Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27785
www.dimoprasion.gr
ail : dimon
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-32 15692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
[email protected]
Βασιλακόπουλος:
Προνομια για τους Ελευθερίαν σε μετακινήσεις και
οικονομικές δραστηριότητες
εμβολιασμένουςΟσοι δεν είναι
εμβολιασμένοι να
Πληρνουν μεγάλο
πρόστιμο
Ολο το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης
ως εξής:
14 Μαΐου
-Καζίνο / Σύμφωνα
με το υγειονομικό
πρωτόχολλο.
- Γραφεία συνοιχεσίων / Σύμφωνα με το
υγειονομικό πρωτό
κολλο των υπηρεσιν
δραματολογίας (1/25
μάσκα - από σταση 2
μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής χα
θορισμένο ραντεβούself test)
Υπέρ των προνομίων σε εμβολιασμένους τάσσεται ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. "Σε έναν με ενάμιση μήνα θα
λειτουργήσουν και τα μπαρ ".
Την ανάγκη για προν όμια στους εμβολιασμένους στο προσεχές διάστημα , τόνισε σήμερα ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος .
Λιβύη: Το παρασκήνιο
της κόντρας ΤουρκίαςΓερμανίας και το
σενάριο για νέο
μεταναστευτικό κύμα
24 Μαΐου
- ΟΠΑΠ PLAY /
Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο
31 Μαΐου
-Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests / εργαζόμενους
- Υπηρεσίες ευεξίας /Σύμφωνα με τους
κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής
- Catering , χροι δεξισε ων κλπ / Σε εξωτερικούς χρους σύμφωνα με τους κα νόνες λειτου ργίας της εστίασης
7 Ιουνίου
- Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα Σ
ων Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: Ο πως
είχα δεσμευθεί από την περασμένη εβδομάδα , ανακοιννουμε έναν πλήρη πίνακα
ενάρξεως των δραστηριοτήτων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία τους ,
στε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν το
χρονοδιάγραμμα και τη δυνατότητα να
προσαρμοστούν και να ξεκινήσουν όπως
πρέπει .
Ειδικότερα , σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι δραστηριότητες επανεκκινούν
ο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνη σης
οικονομικν δραστηριο τήτων, από τη
Παρασκευή 14 Μαΐου μέχρι και την 1η
Σεπτεμβρίου, έδωσε στη δημοσιότητα το
υπουργείο Ανάπτυξης & Επεν δύσεων
προκειμένου οι επιχειρηματίες να προχωρήσουν στις προετοιμασίες για να λειτουργήσουν ξανά τις δραστηριότητές
"Αναταράξεις" σημεινονται στις
σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας με αφορμή
τη Λιβύη . Πόσο πιθανό είναι να δημιουργήσει η Τουρκία ένα νέο προσφυγικό μεταναστευτικό χύμα από την χεντρική
Μεσόγειο.
Μια διπλωματική σύγκρου ση ΤουρκίαςΓερμανίας για τη Λιβύη μαίνεται τις τελευταίες μέρες.
Τόσο η Γερμανίδα καγκε - Ε 2
τους.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε13
Πως βαθμολογούνται οι Ελληνες για τις
γνσεις τους στο κορονοϊό
Το απράσινον
υδρογόνο θα
φέρει νέες θέσεις
εργασίας
Βαθμό 14-15 με άριστα το 20 θα έ85η ΔΕΘ: Η Πρτη μεγάλη έκθεσ
στην Ευρπη με φυσική Παρουσία το
2021 και τιμμενη χρα την Ελλάδα
παιρναν οι Ελληνες για τις γνσεις τους
σχετικά με τον κορονοϊό κατά τη διάρκεια του πρτου lockdown, σύμφωνα με
ι αποτελέσματα προδημοσιευμένης μελέτης που παρουσιάστηκε στο 10ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατοικής του ΑΠΘ . Ωστόσο, μια δεύτερη
μελέτη που έγινε τον Σεπτέμβριο του
2020 και παρουσιάστηκε στο ίδιο συνέ
δριο, έδειξε ότι 9 στους 10 λληνες γνωρίζουν για τους τρόπους μετάδοσης του κο0 οικονομίες θα πρέπει να περάσουν
από την αγορά του άνθρακα και του χλυβα, στην αένωσην του υδρογόνου , ήταν
το μήνυμα που έστειλε Ο Thomas Rachel,
Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Ε
ρευνας , μιλντας στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Workshop Εμπειρογνωμόνων με θέμα το απράσινο υδρογόνον, που
διοργάνωσαν , διαδικτυακά το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό E.
πιμελητήριο, η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δη μοκρατίας της Γερμανίας
στην Ελλάδα και ο Γερμανικός Οργανι
σμός Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) με
την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε.
νέργειας.
Την πρτη μεγάλη έχθεση, που θα διοργανωθεί στην Ευρπη με φυσική παρουσία
το 2021, θα αποτελέσει η 85η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ ) ,η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 11-19 Σεπτεμβρίου , με τιμμενη χρα όχι τη Γαλλία , όπως ήταν προγραμματισμένο αρχικά , αλλά την Ελλάδα.
<Η 85η ΔΕΘ, το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χρας , θα πραγματοποιηθεί στο
Διεθνές Εκθε σιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης , με τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικν πρωτοκόλλων ( . ) και θα θέσει τον οργανωτικό πήχη για όλες τις
ανάλογες εκ δηλσεις (στην Ευρπη και την Ελλάδα ) με δεδομένη την Σ 3
πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση
Από την πρτη μελέτη, που αφορά την
περίοδο του πρτου Ιοckdown, προκύπτει
ότι υπερείχαν σε γνσεις οι γυναίκες
( 74,8%) , άτομα άνω των 60 ετν (77,3%)
και άτομα που έχουν ολοκληρσει μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση
( 76,5% ). Η συγκεκριμένη μελέτη , με τίτλο
Γνσεις στάσεις χαι αντι - ΕΛΑ 2
www.Qimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα