Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
....AΝ ΔΕΝ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
Στο βάθρο η Νικολέτα Μπάρπα
σε διεθνές τουρνουά στη Ρουμανία
Η Κομοτηναία πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε
για άλλημία φορά πως το μέλλον της ανήκει
ΠΑΡΑΓΕΙ Η
ΧΩΡΑ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΝ ΘΑ
ΕΡΘΕΙ .!
ΠΕΜΠΤΗ 20 Μαϊου 2021
Ετος 27ο
Αρ. Φύλλου 1334 Ευρ 0,50
Στηρίζουμε τον αθλητισμό
ης περοχής μας www.ThrakiSportS.gr
σε όλα τα αθλήματα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟMΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γραφεία: Γ. Νικολάου 3 69100 Κομο τηνή Τηλ. και fax : 25310-26500, email [email protected], www.thrakikiagora.gr
ενημέρωση με στυλ Θρακικό!
Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Μη
Επικίνδυνων Στερεν Αποβλήτων Καβάλας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
>Οι μικρομεσοίες ε
πιχειρήσεις βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συζήτησης που συντό
νισε ο δημοσιογράφος
Νίκος Υποφάντης και
διοργανθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφν.
> "Η πανδημία χτύπησε ιδιαίτερα άνισα
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις", ση
μείωσε ο Πρόεδρος
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιν Βιοτεχνν και Εμ
πόρων Ελλάδος Γιρ
γος Καββαθάς, προσθέτοντας ότι αυτές οι
ίδιες επιχειρήσεις ήταν
αυτές που είχαν βρε
θεί πίσω στον Ψηφιακό μετασχηματισμό.
Σύμφωνα με τα στοι
χεία έρευνας του
ΓΣΕΒΕΕ οι εργαζόμενοι
και αυτοαπασχολού
μενοι σε τέτοιες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογίαγια την καλύτερη λει
τουργία της επιχείρη
σής τους
ΗΑλειψη δεξιοτήτων και πόρων είναι οι
βασικοί λόγοι και .
- Προϋπολογισμού 42. 444. 897, 66 ευρ, με το 85% της
χρηματοδότησης να είναι από το Ταμείο Πολιτικής και Κοινωνικής
Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η
δημοπράτηση του έργου με Μελέτη - Κατασκευή
Κοινωνία, ΣΕΛ. 18
Με αφορμή ερτηση στη Βουλή Ανεξάρτιητη Πρωτοβουλία ΑΜΘ
την πολιτιστική
να ξανανοίξει το θέμα της Σελμαν διαδρομή "Στα βήματα του
Έξω από
Αποστόλου Παύλου "
Αχάν Αχμέτ: Έπαναλεουρία
της παραγωγικής μονάδας
της ΣΕΛΜΑΝ στην ΒΙΠΕ
Κομοτηνής και ένταξή της στο
Ταμείο Ανάκαμψης, Φορολογικά κίνητρα στην Θράκη"
η Περιφέρεια ΑΜΘ
Στα λόγια μόνο η ισόρροπη ανάπτυξη
Του πολιιστικού Τουρισμού.
SHELMAΝ
Οικονομία, ΣΕΛ. 19
Με νέο ΦΕΚ, έκλεισε ο
συνοριακό σημείο της Νυμφαίας Οπρ00TΤκές για ανάπτυξη της
Θράκης στο Φόρουμ των Δελφν
Εισηγητής στο 60 Οικονομικό Φόρουμ Των
Δελφν και ο Δήμαρχος Μαρωνείας
Σαπν Ντίνος Χαριτόπουλος
Οικονομία, ΣΕΛ. 16-17
στα Ελληνοβουλγαρικά
σύνορα, για 2 εβδομάδες
Ευριπίδης Στυλιανίδης :
"Η Νυμφαία πρέπει να
μείνει ανοχτή γα Την
τουριστική περίοδο"
Άμεσα εξόπλισαν τοσημείο ελέγχου
...συνέχεια στην σελ 23
Το θέμα-1, ΣΕΛ. 3
της Νυμφαίας τα επιμελητήρια
Ομάδα εργασίας για
τα καπνά της Ροδόπης
Κοινωνία, ΣΕΛ. 2
Τιμήθηκαν τα 101
χρόνια από την
ενσωμάτωση της
Ροδόπης στον
Εθνικό Κορμό
Βρέθηκε λύση για τη
Οικονομία, ΣΕΛ. 19
Οικονομία, ΣΕΛ. 21
Κτηνοτροφικοί
Σύλλογοι ΑΜΘ:
Αποκλείονται οι βοοΤρόφοι της ΑΜΘ από
την χρηματοδότηση
των νέων γεωργν
Τακτοποιείται το
Οικονομία, ΣΕΛ. 19
Οικονομία, ΣΕΛ. 20
Συνεργασία για
Το ΤΟTΙκό πρόγραμμα CLLD LEADER
θέμα του καθορισμού
βοσκοτόπων
ΕΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ
Πληρνονται οι επαγγελματίες.
Αθλητικά, ΣΕΛ. 12-16