Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2021 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1433 ΕΤΟΣ 33ο . ΤHA.: 265 10 22044 FAX: 26510 79437
ΤIMΗ ΦΥΑΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail : [email protected]
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΜΕΣ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ
Τάφος σιωπής ο δήμος Κόνιτσας
Σελίδα 24
Τέλος τα sms, άνοιξαν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
. Χρειάζεται προσοχή από τις ευπαθείς ομάδες
Τα επόμενα βήματα προς την άρση των επιδημιολογικά δεδομένα της χρας , εν
περιοριστικν μέτρων και ουσιαστικά το έκανε ειδική αναφορά στο ιατρικό και νο τέλος του Ιockdown ανακοίνωσαν ο υπουρ - σηλευτικό προσωπικό της χρας , ευχαρ
γός Υγείας , Βασίλης Κικίλιας και ο υφυ - στντας τους δημοσίως .
πουργός παρά τω Πρωθυπουργ , Ακης
Σκέρτσος .
Ο Βασίλης Κικίλιας , αναφερόμενος στα νισης στα ραντεβού Συνέχεια στη σελίδα 24
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στου εμβο λιασμούς , λέγοντας πως.
ποσοστό εμφά .
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Η
Τουγμούς στην χυβέρνηση φής των φορολογικν υπο
χαι στον Προύπολογισμό συ - θέσεων , με την οποία ανοί
νεχίζει να προχαλεί η πρό - γει ο δρόμος για την ανασφατη απόφαση- βόμβα του δομική παραγραφή χιλιάΣυμβουλίου της Επιχρατείας δων φορολογικν υποθέγια τους χρόνους παραγρα - σεων Σa oτη oυλ 2
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
παγκόσμιο
έγκλημα που δια πράχθηκε από τις
ισχυρές χρες εις
βάρος τν πολιτν
όσον αφορά την
πανδημία οφωτίζειν επιτροπή ανεξάρτητων
ειδιχν σε έχθεση της , τονίζοντας πος η παν δημία του Cοvid-19, που έχει στοχίσει τη ζωή δομν, προωθούνται πος υλοποίηση με Πάφγα, την κατασκευή κυκλικού κόμβου επί
σε περισσότερους από 3.300.000 ανθρπους αποφάσεις που εαβε στην τελευταία της συ - της Ε.Ο. Ιωαννίνων . Κόνιτους στην περιοχή
και έχει πλήξει με σφοδρότητα την παγκό σμια οικονομία , θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί . Συνίχεια στη σελοα 3
Νέα έργα σε όλη την Ήπειρο
Τέσσερα πολύ σημαντικά έργα νέων υπο - την διευθέτηση του ρέματος Τούση στην
Γράφει ο
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
νεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περι Ελεούσας και την βελτίωση του δρόμου από
φέρειας Ηπείρου .
Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμού του γιο . Ο συνολικός προίπολογισμός των τεσαλιευτικού καταφυγίου Μύτιχα Πρέβεζας , σάρων έργων ανέρχεται σε 9,083.000 ευρ.
Καταρράκτη μέχρι το Ορειβατικό Καταφύ