Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 18.05.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7606
29 χρόνια
Σταϊκούρας: Έρχεται ρύθμιση οφειλν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
προς το Δημόσιο με 240 δόσεις
Αποφεύχθηκαν
πάνω από 1,2 εκατομμύρια επισκέψμεις
DELPH
ΕCOΝΟΜIC
Εντεκα ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
i για τους μιαθοτούς από τον e-ΕΦΚΑ
μου iράς
Συνολικά 11 σύγχρονες και άμεσα Προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους μισθωτους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα παρέχονται πλέον από τον Εθrικό Φορέα ΚοινΟΥκής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο Πλαίσο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου
εξυπηρέτησης τον Πολιτν κι εδικότερα Των μσθωτν, Που ατοτελούν το μεγαλύτερο
μέρος του συναλλασσόμενου κοινού
Όπως αναφέρε ο φορέας , κ
ηλεκτρονικές υπηρεσίες Προς
μσθωτούς ετάσσονται σε μα
συνολική στρατηγική του e
ΕΦΚΑ, η οποία ξεκίνησε να υλοΠοιεται από τον Ιανουάριο του
2020 και έχει ως στόχο το συνο
Αικό ψηφιακό μετασχηματισμό
του φορέα.
Νέο κατάστημα Μy Market στη Θευσαλονίκη
Ένα ακόμη κατάστημα My market εγκαι νιάστηκε , την Παρασκευή 14 Μαϊου, στη
Θεσσαλονίκη. Το κατάστημα ( επί των
οδν Φωκά 9, Σοφούλη και Δελμούζου) βής , αποθήκευσης και στάθμευσης είναι
ήρθε να Προστεθεί στα 10 Που ήδη λειτουργούν στη συμπρωτεύου σα, εντείνοντας θέσεις στάθμευσης και μία Αμ ΕΑ στο υπότην Παρουσία της αλυσίδας και πεΤυχαίνοντας μεγαλύτερη διασπορά τν
σημείων. Οι χροι Πλησης του καταστήματος ξεπερνούν τα 1382 Τ.μ., εν Το
εμβαδόν των υπογείων χρων Παραλα1380 Τ.μ. . Το κατάστημα διαθέτει 18
γειο και 11 θέσεις στάθμευσης + 1 ΑμΕΑ
στον εξωτερικό , Περιβάλλοντα χρο.
Πιρκαταβολή και
Νέα, υψηλότερη " buy", καθς τα
ΑΕΝΟΕ2 ΤΟ τιμήστόχο για περιθρια ανό-επιχείρησης στς
τρέχοντα τη μετοχή είναι
της η πληση μεριδίου
στην είσοδο της
επίπεδα
τη μετοχή της δου Του ΤΙΤλου ανανεσιμες μετοχής αποτε
από τα τρέχον-Πηγές ενέργει- λούν
τα επίπεδα στο
10 ταμπλό διαμορ-τας ότι κάθε 1
ΔΕΗΔΕΗ
ΔΕΔΔΗΕ.
+0,22%,
11,6 από
ευρ δίνει η φνονται
Eurob ank 26%.
Equities σε έκθεσή της στην
οποία διατηρεί ιακή χαιρετίζει αξία άνω των
ας, σημεινον-σημείο εισόδου
παρά το ράλι
GW Πρόσθετης άνω του 200%
τελευταίο
Έντός 45 εβδομάδων
ισχύος στις ΑΠΕ
αντιστοιχεί σε
Η χρηματιστηρ-επιχειρηματική
12μηνο .
επόμενος
σύσταση την επτάχυνση 770 εκατ . ευρ. καταλύτης για
Created by Universal Document Converter