Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

17

ΜΑΪΟΥ
2021

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2594

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

I ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

«Περάσαµε στο
αριστερά και... δεξιά»
ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

1.30 µ.µ. ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Τι θα συζητήσουν
Μητσοτάκης
-Φαρµάκης
ΣΕΛ. 48

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι πρώτοι
υποψήφιοι της
«διαδοχής»
ΣΕΛ. 2

ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥΣ

Το πρώτο
«ελεύθερο»
Σαββατοκύριακο

ΣΕΛ. 10

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΚΤΥΠ Α.Ε., ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΣΤΗ «Γ»:

Το επόµενα βήµατα

για το αστυνοµικό µέγαρο
Σύγχρονο κτίριο 6.500
τ.µ, στο ΚΕΤΧ, µέσα
στον Ιούνιο η έγκριση
από την ∆ιυπουργική
Επιτροπή
Ποια άλλα σηµαντικά
έργα υλοποιούνται
στην περιοχή

Σε διαδικασία
για κατασκευή
και το κτίριο
της Πολιτικής
Προστασίας
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 11

ΜΕ 1,4 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ Κ. ΑΧΑΪΑ

Το «καλωσόρισµα»
του Προαστιακού

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 14

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΖΑΡΟΝΙΚΑ

Με προσφορά στα
τοπικά ΜΜΕ
ΣΕΛ. 14

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,1 ΕΚΑΤ.
Η ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Τους... έκαψαν
τα τσιγάρα!
ΣΕΛ. 6

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

∆εύτερο βήµα
χαλάρωσης
ΣΕΛ. 4

ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΟΡΑ, ΑΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟ
ΣΕΛ. 12-13

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε∆ΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ε.Ε.: 40 χρόνια
κοινής πορείας!

Γ’ Εθνική:
«Χαµόγελα»για τρεις!

ΣΕΛ. 23-33

- ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΑ ΣΤΗ «Γ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ TOYΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΤΣΙΓΚΡΗ, ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ, ΦΩΤΗΛΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ

n ΣΗΜΕΡΑ (20.50) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΤΡΙΤΗ

ΚΑΙ… «ΦΑΡΜΑΚΕΡΗ»
n SL 2: ΦΙΝΑΛΕ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ