Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στέφανος Ιωαννίδης
ΦΕΕ 2021
Ο Στέφανος ωονν δης είναι ένος ano τους
ο8οσημείωτους ανθρω
| nouς της πόλης μας,
αφού με το έργο του
| υππρεoίες στο κοινων .
κό μας ούνοn .
Τα χρύνιο του στη
ΦΕΕ ήτoν μια nonu n pαγωγική περίοδο τόσο
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙN Η.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
να τον διο , όσο και το συnλoyo.
Φέτος , είκοσι χρονια μετά το θάνατό του 11-5
20011 ως ελάχιστη τιμη, ομόφwνο το ΔΕ της ΦΕΕ cnoφόσισε τπν μετονομασία τουκρου όnου ξεκίνησαν
ο, πρτες μεταποnεμικές noniτιστικές δρύσεις στην
πόλη μας , ως Τπίu noλiuσμού ΦEE Στέφανος Ιωαν.
Πρέεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Συκελαροπούλου:
Γέφυρα ειρηνικής συνύπαρξης
χριστιανν και μουσουλμάνων
είναι η Θράκη
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΠΑΝΙΑ
Τράφει ο Στέλιος Αρσενίου
σμων , γεφυρα ειρηνκής ουνύπυρξης χρι.
στιανν και μουσουλμ0νων από τα βάθη του
χρόνου, αυτή είναι η
θράκη..
Λυτό εγραψε η Πρόε.
δρος της Δημοροτίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
ΣΕΛΙΑΛ9
στο ββίο εισ κεπιν του
Εθνολογικού Μουσείου
θρόκης στην Αλεξανδρού
ΟΙ ΑΕΤΟΙ
ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΣΕΛΙΑΑ 3
Αθήνα-Λευκωσία
δεν κατάλαβαν
ότι άλλαξαν
τα γεωπολιτικά
δεδομένα
στην περιοχή μας;
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
Τυπογραφείο
Φωτοτυnίεs
Εκτυηuσει
Σφρογίδες
ΑTLASFLTRI
instapure
AQUAPHOR
Σκονάρισμο ενγράφων
Ε30φhηoη οονοριασμν
Doulton.
Εκτύπωσεις Plus size
water riitor
Χαράξεις Laser
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
Εκτύ ωση
πe5H 10 2+ο00
thesitiscopuoomoilcorm
0 Thoatin_Εκτυτιιαι-tφpογίδε
MIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020
#Print_House

Τελευταία νέα από την εφημερίδα