Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 19.05.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6787
Εντείνονται οι επιτόπιοι έλεγχοι στις οδικές αρτηρίες
Νέο κόπλον ΑΑΔΕ για τις παράνομες
εισεγογές αυτοκινήτων
Θα τρέχουν οι πληρωμές για φορολογικές (ΦΠΑ κ.α) και ασφαλιστικές οφειλές
Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο προς την Εφορία να
αγγίζουν τα 110 δισ. ευρ το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να
δσει ανάσες στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία και από το 2022 θα βρεθούν απέναντι σε
ένα νέο βουνό οφειλν και δόσεων.Σε 8 μήνες από σήμεραχρονιά για τα φωτο βολταϊκά .
επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα κληθούν να εξοφλήσουν τις
οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία συνολικού
ύψους 2 δισ. ευρ που έχουν <παγσει
Φωτοβολταϊκά:
Διπλασιάστη καν το 2020 τα
συστήματα αυτοπαραγωγής
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Το 2020 τπήρξε μια ιδιαίτερη
μέχρι το τέλος του 2021 και να επιστρέψουν στο χράτος έως και το 50% των ενισχύσεων που έλαβαν μέσω
των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής , οι
οποίες υπολογίζονται σε περίπου 4 δισ. ευρ .
Παράλληλα θα τρέχουν οι πληρωμές για φορολογικές
(ΦΠΑ.α) και ασφαλιστικές οφειλές, οι δόσεις άλλων
ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση, 100ή και 120 δόσεις ) και
οι δόσεις δανείων .
Όχι μόνο γιατί η πανδημία
επηρέασε την αγορά , αλλά
και γιατί μία αλλαγή στον
τοόπο που " κλειδνει"" η
ταρίρα (με " δήλωση ετοιμότ
ητας" και όχι με την ηλέκτρι ση ) άλλαξε άρδην τον τρότο
παρουσίασης
στικν στοιχείων για τη χρονιά αυτή , σημεινει ο Σύνδε
σμος Εταιρειν Φωτοβολταϊκν .
στατιτων διαμερισμάτων στην Ελλάδα
Έτσι, παρουσιάζει δύο διαφ
ορετικά ζεύγη μεγεθν για
την ετήσια αγορά : ένα για τη
νέα ετήσια και συνολική
εγκατεστημένη ισχυ, και ένα
για τη νέα ετήσια και συνολική ισχύ συστημάτων που είναι
διασυνδεδεμένα με το δίχτυο .
συγκεκριμένα,
συστήματα συνολικής ισχύος
453,8 MWp εγκαταστάθηκαν
αλλά δεν διασυνδέθηκαν
εντός του 2020 ( κατέθεσαν
δήλοση ετουμότητας και πρό χειται να διασυνδεθούν εντός
του 2021 ). Η διάκριση αυτή
έχει νόημα διότι η εγκατεστημένη ισχύς
πτρίζει τις πολήσεις εξοπλι
σμού, τον αριθμό συστημάτων
Εεπέρασε το 1 GV το χυρτοφυλίκιο
έργον που εχπροσοπεί ος Φ0ΣΕ
Σημαντική ενίσχυση του
χαρτοφυλακίου έργων που
εκπροσωτεί η Optimus ισχύος 1,1 GW
Enersy προκύπτει με βάση
τα επίσημα στοιχεία του
Δελτίου Χρηματιστηρίου
Ενέργειας Απριλίου.
Συγκεκριμένα , η Optimu
Energy
Ομίλου
EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αδειοδοτημένη από τη ΡΑΕ ως ο
πρτος Φορέας Σωρευτ
κής Εκτροστησης ΑΠΕ
(ΦΟΣΕ ΑΠΕ) , εκτπροσω
πεί σήμερα περισσότερους λταϊκούς.
από 530 Σταθμούς ΑΠΕ
συνολικής εγκατεστημένης
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από
τα πιστωτικά ιδούματ , εκτιμάται ότι το α, τοίμηνο
του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους ) ήταν κατά μέσο όρο αυξη μένες κατά
3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τοίμηνο του
2020. Για το σύνολο του 2020 και με βάση τα αναθ εωρημένα στοιχεία , οι τιμές τον διαμερισμάτων
αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ουθμό 4,3%, έναντι
αύξησης 7,2% το 2019.
Το μερίδιο της Optimus
Energy έχει ανέλθει πλέον
στο 51,3% της συνολικής
παραγωγής
εκπροσωτείται από ΦΟΣΕ
ΑΠΕ και στο 14,28 της
συνολικής
ΑΠΕ. Περίπου το 70% της
ισχύος του χαρτοφυλακίου
της εταιρείας αποτελείται
από Αιολικούς Σταθμούς
και το 30% από φωτοβοαντικατοΑΠΕ
εταιρεία
τα διασυνδεδεμένα συστήμα
τα επηρεάζουν την ισχύ που
είναι διαθέσιμη στο Σύστημα
αλλά και
μεγέθη του Ειδικού Λογαρια
σμού ΑΠΕ χαι τις εκάστοτε
πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ.
ΤΕΡΝΑ
παραγωγής
τα οικονομικά
Created by Universal Document Converter