Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

23oC, 21:00

16oC - Υγρασία 45%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:24 - Δύση ηλίου: 20:49

€0.80

ÁíÜìåóá óå äõï âïìâáñäéóìïýò

Στις 24 Απριλίου του 1999, το ΝΑΤΟ βομβάρδιζε την σερβική τηλεόραση στο Βελιγράδι, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή για το πλήγμα στην
ενημέρωση. ΟΙ ΝΑΤΟΪκοί τότε είχαν επικαλεστεί τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα της τηλεόρασης, λες και μια τέτοια επίκληση
μπορούσε να δικαιολογήσει κάτι. Εικοσιδύο χρόνια και σχεδόν ένα μήνα μετά, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδιζε την έδρα του al
jazeera και του Associated στην λωρίδα της Γάζας. Η επιχειρηματολογία ίδια: Στο κτήριο στεγάζονταν μηχανισμοί και Υπηρεσίες
πληροφοριών του εχθρού. Η διαφορά; Οι ένοικοι τώρα, υπάκουσαν στην εντολή να εγκαταλείψουν το κτήριο, κι έτσι δεν θρηνήσαμε, εκεί τουλάχιστον, θύματα. Αντίθετα με το Βελιγράδι, που ο διευθυντής του Σταθμού κατηγορήθηκε στην συνέχεια ότι δεν φρόντισε για την εκκένωση με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες. 3»

Τρίτη 18 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5355

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΒΕΛΙΣΚΟΥ

ÎáíÜ, ï êüìâïò óôï ÷ôÝíé
ÁéóèçôéêÞ ç áíáöïñÜ,
ïõóéþäçò ç áíôßèåóç

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η πενταμελής
Αρχιτεκτονική Επιτροπή του
Δήμου γνωμοδότησε ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την τοποθέτηση του
οβελίσκου στο συγκεκριμένο
σημείο για πέντε λόγους.
ΣΕΛΙΔΕΣ

9&10»

Ìå ÊñÜôóá
óõíåäñéÜæåé
îáíÜ ç ÐÅÄÉÍ,
åñãïóôÜóéá ôùí
óêïõðéäéþí
êáé ÖÏÄÓÁ 7»

ÄùñåÜí åßóïäïò
ãéá ôïõò äçìüôåò,
óÞìåñá Ôñßôç
óôï Á÷ßëëåéï 11»

¸êêëçóç ôïõ ðñÝóâç ôçò Ðáëáéóôßíçò óôïí ÄÝíäéá

Ο Πρέσβης υπέβαλε ένα ανθρωπιστικό αίτημα στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για να δεχτεί έναν συμφωνημένο αριθμό γυναικών, ηλικιωμένων και ιδιαίτερα παιδιών από τις ισραηλινές επιθέσεις στα ελληνικά νοσοκομεία. ΣΕΛΙΔΑ 5»

ÍïóçëåõôÝò áðü ôá ÉùÜííéíá ãéá ôç
óôåëÝ÷ùóç ôïõ mega åìâïëéáóôéêïý
êÝíôñïõ ôçò ÊÝñêõñáò 4»

ÐëÝåé ðñïò ôçí ÊÝñêõñá
ôï Costa Luminosa 3»»

ÄÝêá íÝá
êñïýóìáôá, ÷èåò
óôçí ÊÝñêõñá 6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα