Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Δωρεάν τεστ κορωνοϊού
στο ΚΑΠΗ Σπάρτης
Διεξαγωγή εκπαίδευσης
από την ΠΥ Γυθείου
οιλ. 7 στο στρατόπεδο Γυθείου s σελ.10 Μαγούλας σελ 11
θεμελινεται η βάσην
του Πολιτιστικού Κέντρου
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 15 Μαΐου 2021 |Ετος 25| Αριθμός 6119| Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Πλουσιότερο από σήμερα το πολιτιστικό απόθεμα της Σπάρτης
Νέα μείωση
tικού φορτίου
άνω του 50%
Η αΟικία των Ψηφιδωτν
παραδίδεται στο κοινό
στη Σπάρτη
Τ έδειξε
η δειγματοληψία
στα λύματα
Σημαντική μείωση του ικού
φορτίου του Covid -19 αnοτuΠθηκε κατά την τελευταία
δειγματοληψία nou διενεργήθηκε στα λύματα του Βιολογι κού καθαρισμού Σπάρτης τη
Δευτέρα 10 Μαΐου .
Ειδικότερα, σύμφωνα με τ
ΔΕΥΑΣ, τοαnοτελέσματα του
ελέγχου για τις συγκεντρ σεις του γονιδιματος του
SARS- CoV-2 κατέγραψαν
21.000 αντίγραφα ιού ανά
λίτρο λυμάτων . Σε σχέση με
την τελευτσία μέτρηση (στις
4/5/2021) , όηου είχαν αν Συνέντευξη του οραματιστή του έργου Π . υπουργού . Βαρβιτσιτη
Ένα κομμάτι αρχαιολογικού σηίτι Την -Οικία των Ψηφιδω - σουν τn στέγη nou ους ορμόζει Πόλη της Σπόρτης Προσθέτει σηηλούτου , τα ψηφιδωτά Η Αρ - τν ν.
Παγή της Ευρηne , καιο-0 Ορφέας γοητεύει τα άγρια ζσ , του np Λάκωνα υπουργού -Σταύρος Νιάρχος" , την ηθική ενδιαφέροντος αρχαιολογικό
έφτασαν αnό το μακρινό nαρελ- Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιτη, διαμόρ- στήριξη του Προέδρου του Ιδρύ - χρο nou Πρόκειται να προσδθόν στον 21ο αινα, Προκειμέ - φωσαν τις κατάλληλες συνθήκες ματος Ανδρέα Δρακόπουλου , σει μια άλλη τουριστική διάσταση
νου να ικανoηonθεί η επτακτική στε τα σηouδαία αυτά αρχαι - αλλά και με τις αγόγγυστες ηρο - στην λακωνική Πρωτεύουσα .
ανάγκη τους να αποκτήσουν ένα ολογικά ευρήματα να αnοκτή- σπάθειες του κ . Βαρβιτσιτη , nη
Με την αnοκλειστική οικονο- μερα στο nολιτιστικό της αnoεξοιρετικού
Μια nαλιά ιστορία και το όραμα μική στήριξη του Ιδρύματος θεμα
χνευθεί 52.000 αντίγραφ
RNAI , naρατηρείται σαφής
ελάττωση , σε nooοστό Πou
αγγίζει το 60% (59,6), γεγονός
Ποu - nιθανς - υποδηλνει
Βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας στην κοινότητα
της Σηόρτης και των ηεριχρων. Η σταδιακή και σταθερή
αnοκλιμάκωση της κατάστασης είναι μετρήσιμη το τελευταίο διάστημα, αν αναλογιστεί
κάποιος Πως στον έλεχο nou
διενεργήθηκε στις 27/4/2021
είχαν ανικνευθεί 120.000 αν.
ουνέχεια οελ9
Στο Πλαίσιο εκδήλωσης με διεθνή προβολή για το 1821
Η Μάνη βάζει απλρην
για την Ελευθερία των ΗΠΑ
Η σημαία Νίκη ή θάνατος θα κυματίσει στη Ν. Υόρκη
ΓΠ. Δημακόγιαννης εκδότης
Αδούλωτης Μάνης και δημοτικός σύμβουλος Αν . Μάνης,
Από τη γη ης ιστορικής Μάνης
η σημαία-σύμβολο Νίκη ή θ νατος - θα ταξιδέψει τον Ιούνιο
στη Νέα Υόρκη και το Αγαλμα
της Ελευθερίας, Προκειμένου να
κυματίσει δίηλα στη γαλανόλευκη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης sail to FreedomΠoυ είναι αφιερωμένη στα 200
χρόνια από την έναρξη της Ελ ληνικής Enανάστασης το 1821.
Όπως αναφέρει στον "ΛT- ο
τίγραφα RNAI, δηλαδή σε
διάστημα σχεδόν 15 ημερν
καταγράφεται μια υποχωρηση του φορτίου άνω του
nρόκειται για μια σπουδαία
Πρωτοβουλία μνήμης και τιμής
στα 200 χρόνια της Εθνεγερσίας,
της Ελληνικής Επανάστασης
nou θα λάθει χρα στις ΗΠΑ ,
στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 6
Ιουνίου 2021, με διεθνή Προ Βολή και αντίκτυηο .
Από τη ΔΕΥΑΣ ενημερθηκαν οι αρμόδιες υnnρεσίες ,
εν θα συνεχιστούν οι δειγματοληψίες για την Παpακολούθηση της κατάστασης
συνέχεια σελ θ
β1lakonikos.gr
Ο Γάλλος Ποιητής
Φελίξ Ντελαλάντ,
αΦίλος της Σπάρτηςν
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γράφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα