Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 19.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7607
29 χρόνια
Νέα ρύθμιση για τα χρέη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
της πανδημίας εξετάζει η κυβέρνηση
Μνημόνιο Συνεργασίας
υπέγραψαν Hellenic Developρment Bank και ΤΜΕΔΕ
Αναπτυξιακή Τράπεζα:Μνημόνιο
για χρηματοδοτηση Τεχνικν εταιριν
ην δευκόλυνση Της Πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για τους Ελληνες μηχανικούς
μελετητές και κατασκευαστές , αλλά και την ε γειει υποστήρξη Χλιάδων επιστημόνων
ελείθερων επαγείματιν καθς και μικρν και μεσαίων επιχειρήσεν, έχει ως στόχο το
Ηνημόνιο Συνεργασίας (loU ) Που υπέγραψαν τη Δευτέρα 1705 202 1η Πρόεδρος και Δε
υθύνουσα Σύμβουλος Της Ελληνικής Αναπτυξακής Τράτεζης, Αθηνά Χατζηπέτρου και ο Πρόε
δρος του Ταμείου Ηηχανικν και Εργολητν Δημοσίον Εργων, Κωνσταντίνος Μακέδος
>>( 2η
Το ΜοU υπεγράφη ενόει των
υψηλν αναπτυξακν αναγκν
των Ελλήνων Μηχανικν και
τον μικρν και μεσαίων
τενικν επιχαρήσεων για τη
δυναμική επανεκκίνηση της
οικονομίας και το οριστικό
ξεπέρασμα της κρίσης, Που Προκάλεσε η πανδημία της νόσου
CoVid-19.
ΓΣΕΕ: Τηλεδιάσκεψη με Χατζηδάκη την Πέμπτη
για το εργασιακό νομοσχέδιο
Η ΓΣΕΕ μετά από σχετική πρόσκληση του
υπουργού Εργασίας θα μετάσχει την Προ
σεχή Πέμπτη σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με Αμεσα επίσης θα ΠραγματοΠοιηθεί και η
το εργασιακό νομοσχέδιο, Το οποίο η σύγκληση των Οργάνων της ΣυνομοΚυβέρνηση έχει αναρτήσει προς δημόσια σπονδίας , στε η ΓΣΕΕ να λάβει αποφά
διαβούλευση.
Οπως αναφέρει ανακοίνωση, αμέσως της .
μετά η Συνομοσπονδία θα προχωρήσει σε
Συνέντευξη Τύπου.
Διαθέτιμες μένοω
σεις και να καθορίσει το Πλαίσιο δράσης
τεπ κορωνοίου
έλεγχοι
Πρόστιμα συνεχίζονται
στο σύνολο της
για εμπορία και επικράτειας.
Επιχειρήσεις σε
καταστήματα (ΔΙΜ ΕΑ)
στο κέντρο της Γενικής Γραμμα-Kινητά τηλέφω- 10.000 ευρ,
Αθήνας και στην τείας Εμπορίου
Κω για την αντΙμετπιση
παράνομου
εμπορίου έκα- Ανάπτυξης
Ελέγχου Αγοράς
και καταστρά- σεις επιβλήθη- Οι
της φηκαν
1.500
& Προστασίας μπλουζάκια με διακίνηση αnoEurostat:
Καταναλωτή σήματα
μιμητικν
γνωτου Υπουργείου στν εταιρειν , αγαθν , κατά
Προϊόντα
απομίμησης.
οριζόμενα
στο άρθρο 18,
σήμερα Επενδύσεων.
ελεγκτές
Διύπηρεσια κής Εντο πίστη καν, Επιπρόσθετα, V.4712/2020
Μονάδας κατα σχέθη καν στις επιχειρή-(Α146).
Created by Universal Document Converter