Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15498 Ιδρυτήs: Ιωάννns Κόκκιvos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σάββατο 15, Κυριακή 16 Μαΐου 2021 www.proinanea.gr e0,50
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Κανονικά ο αγναs ,
εκτός απροόπτου >Σελ. 14
ΔΗΜΟΣ ΖΊΤΣΑΣ
Μεγάλη παρέμβαση
ενεργειακής αναβάθμισηs
Όλο και ΠΙο κοντά η σύνδεση
τns Ιόνιαs με τα Τζουμέρκα
Εντατικές εργασίεs με την επανεκκίνηση δραστηριοτήτων
Σελ. 7
Σελ. 5
Ήπειροs των
τεσσάρωων εποχν
Στα ορμητικά νερά του
Αράχθου εκπαιδεύτη καν
μέλη τηs ΕΜΑΚ
και στIS
διασσειs
Σελ. 5
Μικρή αύξηση στοUs εισακτέουs
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δριμύτατη κριτική για τιs αλλαγές από την αντιπολίτευση
ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
Σε δέκα περιοχές το
αποτύπωμα των γιορτν
Παράπλευρη απλεια
ο τοπικός τουρισμός
Σελ. 9
Σελ. 3
Σελ. 4
Ψηφιακέs δράσειs για μικρούs και μεγάλο υs από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Σελ. 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα