει τερά
στιους κιν δύνους όχι μόνο στη χρημα
τοπιστωτική σταθερότη τα και στο συνολικό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό
σύστημα , δήλωσε ο
Κύρια αιτία
θανάτου για
παιδιά και
Μόντι
Reuters.
Ο πρην πρωθυπουργός της Ιταλίας
προεδρεύει της Πανευρωπαϊκής Επι
τροπής του ΠΟΥ για την Υγεία και τη
Βισιμη Ανάπτυξη, που δημιουργήθηε
τον περασμένο Δεκέμβριο από τον επι κε φαλής του Οργανισμού για την Ευρπη, Χανς Κλούγκε.
Η επιτροπή αυτή έχει συστήσει στην
G20 να δημιουργήσει ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο Υγείας που θα ασχολείται με την
αποτροπή
πανδημιν μέσω του εντοεφήβους α
τροχαία
Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν
λόγηση, σύμφωνα με τον επικεφαλής ε.
πιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, που θέλει να δημιουργηθεί ένας
νέος παγκόσμιος οργανισμός που θα εξηU χρες που επενδύουν πολύ λίγα
την κύρια αιτία θανάτου για παιδιά , ε φήβους και νέους ηλικίας 5 έως 29 ετν .
Το σμα των παιδιν είναι πιο ευάλωτο
σε τραυματισμό από τροχαίο , καθς το
μαλακό χρανίο τους τα καθιστά πιο επιρρεπή σε σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι
απ' ό , τι τους ενήλικες .
Λόγω του μιχρού τους αναστήματος, τα παιδιά αφεστη δημόσια υγεία μπορεί να δουν να υποβαθμίζεται η πιστολη πτική τους αξιο
μελλοντικν
Μαγιορκίνης-Δημόπουλος: Γιατί δεν υπάρχει
αθηναϊκή μετάλλαξη του κορονοϊού SARS-CoV-2
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για στέλεχος
Ανατροπή: Η COVID-19 είναι
αγγειακή και όχι αναπνευστική νόσος
Ξεχάστε κάθε νέα
επένδυση σε
εξόρυξη και
εκμετάλλευση
πετρελαίου,
φυσικού αερίου
και άνθρακα
του χοονοϊού SARS- CoV-2 με ελληνική
προέλευση , ξεκαθαρίζουν ο επίκουρος κα
θηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚ
ΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης και ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
Θάνος Δημόπουλος, πρύτανης του ΕΚΑγγειακή και όχι αναπν ευστική είναι η νόσος COID-19 που εισέβαλε ξα φνικά
στις ζωές μας και τις κέκλεψεν , σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σ αν
Ντιέγκο στην Καλιφόρνια και του Ινστιτούτου Βιολογικν Μελετν .
Η αμερικανική έρευνα ανατρέπει (σχεδόν) όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι τρα για τον
| νέο κορονοϊό, ωστόσο τα νέα ευρήματα βοηθούν για να δοθεί εξήγηση σε πολλές φαι νομενικά άσχετες επιπλοκές του ιού , ανοίγοντας ίσως τον δρόμο ακόμα χαι για ανά πτυξη νέων θεραπειν .
Βάσει της μελέτης που δημοσιεύτηχε στο βρετανικό περιοδικό Circulation Researchy, ο ιός SARS-Co V-2 βλάπτε ι και επιτίθεται στο αγγειακό σύστημα σε κυτταρικό
επίπεδο.
Η ονοματολογία των νέων στελεχν
του κορονοϊού SARS-CoV-2 αποτελεί μία
αρκετά πολύπλοκη διαδικασία . Για να γί
νει ωστόσο κατανοητός ο τρόπος με τον ο ποίο ονοματίζονται τα στελέχη θα πρέπει
να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν , αναφέρουν οι δύο καθηγητές.
Σε κάθε αναπαραγωγή του ιού δημιουρ
γούνται μεταλλάξεις, καθότι ο μηχαν σμός πολλαπλασιασμού κάνει λάθη κατά
την διαδικασία αντιγραφφής του γενετικού
υλικού . Να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός
πολλαπλασιασμού του συγκεκριμένου ιού,
αντίθετα με άλλους κορονο
Τούς, έχει μηχανισμούς επι - Ε 2
Καμία επένδυση σε εξύρυξη και εκμε
τάλλευση πετρελαίου , φυσικού αερίου
και άνθρακα, αν είναι να διατηρηθεί ο
στόχος των μηδενικν εκπομπν από το
2050, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανι
σμός Ενέργειας . Οι χυβερνήσεις οφείλουν να κλείσουν το χάσμα ανάμεσα
στην ρητορική και την
πραγματικότητα.
Συγκεκριμένα, οι χαρακτηριστικές ακίδες πρωτεΐνης του φονικού ιού
με τις οποίες προσκολλάται στους πιθανούς ξενιστές , μολύνοντάς τους
ww.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα