Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
sel01_Layout 1 18/05/2021 2:06 µµ Page 1

Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4967 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Γαλάζιες Σημαίες 2021
• Στη 2η θέση παγκοσμίως
η Ελλάδα -Ποιες είναι οι
545 «χρυσές» παραλίες
• Ανακοινώθηκαν οι «Γαλάζιες Σημαίες» για το
2021, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει ξανά για τον
πλούτο των καθαρών παραλιών και ακτών της

s

Kοινωνία
Οι μικρές ποινές
για ειδεχθή εγκλήματα δεν λειτουργούν αποτρεπτικά
και σωφρονιστικά!

s

Óåë. 11

Υγεία
«Την πόλη των
Σοφάδων επισκέφθηκε ο Βουλευτής Γιώργος
Κωτσός»

s

Óåë. 9

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

Óåë. 5