Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πανδημία
Παρακολουθούν στενά την κατάσταση η κυβέρνηση και οι ειδικοί
ΣΕΝΙΔΕΣ 10-11
Κρήτη
ΑΡΟΜΟΣ ΦΥΛΟΥ 6235. TiMΗ 1 . ΣΑΒΒΑΤΟ 15 MAΟΥ 2021-www.neakriti.gr
ΕφυγεοΜΑνδρεανίδης)
Ηπρεμιέρα της σεζόν έφερε χαμόγελα
Αισιόδοξο
ξεκίνημα
Σεκλίμα πένθους το ΟΦΗΠαναιταλικός-Ανανέωσε
γα δόο χρόνια ο Νιόπλιας.
Φωςν για τον
αστοιχειωμένον
κόμβο ΕπισκΟπής,
Σητεία
Αποφασιστικά
αναβαθμίζεται το
λιμάνι της πόλης
.ΣΕΛΙΔΑ 12|
. Οι φορείς του χρου"κρατούν μικρό
καλάθί, αφού η χρονιά θα έχει δυσκολίες.
Πάνω από 100
αμάχουςκαι 31
Αισιοδοξία αλλά.. με μέτρο είναι η κυρίαρχη αίσθηση μεταξύτων παραγόντωντου κρητικού τουρισμού, μετάτη
χθεσινή " Πρεμέρα" της σεζόντου 2021. Παρότιο στόχος του 60% της "εξαιρετικής χρονιάςτου 2019 θεωρείται φ
λόδοξος όλοιπεριμένουν το καλύτερο και .. λέπουμε. Είναι σημαντικό ότιοιμεγάλοι" παίτες" της τουριστικής αγο
ράςέχουν δσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και ιδιαίτεραστην Κρήτη , και πιστεύουνότι η χρονιάθα πάει καλά
Παιδιά-έχει
,σκοτσει το Ισραήλ
, ΣΕΛΙΔΑ 14
ΣΕΛΙΔΕΣ 2-3