Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Έχασε τα ενοίκια
και απειλεί
αρχαιολόγους
- Τα φ/β στο
Φούφα και ο
αρχαιολογικός
νόμος

σελ ~ 2

Απονομή
Εύφημου Μνείας
στους τρεις
υπαλλήλους της
ΔΟΥ Κοζάνης
που αφόπλισαν
τον 45χρονο με
το τσεκούρι

Κλείνουν νέα τμήματα
σε γυμνάσια και λύκεια
της Π.Ε. Κοζάνης - Πόσα
ήταν τα θετικά self test

σελ ~ 3

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7469

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

«Κάτω τα χέρια από τη λίμνη
Πολυφύτου» - Κινητοποίηση
των ψαράδων της λίμνης
ενάντια στα πλωτά φ/β
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Το Κέντρο
Περιβάλλοντος
αρμόδιο για τη
μεταφροντίδα του
ΧΥΤΑΜ αμιάντου
των πρώην ΜΑΒΕ

σελ ~ 3

Ο δήμαρχος Κοζάνης
για την Ακρινή:
Δεν μπορείς να
προσφύγεις στο
δικαστήριο και να
υποχρεώσεις μια
κυβέρνηση να
εφαρμόσει ένα νόμο

σελ ~ 5

Στο αρχείο έθεσε το
δημοτικό συμβούλιο
Κοζάνης τις μελέτες
πέντε φ/β σταθμών
σε Καλαμιά - Βατερό
- Προβλέπεται νέα
διαδικασία

σελ ~ 24

σελ ~ 2

Τάνια Βεντούλη: Διανύουμε
μια περίοδο εσωστρέφειας και
παλινωδιών που φέρνει την
αυτοδιοίκηση σε κατάσταση
οπισθοδρόμησης - Νέος
επικεφαλής της παράταξης
Τόπος να Ζεις ο Χάρις Κουζιάκης