Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εξαετής επενδυτική δόση 30 δισ. από το ΤΑΙΠΕΔ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567126
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου : 27.520
Εξαετής επενδυτική δόση
30 δισ. από το ΤΑΠΙΕΔ
e-ΕΦΚΑ
Ταχύτερηnn σύσταση
των επιχειρήσεων
Ταχύτερη είναι Πλέον n σύσταση των επιχε ρήσεων, λόγω της διασύνδεσης των
Πληροφοριακν Συστημάτων της Υπηρεσίας μιας στάσης με τον e-ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα, έως τον περασμένο Απρίλιο η
σύσταση μιας εταιρείας ολοκληρωνόταν σε
ελάχιστο χρόνο λαμβάνοντας αριθμό ΓΕΜΗ
και ΑΦΜ, όμως ο νόμιμος εκπρόσωπος
ιδρυτής της έπρεπε να κλείσει ραντεβού , να
συγκεντρσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επισκεφθεί ένα από τα φυσικά
υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για να εγγραφεί και να λάβει Αριθμό Μπτρου Εργοδότη,
διαδικασία Που προκαλούσε σημαντικές
καθυστερήσεις, χρονοβόρες μετακινήσεις
και ταλαιπωρία. σελ . 10
Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του Ταμείου για τα 23 ομαδοποιημένα projects
Σε 23 μεγάλα projects ομαδοποιούνται οι 38 αξιο- καμψης και ΕΣΠΑ) θα ξεπεράσουν τα 70 δισ. ευρ , σειρά από ιδιωτικοΠοιήσεις του 2021 Προχωρούν
Ποήσεις περιουσιακν στοιχείων βάσει του επικαιροΠοιημένου Προγράμματος αποκρατικΟΠοΙήσεων του ΤΑΠΕΔ Που ενέκρινε το Κυβερνητικό στηρίξουν τις σχεδιαζόμενες αποκρατικοποιήσεις,
Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ , με
την κυβέρνηση να αναμένει ότι η επενδυτική έκρηξη
θα φθάσει τουλάχιστον τα 100 δισ. ευρ κατά τα
επόμενα έξι χρόνια, συνυπολογίζοντας και τον σχε
διασμό του Ταμείου . Τα Περισσότερα κεφάλαια, πανδημία Που έχει επηρεάσει κάποια assets, όπως Ηράκλειο κλπ , η δεύτερn τις έξι μαρίνες της χρας
όΠως εξηγούν κυβερνητικοί παράγοντες, θα προέλθουν από την Ε.Ε., Που συνολικά (Ταμείο Ανάμε καλό βηματισμό, όπως ΠΧ. τα λιμάνια, οι μαρίνες ,
οι Γούρνες κά., κάτι Που θα δσει τη δυνατότητα
να επιτευχθεί ο στόχος του 1,76 δισ. ευρ. Σύμφωνα
με το Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων οι 38 ομαενη συνδρομή του Ταμείου εκτιμάται ότι θα είναι
της τάξης των 30 δισ. ευρ , κεφάλαια τα οποία θα
σε βάθος εξαετίας . Το ΤΑΙΠΕΔ , όπως αναφέρουν δοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔσε 23 αποκρατικοποι
στελέχη του, έχει ένα δυναμικό Πρόγραμμα αξιο- ήσεις , εκ των οποίων η μία αφορά τα 10 περιφε
Ποίησης της δημόσιας Περιουσίας και Παρά την
ρειακά λιμάνια της χρας (Αλεξανδρούπολη , Βόλος
Πότε προσκομίζεται
Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
τον ΔΑΑ ή και εξωγενείς Παράγοντες, ΠΧ. εκκρε (Αρετσούς, Ιτέας, Μυκόνου κά ) και μια τρίτη τις
μότητα δικαστηρίου ΔΕΠΑΕΛΦΕ, εκτιμάται ότι μια
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Προσκομίζεται από
όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο ,
μόνο ως προς το δικαίωμα επί του ακινήτου
το οποίο είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δηλσεις ΕΝΦΙΑ των αντίστοιχων
ετν και το οΠοίο μεταβάλλεται, αλλοινεται
ή μεταβιβάζεται με αυτό, αναφέρει n u'
αριθμ. Α. 11 06/17.5.202 1 απόφαση της
ΑΑΔΕ. σελ. 9
δύο ΔΕΠΑ, Εμπορίας και Υποδομν. σελ. 3
Κούρεμα οφελν
μέσω του Γέρυρα >
Οι αυξημένες e συναλλαγές
στηρίζουντακρατικά έσοδα
ΥΠΟΙΚ: Η οικονομία Παίρνει μπροστά
Δυνατότητα μείωσης τόκων
καικεφαλαΐtuvγια33.792 εικειρήσεις
Νέα ρύθμιση για την τμηματι- Προϋπολογισμού κατά το α' τε
κή καταβολή των οφειλν Προς τράμηνο, τα οποία ανακοινθnτο Δημόσιο οι οποίες πάγωσαν καν, δείχνουν υπέρβαση κατά 1
και Παρέμειναν απλήρωτες την
Περίοδο της Πανδημίας σχεδιάζει τεθεί από το ΥΠΟΙΚ για το Πρω
να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Η τογενές έλλειμμα, λόγω της μεί
ρύθμιση αυτή θα είναι ακόμη ωσης των φορολογικν εσόδων
Πο ευνοϊκή από την ήδη εξαγ
γελθείσα-αλλά μη ακόμη νομο- Πάντως, ενθαρρυντικά είναι τα
θετηθείσα- των 24 ή 48 μηνιαίων στοιχεία από τις eσυναλλαγές.
δόσεων, εν δεν αποκλείεται να
Επαναπροσέγγιση
της γαλάζιας οικονομίας
δισ. ευρ του στόχου Που είχε
Νέα προσέγγιση με λεπτομερές θεματολόγιο για μια βισιμη γαλάζια οικονομία στην
ΕΕ., τις βιομηχανίες και τους τομείς που
σχετίζονται με τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων και των υπεράκτιων ανανεσιμων
Πηγν ενέργειας, πρότεινε χθες η ΕυρωΠαϊκή Επιτροπή . σελ . 11
και της αύξησης των δαπανν .
Ο αν. ΥΠΟΙΚ Θεόδ. Σκυλακάκης
συμπεριλάβει ακόμη και τα χρέη τόνισε ότι τα στοιχεία των eσυ
από τις οικονομικές ενισχύσεις ναλλαγν δείχνουν ότιnoοικονο
της επιστρεπέας Προκατα βολής . μία έχει αρχίσει ήδη να ανακάμ
Την ίδια ρα, τα στοιχεία για τmν
Πορεία εκτέλεσης του κρατικού περίοδο του 2020, σελ. 5
Ελλάκτωρ
Κεφαλαιακή ένεσην
50 εκατ. ευρ στην Άκτωρ
πεισε σχέση με ην αντίστοιχη
σελ 51
Λύση στο οξυμένο πρόβλημα ρευστότητας
Που αντιμετωπίζει η θυγατρική της Ελλάκτωρ,
Άκτωρ, δίνει το ομολογιακό δάνειο ύψους 50
εκατ. ευρ, ως ενδιάμεση χρηματοδότηση
(Bridge Finanding), το οποίο καλύφθηκε
κυρίως από την ολλανδική Reggeborgh Invest
(βασικό μέτοχο του ομίλου). σελ . 12
Κουμπαράς
793 εκατ Προς
στήριξη μικρν οι τουριστικές
εταιρειν
Αναθέρμανση
της αγοράς
εργασίας
τον Απρίλιο
Χαμηλνουν
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Προσδοκίες
Κομισιόν
Στο 40%-45% των εσόδων του 2019 ο Πήχης
33.210 νέες θέσεις
AT&T-Discovery
Χαμηλνει τον Πήχη για τα επιτεύγματα του τουρ σμού το ΥΠΟΙΚ , συντασοόμενο με τις εκτιμήσεις των
τουριστικν παραγόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες
προβλέπει ότιη ανάκτηση των ταξιδιωτικν εισπράξεων
για το 2021 θα φτάσει στο 40%-45% του 2019, εν οι
αρχικοί υπολογισμοί έκαναν λόγο για 55%60%. Η λ. επίθεση
γότερο αισιόδοξη εκτίμηoη για την Πορεία του τουρισμού συνάδει και με την εξαγγελία του υπ. Χρήστου
Σταϊκούρα , για στήριξη του τουριστικού κλάδου με
ένα πρόγραμμα άνω των 400 εκατ. ευρ. σελ 7
Έγκρισn του ελληνικού μέ
τρου για την Παροχή στήριξης
Η Πορεία της αγοράς εργασίας, στην προσπάθεια Που
καταβάλλεται για να ξεπεράσει
την ( εποχή του κορονοϊού ,
αναμένεται μακρά. Τα στοιχεία
του συστήματος Εργάνη για
τον Απρίλιο Παρουσιάζουν ένα
θετικό βηματισμό, καταγράφοντας 33.210 νέες θέσεις εργασίας. σελ.4
σελ. 14
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 43 ΔΙΣ. ΔΟΛ.
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙNΤΙΑ
Ισραήλ
Προσωπική
σε Πολύ μικρές, μικρές και με
σαίες επιχειρήσεις που επλήYησαν από την Πανδημία του
κορονοίού χθες απότην Ευρω
Παϊκή Επιτροπή , βάσει του Προσωρινού Πλαισίου κρατικν
ενισχύσεων. σελ . 6
2021-2025
ΠΟΣΟ ΘΑΑΥΞΗ0ΟΥΝ
ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΑΥΡΩΝ> ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ερντογάν
σε ΜΠάιντεν
ΓΑ ΧΑ. 90348 04%)
DOW JONES 34327,79 (-0165%)ν
FSE 100 703285 015%)
DAX 30 15.39662 (-013%)
CAC 40 6367,35 (-0289%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.865,545 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7025 Δ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2155 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα