Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
CRETEΕ
HOMES
ΜΑΪΟΥ 2021
ΜΕΛΕΤΗ.ΠΟΛΗΣΗ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
www.crete-homes.com
www.peponis.gr
Τ: 28410 28804
ΑΠΟ ΤΟ 990
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.066
Σελίδα 23
Εελίδες 22-03
Πυραυλάκατος στο λιμάνι Αν. Νικολάου
|Πρωταγονιστησαν το σωματείατου Λάσιθιου στο Δίασυλλογικό. στίβου
. Με μεγάλη
Αρνητική εισήγηση για την Σπιναλόγκα!
προσέλευση παιδιν
ξανάνοιξαν οι
βρεφονηπιακοί σταθμοί
Απορρίπτεται η Πρόταση για ένταξη στα μνημεία της Unesco
Σελίδο 3
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
. Υπήρξαν και πάλι θετικά
self tests στα σχολεία
Κεραυνός εν αιθρία
ήλθε η πληροφορία στην
ΑΝΑΤΟΛΗ σχετικά με την
αρνητική εισήγηση της
ICOMOS (nternational
Coungil on Monuments
and Sites ) , για ένταξη της
Σπιναλόγκας στον Κατά λογο των Μνημείων Πaγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Η ICOMOS ου γνωμο - νισμού.
δότησε και κατ επέκταση
η UNESCO, nou δεν μπορεί να αγνοήσει το ειση- νου , στοιχείο πoυ επε - μνημείων από τον διεθνή που διαπνέει στην παΥητικό της όργανο , απop - λέγη για να προταχθεί οργανισμό πρότασης:
ρίπτει την πρόταση έντα - ως χαρακτηριστικό της
ξης της Σπιναλόγκας ως οχυρής νησίδας-θεωρ - γείου Πολιτισμού φαίνε - της UNESCO για ένταξη
ενός μνημείου
ψηστου εποχν και χρ και το -δυνατό χαρτί . για απόρριψη από την Ico - τάλογό της Δεν πρόκανε
σεων , που πέρασαν από να ενισχύσει τη συγκε - MOS του συναισθηματι - να δράσει η -πολιτιστική
πάνω του , θεωρντας κριμένη υποψηφιότητα .κού στοχείου , ως ικανού διπλωματία , Φταίει ο- σύμφωνα με πληροφο - αποδείχθηκε επaρκς (ή και κατάλληλου ) να υ.
ρίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ότι ανίσχυρο , για τα κριτή -noστηρίξει την υποψηφι .
καμία φάση και χρήση ρια της UNESC0. Δεν ήδεν έχει διατηρηθεί , σε
βαθμό Που να αξίζει και
να δικαιολογεί -επιβρά . σμένοι εμείς εδ από την ρια και -χειροπιαστά . χα -nouργείο Πολιτισμού στο
βευση, της ανακήρυξής επαφή με τους ανθρ- ρακτηριστικά για τα μνη. Κέντρο Παγκόσμιας Κλητης ως προτύπου άξιου πους που μαρτύρησαν . μεία που εντάσσει στον ρονομιάς ο φάκελος υτης αναγνρισης που εmισφραγίζει η εγγραφή σύραμε . και τους Παρά - με Παγκόσμια ακτινοβο - ρίου της Σπιναλόγκας για
του μνημείου στον κατά - γοντες του ΥΠΠΟ. στην λία και επιρροή
λογο του διεθνούς Οργα . nαγίδα , μια αδύναμης τεΣελίδα 10
. Σε αυστηρότερα πλαίσια
η τροχαία αστυνόμευση
το καλοκαίρι
λικά ή ενδεχομένως και φρόντισε να ηληροφορηΗ Σπιναλόγκα , ως ασύμβατης με τους βα - θεί το υπουργείο για την
μνημείο ανθρπινου πό- σικούς άξονες επιλογής τάση - και τη- συγκυρία Σελίδα 28
ρούσα φάση τη -φιλοΗ πρόταση του Υπουρ- σοφία , των -αθανάτων.
παλίμ - ντας ότι θα αποτελούσε
ται να προσκρούει με την νέων μνημείων στον ΚαΗΟΜΕ ΙU CRETΕ
κορωνοίός:
Reol Estate & Property Manogement
Η πρόταση
Στις 25 Ιανουαρίου 2019
ότητα της Σπιναλόγκας,
ταν αρκετό ή μπορεί και που . όπως φαίνεται , επί άστοχο: Μήπως . φορτι . λέγει πιο - στέρεα κριτή διαβιβάστηκε από το ΥΦάνης Παλαμιανάκης
στη Σπιναλόγκα , naρα - Κατάλογο των μνημείων ποψηφιότητας του Φρου την εγγραφή του στον
Τί σημαίνει όμως αυτά Κατάλογο Μνημείων Πα Μήπως ότι το ΥΠΠΟ a - γκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO. Είχε προμηρίωσε επαρκς την ηγηθεί η κατάθεση του
πρόταση υποψηφιότη . προκαταρκτικού φακέλου
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 4
Αγιος Νίκόλοος
3410 27300 1 674856740
στόχησε ή ότι δεν τεκ
ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
www.home-is-oreto.com
Σταύρος Χ. Παπαχρήστος
Φυγεία
τας της Σπιναλόγκας Δε
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Pυγεα
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
Μ Βρετανος
. rενική Χειρουργική
. Λαποροσκοπική Χειρουργική Χεροργεής Οyολογος
. Ουρεοειδής
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
DEIVERY
Διανομή καθημερινά
. Κήλες
13:00-23:30
. Μετομοσχεύσεις
ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΥ
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΕΣ
FParadosiako 2003 www.paradosiako-crete.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα