Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

975 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 16 MΑΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

s

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Τέλος Lockdown και SMS
• Όλα όσα ισχύουν από τις 14 Μαΐου, καθώς
αποτελούν παρελθόν τα SMS προς το 13033
και το 13032, ενώ αίρονται και οι περιορισμοί
στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.
• Άλλαξε και το ωράριο της απαγόρευσης
κυκλοφορίας και αντί για 23:00 – 05:00, πλέον
θα ισχύει για 00:30 – 05:00, ενώ τα καταστήματα εστίασης θα κλείνουν στις 00:15, παραμένοντας ωστόσο χωρίς μουσική.
Óåë. 9

s

Έργα
Ολοκληρώνεται ο δρόμος
ΔΕΛΤΑ –
ΠΑΛΑΜΑ

s
Οι προσλήψεις στο δημόσιο…

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

Óåë. 6-7

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr