Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

21oC, 21:00

17oC - Υγρασία 49%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:26 - Δύση ηλίου: 20:47

€0.80

Ïé óýã÷ñïíïé äáßìïíåò ôçò éáôñéêÞò ðñüëçøçò

Η πολιτική δημόσιας υγείας είθισται πρωτίστως
να επιζητείται ως μέριμνα ενός δημοκρατικού
κράτους που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ισότητας των πολιτών ως προς το βασικό αγαθό της υγείας. Με την τεράστια αύξηση της γνώσης περί των αιτίων των νοσημάτων, έχει επισυμβεί όμως μια αόρατη σε μας, αλλά σημαντική μεταβολή. Αν και η υγεία
του πληθυσμού αποτελούσε ανέκαθεν οργανικό «κρατικό περιουσιακό στοιχείο», κατατασσόμενη εν πολλοίς στις υποδομές, όπως
π.χ. οι δρόμοι και τα δίκτυα, τώρα αυτό το στοιχείο διασφαλίζεται όχι απλώς με απαγορευτικά (ενίοτε) μέτρα απευθυνόμενα στη συμπεριφορά του συνόλου (όπως η… πανάρχαια καραντίνα) και με τη βελτίωση (συνήθως) των συνθηκών ζωής (π.χ. συγκομιδή σκουπιδιών, έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ύδρευση και αποχέτευση)… ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 15 Μαΐου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5354

ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

¹ëèáí êáé öÝôïò ôá ÷åëéäüíéá

Ðïéåò ðôÞóåéò
ðñïãñáììáôßóèçêáí
ãéá óÞìåñá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι πρώτες αφίξεις, το άνοιγμα της σεζόν. Έφθασαν χθες με πτήση της
TUI οι πρώτοι τουρίστες για
φέτος. Στην πραγματικότητα
δεν πρόκειται για τις πρώτες
αφίξεις για φέτος εφόσον προηγήθηκαν οι «πειραματικοί»
τουρίστες. Όπως και νάχει όμως χθες ήταν το επίσημο άνοιγμα της σεζόν. Σήμερα,
Σάββατο, οι περισσότερες
πτήσεις, Tui Φρανκφούρτη
8.25, Tui Ντίσελντορφ 10.35,
Transavia Άμστερνταμ 11.50,
Eurowings Ντίσελντορφ 14.
30, Edelweiss Ζυρίχη15. 30,
Condor Αμβούργο 18.40, Luxair Λουξεμβούργο 20.15 και
Ryanair Πόζναν 23.25.

Ôï åìâüëéï
ùò ôïõñéóôéêÞ
ðñïóöïñÜ óôïí
Óáí Ìáñßíï 6»

Õðï÷ñåùôéêÞ
ç ÓõëëïãéêÞ
Óýìâáóç îåí/ëùí,
ëÝåé ç ÃÓÅÅ 4»

Τους υποδέχτηκαν ο αντιδήμαρχος τουρισμού Π. Βαρούχας, ο πρόεδρος των ενοικιαζομένων Π. Κατσαρός, εκπρόσωποι των
ξενοδόχων και των επαγγελματιών κ.α. με τοπικές στολές και αναμνηστικά δωράκια.

ÍÝá êñïýóìáôá óå
ó÷ïëåßá ôçí ÐáñáóêåõÞ Ðïéá ôìÞìáôá êëåßíïõí 3»
Íôåìðïýôï
ãéá ôçí
Êáñýäç óôá
«Âåñãþôåéá
2021» 13»»

«¼÷é óôá íôáìÜñéá»
öùíÜæåé ç êïéíüôçôá
Óùêñáêßïõ 10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα