Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΕΝ EΠΝΕ ΑΠΟΔΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
εv είvαι η
npτη φορά
Στρ Ιuάνου , στη συΓράφει ο
δυναμία του Δημόρ . θυμίοουμε ότι npon .
χου Πρέβεζος N. Γe Υήθηκαν δθο ακόμα την τonοθέτησηή του , .
ωργάκου να πείσει συνεδριάσεις με το i. δείξε στην ουοία τον
το Δημοτικό Συμ.
βούλιο για την Πρό - anόppιψη δηλαδ πpen ο Δήμορχος Ν.
τασή του σχετικά με
την αξιοnοίηση των
Κάσεων-nρην
Στρατοnέδων.
στη θέση τους και με
της πρότασή του .
Γωργdκος να διαχειη στάση του Αντιερι.
Να φερeάρχη Πρέβεζας
| Μετά από πρόταση του Περιφερειάρτη Haείρου Α Κατριμάνη!
Η Εταυρούλα Μπραϊμη εξελέγη Πρόεδρος
του Περιφερειακού Ευμβουλίου Ηπείρου
Πρόεδρος του nερφερειακού Συμβουλίου Hnsiρου.
Κ κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Ευμβουniou . Στη
Π σύμβουλος Δημήτρηκ Τρομηούκης (ano την nαράταξη
" Konvo tων Hnεputν)
Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα
0φείλουμε να εξακολουθούμε να είμαστε Προσεκτικοί
Δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κ. Mητσοτάκης
Σε ρόλο οργανωτή
Ο Νίκος Παππάς .
Ρόλο οργανωτή στο σχίδιο γα τη δη δει στον Νίκο Παmά , στην κατάθεση
νετα να Πιστεύουν οι ένουμε η.
ία. nρoμα το onoio npoφονς δεν συμβανει θεβαsς
και βηέnoυμε μία oημαντκή ο
κρουσμάτων, στις εισγωγές στα
νοοοκομεία και συς διοuλnν
σει η naδημία όμως είναι ακομα εδ , τονισε ο nρωουnoup.
νός Κυράκος Μητοτόκης στη