Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στις 7 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της
Intercontine ntal International
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5977 Τετάρτη 19.05.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : ΤηΑ. 2310-240652 Fax: 2310 24 2778 ΑΘΗΝΑ.ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : ΤηA :210-3304587 FAX :210-3304605
Δικαιματα προτίμησης
Συμμετοχή της Autohellas
στην ΑΜΚ
Χρηματιστήριο
>>> ελ.
>>> ελ
4000 νοηλευτν
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση
τεσσάρων εταιρειν στο ΧΑ
της Aegean
Όπως έχει ήδη ανακοινσει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, η
κυβέρνηση προχωρά στην
περαιτέρω ενίσχυση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας
με 4.000 μόνιμες προσλήψεις
νοσηλευτν, πρωτίστως από
όσους υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία, αναφέρουν σε κοινή δήλωση
τους οι υπουργοί Υγείας
Βασίλης Κικλλιας και Εσωτερικν Μάκης Βορίδης.
δανείου μέσωτου Ιέφ
υρα 1
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
προσλήψεις θα πραγματο ποιηθούν με τις διαδικασίες
του ΑΣΕΠ και ο διαγωνισμός θα έχει προκηουχθεί
εντός του τρέχοντος έτους ,
ότως επισημαίνουν οι δύο
υπουργοί.
HEROISK & TALRIKA
Είδη σερβιρίσματος
ανακαλούν τα ΚΕΑ
κΟι νοσηλευτές αυτοί θα
προσληφθούν με διαδι
κασίες ΑΣΕΠ, μέσω διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί
εντός του τρέχοντος έτους
Ειδικά για τους νοσηλευτές
που υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία , θα
προβλέπεται αυξημένη μορ
ιοδότησην , αναφέρουν χαρακτηριστικά και τονίζουν
πως αυτό είναι η ελάχιστη
αναγνριση της συνεισοράς τους
Σύστημα Υγείας
Η ΙΚΕΑ καλεί τους κατανασύμφωνες με τα ισχύοντα
λωτές που έχουν προμηθευ-πρότυπα και τη νομοθεσία.
τεί είδη σερβριρίσματος Ω στόσο για τα συγκεκριμένα
σερβιρίσματος
HEROISK & ΤALRIKΑ να
σκεύη
σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέ - ενημερωθή καμε πρόσφατα
ψουν στο κοντινότερο κατάστημα ΙΚΕΑ της περ ιοχής τοληπτικούς ελέγχους που
τους για επιστροφή χρημά -έγιναν κατά τη χρήση τος
των . Για την επιστροφή δεν
απαιτείται η επίδειξη της
απόδειξης αγοράς
Μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις της Ειδικής Γραμματείας
Διοχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα , το
Υπουργείο Oικονομικν πέτυχε την ενσωμάτωση μίας σειράς νέων
ευνοίκν μέτρων στο Πρόγραμμα -ΤΈΦΥΡΑ 2, σημεινει σε δήωση
του ο Χρήστος Σταίκούρας. Κάνει λόγο για μέτρα ιδιαίτερα ωφέλιμα για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του
χορωνοίού
HEROISK
ΤALRIΚΑ
πως σε ορισμένους δευγμαυπάρχει το ενδεχόμενο να
σπάσουν και να προκαλέσουν κάψιμο στο χρήστη του
σκεύους.
Εθνικό
Οι δύο υπου ργοί καταλήγουν επισημαίνοντας πως η
στήριξη των δομν Υγείας
θα συνεχίσει να είναι προτερειότητα για την κυβέρνηση
και αποτελεί παρακαταθήκη
για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας του 21ου αινα>.
Όλοι εμείς στην ΙΚΕΑ έχουμε ως βασική μας προτεραιότητα την ασφάλεια τν
καταναλωτν μας και για
αυτό το λόγο όλα μας τα
προϊόντα υποβάλλονται σε
αυστηρούς
ελέγχους . Όλες οι προίοντι-λήγει η ανακοίνωση .
κές προδιαγραφές είναι
καθς πλέον παρέχεται η
δυνατότητα διαγραφής οφει
λής ("κούρεμα" τόκων και
κεφαλαίου) , μείωσης
τοκίου, διατήρησης προσυμφ
Όλοι εμείς στην ΙΚΕΑ ζητάμε συγνμη για την οποιαδή
ποτε τυχόν αναστάτωση και
θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τους καταναλωτές μας για
την κατανόησή τους>, καταωνηθείσας δόσης και επιμή
υνσης της περιόδου αποπληρωμής. Πρόκειται για μέτρα που
ενεργοποιούνται πρτη φορά
επιποιοτικούς
Created by Universal Document Converter