Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

23oC, 21:00

€0.80

18oC - Υγρασία 48%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΔ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:23 - Δύση ηλίου: 20:50

«Οι ρουκέτες της Χαμάς είναι η αιτία της νέας αιματηρής σύγκρουσης σε Ισραήλ και ΠαÂïõâÜëéá êáé âáôñÜ÷éá λαιστίνη.
Το Ισραήλ είναι αμυνόμενο, όπως έχει κάθε δικαίωμα να κάνει». Ο επικεφαλής
της ελληνικής διπλωματίας, Ν. Δένδιας, χωρίς περιστροφές, δήλωσε τη θέση της Αθήνας, χθες από τα Ιεροσόλυμα. Δεν αναμενόταν κάτι διαφορετικό. Οι αναφορές στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός έτσι, προφανώς έχουν ως αποδέκτες κυρίως τη Χαμάς. Κι ας μην ήταν εκείνη που ήρξατο χειρών αδίκων. Αλλωστε διπλωματία και δικαιοσύνη, δεν συμβαδίζουν αναγκαστικά. 3»

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5356

«ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ» Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Ðïäáñéêü óôçí êñïõáæéÝñá
ÏËÊÅ: «Ðåñéóóüôåñç
åëåõèåñßá, áñãüôåñá»
Áäçìïíåß, äéøáóìÝíç
ç ôïðéêÞ áãïñÜ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έδεσε χθες πρωί στο λιμάνι της Κέρκυρας το
κρουαζιερόπλοιο Costa Luminosa της ιταλικής εταιρείας
Carnival Corporation, το οποίο εγκαινιάζει την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, μετά από
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
“παγώματος” λόγω πανδημίας.
Ξεκινώντας από την Τεργέστη, το δρομολόγιο μιας εβδομάδας της Costa Luminosa περιλαμβάνει επισκέψεις στο
Μπάρι και την Κέρκυρα, την
Αθήνα, τη Μύκονο και το Κατάκολο / Ολυμπία
Φιλοξενεί περίπου 580 επιβάτες και η πλειονότητα των επιβατών είναι Ιταλοί, ενώ υπάρχουν επίσης Γάλλοι και Άγγλοι, είτε εμβολιασμένοι, είτε
με τεστ pcr.
‘Οσον αφορά την κινητικότητα των επιβατών, ακολουθούνται τα αυστηρά πρωτόκολλα
ασφαλείας των εταιρείων, με
το λεγόμενο σύστημα «bubble”, τακτική που ακολούθησαν οι εταιρείες και την περασμένη χρονιά.
Έτσι λόγω των αυστηρών
πρωτοκόλλων ασφαλείας, οι επιβάτες κινήθηκαν συντεταγμένα με προγραμματισμένες
και καθορισμένες επισκέψεις
σε αξιοθέατα.

Êùíóôáíôßíá
Ñùìáßïõ: «Óå
åõ÷áñéóôþ K-State,
ôþñá åßìáé Ýôïéìç
íá ãõñßóù óðßôé» 13»

Ôé ðñïâëÝðåôáé
óôïí åðéêåßìåíï
íüìï ãéá ôïõò
åñãáæüìåíïõò
óôïí ôïõñéóìü »
4

Ôá ðñùôüêïëëá
åéóüäïõ áðü
áåñïäñüìéï &
ëéìÜíé ãéá ôïõò
ôïõñßóôåò »
7

Ç æùÞ
óôçí Åõñþðç
åðáíÝñ÷åôáé óôá
êáíïíéêÜ ãéá ôçí
åðï÷Þ åðßðåäá 6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα