Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερηή Εφημερία ms Hntipou-1δρυτns Eud Tάλλαs-Εos 940-Αp. Φύλλου 25052-Σάββατ 15- Κυριακή 16 Mαiou 2021-060 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με αποστολή
Εγγραφές σε παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς
αΜε τα μάτια ενός "ξένου",
στο Ίδρυμα Γκανή
ανάγκης στη Λάρισα
ΣΕΛΙΑΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 9
Αίτημα ψηφοφορίας
με κάλπη
Ετσεις, αλλά άγνωστο σε Ποιον βαθμό , θα έχει και για το Πανειστήμιο Ιωαννίνων η εφαρμογή
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, Παρά τις συντηρητικές επιλογές του υπουργείου Παιδείας
αΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
cίας εκλογής του νέου Προέδρου
και αντιηραέδραυ του περιφερεια
κού ουμβουλίου έθεσε η nαρόταξη
Ορίζοντες Hπείρουν , ύο 24ωρα
pακής
ΣΕΛΙΔΑ 5
Σχεδόν σταθερός
ο εριθμός των
εισακτέων για
τα Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων με
την καττατη τιμή
η ελάχιστηn βάση
εισαγωγής στην
Πλειονότητα των
Τμημάτων Παλλές
θέσεις θα μείνουν
κενές , εκτίμησε η
M. Τζούφη μετά τη
συνάντησή της με τις
Πρυτανικές αρχές
Ξεκίνημα
με κατάληψη
Συμβολική κατάληψη στα γραgείa
ταυ Σματας Επιθερnoης Εργοo .
μαρχιακού Τμματος Ιωανίνων ης
ΑΔΕΔΥ και λαι συνeικαλιστές, δια τα εργασιοκά
ΣΕΛΙΔΑ 7
Συγκέντρωση
αλληλεγγύης
Συκέντρωη αλληλεγνύης και ουλαό , μετό τσν βομβορδιομό ης ευΓζος anό των στρατό του lopan
διoργαννεται οτα Γάνενα, oμερα
Σάμβατα, στς 1 2 ω μεση μέρι . έξω
από τα κτίριο της nερφέρειας.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Προτάσεις
για νέες ειδικότητες
Πιέζει ο χρόνος
| για τις μελέτες
Επιτυχημένη επέμβαση
σε εικονικό συμβάν
Συγκροτημένη ατοδοξία εκφρόζετα από τν πλευρό του δήμου Ιωav
wν ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωΒούν οι μελέτες για
το ούνολο ων έργων noυ ηεριλαμβάνονιαι στο Πάρκο Παλτομού στο
Κόστρο , ρε οη ουνέχεα άμεσα να υnaβληθd n πρότ0on xpηματαδό
mσης των έργυν στην Εί&κή Υnnpεoία Διακείρσης του επχειρησιακαύ
Προγρόμματος dinapoς 2014-2020 Αρχικός στόχος ήτον να έχουν
αλοκληρωθεί μέχρι το τέλος ης όναξης όλες αι μελέτες nou cpορούν
το Τζομί Ασλύν Ποοό , τον Μεντρεσέ και τη Βιβλιοθήκη ωσόοο , nρν
ακάμη ηρoκηρυχeούν, εκφράζονταν αμφιβολίες για τα κατό ηόσο αυτό
είνα εφικτό με δεδομένο nas nράκειται για ούνθεια έργ .
κατήτων στα Δημόοιο ΙΕK Iωaν νων κα ενός νέου Τμήματος οτο 1o
Στο ορμητικό νερό του Αρόxeou , δυν μεις της ΕΜΑΚ
τους επιβάτες αxήματος nou
αης με την Παραγωγή και την Αγορό
στο Πλαίσιο ενός . . εικονικού
ουμβάντο
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΖIΤΣΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ενεργειακή
αναβάθμιση
τεσσάρων
σχολικν κτιρίων
ΠΑΡΑ ΤΟN ΜΕΓΑΛ0 ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Δεν Προβληματίζει τους ειδικούς η Π.Ε. Ιωαννίνων .
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα