Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
"Δοφων μου ou. .
rο oγνστ όμως.
| μέχρι θονότου γpο
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 6258
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή ερημερίδα Κοzάνης
Υπ. Παιδείας
Με sms η ενημέρωση
των υποψηφίων των Πανελλαδικν
για βαθμολογίες και βάσεις
Σελίδα 11
Ρύθμαη χρεν
Ανοίγει η πλατφόρμα
για όλα τα εμβόλια
Αρχικά για τις ηλικίες 40-44 ετν
Σελίδα 4
σε έως 240 δόσεις
του νέου εξωδικαστικού
μηχανισμού
για τα νοικοκυριά
Κοζάνη: Νέος επικεφαλής
της παράταξης
" Κοζάνη-Τόπος να Ζεις
ο Χάρης Κουζιάκης
Σελίδα 12
Κοζάνη: Αδεια από
τη PΑΕ για πλωτά
φωτοβολταϊκά
στη λίμνη
Πολυφύτου
Την άδεια παραγωγής
τριν πλωτν φωτο|βολταϊκν στη λίμνη
| Πολυφύτου ενέκρινε
| τη Δευτέρα η PAΕ ,
Ιοπως ανακοίνωσε ο δή|μαρχος Κοζάνης, Λάζα.
Ιρος Μαλούτας , κατά
την διάρκεια της συνε
Ιδρίασης του Δημοτικού
|Συμβουλίου.
Σελίδα 5
Διεξαγωγή
αθλητικού αγνα αλιείας
κυπρίνου στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου ,
28-30 Μαϊου
Σελίδα 24
Κυριάκο, μην τους ακούς. .
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
Έχω μάθει να δίνω μεγαλύτερη σημασία στην κριτική napd
| στα επφωνήματα θαυμασμού και ιδίως στις κολακείες . Anό
| την σκοπιά αυτή οι διθυραμβικές δηλσεις του Διευθύνον.
| τος Συμβούλου της Fairfax Financial Hongs Limited PΡ Watsa
|στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφν για την
| ελληνική κυβέρνηση περισοότερο με πpoβλημάτισαν παρά
ιμε ενθουσίασαν.
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Κοζάνη; .Τράντα 18 Τηλ2461040462-49500
Πτολεμαίδα: ΒΚωννου & Νοσοκομείου 1(Γωνία) Ν Τηλ.24630/2666
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα θ
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre8.r
|ΚΟΖΑΝΟ
PRESS