Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Επιστρέφει στην
Εικονική η αύξηση των
κανονικότητα
εισακτέων στο Πανεπιστήμιο
το Μαμάτσειο
χωρίς επαρκές Δυτικής Μακεδονίας -Δημιουργία
ιατρικό
νέων υπεράριθμων τμημάτων
προσωπικό

σελ ~ 5

Ποια τμήματα
κλείνουν
σε γυμνάσια και
λύκεια της Π.Ε.
Κοζάνης λόγω
κρουσμάτων

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 18 Μαΐου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7468

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Γιώργος Κασαπίδης: Αν υλοποιηθεί ο
Λευκός Δράκος με 2,5 δις επενδύσεις και 5.000
θέσεις εργασίας θα είμαι πολύ ευχαριστημένος
- Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να μπει σε μια
τροχιά ανάπτυξης, να ξανακατοικηθεί
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Αποχωρεί
ο Παναγιώτης
Τσαλίδης από το
συνδυασμό του
Βαγγέλη
Σημανδράκου

σελ ~ 2

Τα ΕΛΤΑ
Κοζάνης στην
Κωνσταντινουπόλεως
με τη μέθοδο του
δύο σε ένα

σελ ~ 5

Αλλαγή πλεύσης για το
Λάζαρο Μαλούτα και την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
- Εισηγήθηκε αρνητικά για
5 φ/β πάρκα της Kiefer
σε Βατερό- Καλαμιά!

σελ ~ 24

σελ ~ 5

Οι κτηνοτρόφοι
των Σιδερών
διαμαρτύρονται κατά
των φ/β: Χάνονται τα
βοσκοτόπια και η φέτα
- «Μας δώσανε 5.000
- 6.000 ευρώ για να
μας σταματήσουν»