Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7364
Τιμή : 1.00C
(Κδημερινή οικονομική ειδική ερημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηροσιν
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Κουρεμέναν
ενοίκια:
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7:
Σαφάρι ελέγχων στα στοιχεία
των δικαιούχων
- Ποιοι κινδυνεύουν να επιστρέψουν τα χρήματα
Έκλεισε
η ηλαιφόρμα για
ts δηλσεs Μαρτίου
να επιστρέψουν το συνολο του noσού nou
έλαβαν από την Επι
στρεπτέας Προκαταμηχανισμός, προκειμέ- βολή και μάλιστα με
τους νόμιμους τόκους
και προσαυξήσεις .
Είναι ενδεικτικό ότι
μετά τον εντοπισμό
απάτης
κατά τον προηγούμενο
κύκλο της επιστρεπτέας , το υπουργείο
Οικονομικν αποφα .
σισε να μη ληφθούν
υπόψη τροποποιητικές
στρεπτέας Προκατα . δηλσεις του 2020 που
υποβλήθηκαν μετά τον
Ιανουάριο του 2021
ΦοροΠογικεs έσοδα που έχουν δη - αναφορικά με τον 7ο
κύκλο της Επιστρεπτέας , ή η χρήση του
μέτρου της αναστολής
συμβάσεων εργασίας
μόνο για εργαζομένους οι οroίoι aπaσχοκατ '
Επανέλεγχο
των αιτήσεων που
έχουν εγκριθεί έχει ξεκινήσει ο ελεγκτικός
Τέλος χρόνου για
τους ιδιοκτήτες ακι νήτων προκειμένου
να υποβάλλουν στην
ειδική πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ τη δήλωση για
την αποζημίωση των
ενοικίων του Μαρτίου. Οι ιδιοκτήτες
έπρεπε να υποβάλ
λουν δήλωση Covid αυτόματα
έως και την Παρα.
σκευή 14 Μαΐου , ανε
συνέχεια στην 11
νου να εντοπιστούν
όσοι επιχείρησαν να
ξεγελάσουν το σύστημα και να καρπωθούν τα χρήματα της υποθέσεων
επιδότησης .
Οι έλεγχοι ξεκίνησαν
αμέσως
μετά το κλείσιμο της
πλατφόρμας και για
τον 7ο κύκλο της Επιρησίως.
Επβολή ποινν
Σε αυτό το πλαίσιο
και εφόσον οι αρμό διες αρχές εντοπίσουν
περιπτσεις φορολογουμένων οι οποίοι
επχείρησαν να ξεγε.
λάσουν το σύστημα
και να επωφεληθούν
των κονδυλίων της
Επιστρεπτέας Προκαρεί:
να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για
τη χορήγηση της Εn
στρεπτέας Προκαταβολής
ενημερσει εγγράφως
τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικν με
τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία
να μην συμπεριλαμ
βολής και ήδη γίνονται
διασταυρσεις
λωθεί και τα αντίστοιχα στοιχεία των
προηγούμενων ετν.
Σύμφωνα με όσα
έχουν
όσοι εντοπιστούν να
έχουν δηλσει ψευδή
στοιχεία υποχρεούνται ελάχιστων 4 ρες ημε - ταβολής η ΑΑΔΕ μro
δηλσειs
2021:
Πότε ανοίγει
το Taxisnet
ανακοινωθεί ,
λούνται
συνέχεια στην 10
Σε ηλεκτρονικό
κλοιό
Στην τελική ευθεία
έχουν μπει οι τεχνικές
υπηρεσίες του υπουρ.
Οικονομικν
προκειμένου να τε θεί
σε λειτουργία
Taxisnet για την υποβολή των φετινν Φο
ρολογικν δηλσεων.
'Όπως έχει δηλσει ο
υπουργός Οικονομι
συνέχεια στην 2
ταμειακές
μηχανέs και
αποδείξειs
ΣΥΝΟΛΟ
γείου
ΑΕΤΡΗΤΑ
ΡΕΣΤΑ
Σελίδα 9