Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σε κατάσταση πολιορκίας
από τον κορωνοϊό το Μεσολόγγι
Χρειάζονται ουσιαστικές
παρεμβάσεις
και αναμόρφωση
Όλοι είμαστε
υπεύθυνοι
υξάνονται συνεχς τα κρούσματα γονέων και κηδεμόνων εξέδωσαν ανα- την οποία και αναιρείται η απόφαση του
Ηαλλά και ο αριθμός των νοσηλευ- κοινσεις με τις οποίες ζητούσαν από Δημάρχου Μεσολογγίου Κστα Λύρου.
ομένων στο νοσοκομείο εξαιτίας του
Covid-19. Η διασπορά στην κοινότητα στασίας την παράταση του κλεισίματος ότι <η αρμοδιότητα για την αναστολή
είναι μεγάλη και προκαλεί ανησυχία
Παρά το γεγονός ότι από
τοπροηγούμενο Σάββατο
8/5/20210 Δήμος εισήλ
θε στο βαθύ κόκκινο, δεν
υπήρξε κάποια αλλαγή
στις διάφορες δραστηριότητεςΕτοι συνεχίστηκε
η λειτουργία των καταστημάτων με τη μέθοδο
του Click away και click
inside, όπως και η λει τουργία της εστίασης
με τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και η Επιτροπή Υγείας του Δήμου ΙΠ χους ή στους αντιπεριφερειάρχες για
που προβλέπονται.
Παράλληλα αποφασίσθηκε και η δια Η δημοτική Αρχή πήρε την πρωτο- διαδικασίας, δεν εφαρμόζονται
ζσης λειτουργία όλων των σχολείων, βουλία και ανακοίνωσε το κλείσιμο Έτσι από την Τρίτη 11/5/2021 τα σχολεία
κάτι όμως που προκάλεσε την αντί- των σχολείων για τρεις ημέρες από όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
δραση τόσο των εκπαιδευτικν όσο την Δευτέρα 10/5/2021 ες και την άνοιξαν και πάλι με μικρή όμως προκαι των γονέων.
Το ΔΣ της Α' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντί - γονείς πουδεν έστειλαν ταπαιδιά τους
και το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων της δραση των υπουργείων Παιδείας και σχολείο φοβούμενοι τις επιπτσεις
περιοχής όπως επίσης και σύλλογοι Υγείας, τα οποία εξέδωσαν εγκύκλιο με από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ- Στην εν λόγω εγκύκλιο επισημαίνεται
Σελίδα 8
των σχολείων . Το ίδιο εισηγήθηκε λειτουργίας σχολικν μονάδων κάθε
. Σελίδα 5
*000000000000 00000 0 0 0 0 00000000000 000000000 04
τύπου και βαθμίδας
ανήκει αποκλειστικά θέματα υγείας
στα εν λόγω Υπουργεία , ύστερα από
γνμη της Εθνικής
Η Επιτροπής Δημόσιας
Υγείας Ειδικά για τις
περιπτσεις αναστολής λειτουργίας λόγω
κορωνοϊού , διατάξεις
που αποδίδουν αρμοδιότητα στους δημάρΗ απόλυτη
δικαίωσή μας
Τι δεν καταλαβαίνεις
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
BYRON
........είδα 7
Ηκαθαριότητα
του Κήπου
.......είδα 6
Νέοι δρόμοι
συνεργασίας Ελλάδας
και Πορτογαλίας
στον τομέα
χθυοκαλλιεργειν και
χθυηρν, μετά από τη
συνάντηση Λιβανού
Μεσολογγίου.
ολιγοήμερη διακοπή της εκπαιδευτικής
'*..Σελίδα 5
Τετάρτη 12/5/2021
σέλευση μαθητν, αφού πολλοί ήταν οι
Μήπως ξεχάστη κε;
Santos
Συνέχεια σελίδα 3
Η ανάπλαση του διαύλου στην 1η καμάρα πρέπει να
ολοκληρωθεί και να ενταχθεί στα αξιοθέατα της πόλης
Το πρόβλημα μετα εναέρια δίκτυα της ΔΕΗ στους κεντρικούς δρόμους του Μεσολογγίου και του Ατωλικού.
Αναγκαία η υπογείωσή τους
Σελίδα 4
0000000 0000000000000000000000000000000
κυκλοφορούσαν ελεύθερα από την μια γέμισε δρόμους για να εμποδίζεται η
θάλασσα στην άλλη. Την περίοδο της μετακίνηση των νερν και διαταράΤΟ Μεσολόγγι έχει την μεγάλη τύχη δικτατορίας, οι δύο θάλασσες έγιναν χθηκε η κυκλοφορία των νερν στην
να έχει μέσα στον κεντρικό ιστότης προθερμάστρες της Άσπρης Αλυκής , Πλσταινα, η οποία έκτοτε ορισμένη
περίοδο του έτους
λόγω έλλειψης νερν
μυρίζει αποπνικτικά
από τα νεκρά ψάρια
και την αποσύνθεση
του πλαγκτόν.
Με τον περιορισμό
της ελεύθερης διακίνησης των νερν
και της έλλειψης
συντήρησης και καθαρισμού , δημιουργήθηκαν προσχσεις
σε ορισμένα μέρη του καναλιού και τα
Πλσταινας που ήταν ακόμη τότε ση- νερν έγινε ελεγχόμενη ανάλογα με νερά έγιναν στάσιμα. Επί Δημαρχίας
μαντικό Ιβάρι. Τα νερά και οι ψαράδες , τις ανάγκες των Αλυκν . Η Κλείσοβα Πρεβεζάνου, εάν δεν κάνω λάθος
Ταπεταμένα λεφτά
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό
Αρχαία Ωλένειαν
ο Αντιπεριφερειάρχης
Θ. Βασιλόπουλος
πόλης ένα μεγάλο κανάλι
που εάν αναπλασθεί σε
όλο το μήκος του, θα
μπορούσε να αποτελέσει,
ένα ακόμη πολιτιστικό
<πνεύμονα και μοναδικής
σημασίας αξιοθέατ .
Το κανάλι αυτό κατασκευ
άσθηκε με μέριμνα του
Δήμου πριν αρκετές δεκαετίες για να μπορούν οι
ψαράδες να επικοινωνούν
απ ευθείας με τις δύο
λιμνοθάλασσες της Κλείσοβας και της η οποία και επεκτάθηκε. Η ροή των
Ο ΑΡΟΤΙΚΟΕ ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΙΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΩΛΕΝΕΙΑ
Summum ius, summa
iniuria
Γράφει ο:
Χρίστος θ. Παπαδημητρίου
......Σλίδα 6
00000000000000 00000e
.00000000000ο0000
00000000000000 00 000ο
Τα αμελέτητα έργα
Υπεγράφη η σύμβαση
για την αντιμετπιση
απρόβλεπτων
προβλημάτων στο
εθνικό οδικό δίκτυο της
Συνέχεια σελίδα 4
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στένην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
Δυτικής Ελλάδας
www.mxronika. gr
.. Σελίδα 4
Σελίδα 8
00000000000000 0 0000000000 000.
ΜΕΣΟΛΟΓΤΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post