Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΗ
ΕΤΟΣ ΔΡΥΣΗΣ 1970
AΡ ΦΥΛΟΥ 1.309
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 ΜAΙΟΥ 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
www.tameteora.gr
ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙPΗ
Ακατάπαψστη
των απατενων
Ηλεκτροκίνα
οxnματα και αγροτ.
οδοποιία για ο
ΜΠαίνει τέλος στα SMS σε 13033
και 13032 . στην απαγόρευση μετα κινήσεων από νομό σε νομό και στη
μέθοδο click inside και click away
<Αντνης Τρίτσης στα καταστήμοτα. Παpόλnλα η οn
Υόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά μισή
ρα μετά τα μεσάνυχτο . Πα λίγο αρΥότερα μετατίθεται η επαναλειτουρ075) των θερινν κινηματογρόφων
(21/5 ) , των ανοιχτν Πολτιστικν
χρων (28/5) . Επiσης , αnό τον Ιού .
νο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις
σε εξωτερικούς χρους με αντοτο
όριο το 100 άτομο . Όλο τον Μάιο θα
εξακολουθήσει η αnαγόρευση της
ζωντονής μουσικής στα καταστήματα
εστίασης .
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΕ
ΣΥΝΕΤΑΡΙΜΟΣ ΜΕΤΕΡΩΝ (AΓΡΟΓΑ) γία των βρεφονηηιακν στοθμν
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ 2021
ΩΡΑ ΙAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚ
ΙΑΤΡΕΙΟ
τtupuνΧaλaμηoς,ημερν toυς napow 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
MD, MS PhD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ. ΓΚΑΓΚΑΣ
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΧΑ
ΣΤΗ ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ: ΠΙΝΔΟΥ 16
Τ 24320 25252
ΗΙAΙΡΟΕ Α ΒΡΙΣΧΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
20,21 & 22 ΜAΪΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΚΤEΒΟΥ
καυpnων 2001 cmμεpνουμε τους noροωός
Wuftug 6970778929
με όργονα FUINON Ful HD
Delivery
Τρικόλων 16, 2ος όφορος
Τηλ. 6979221940, 2432077212
Γoρoτεβού: 6942240674, 2432305762
NΕΟΙAΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ"
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
00ΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΠΑΔΑ ΗΜΕΡΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Κατερίνα Απόδιακου
ΟΡΑΣΗ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ -ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
300 nμ.-900 μμ.
ΤΗA 24320 77999
ΑΤΡΕΙΟ ΤΡΑΛ
Εοαλοεδής αpορpαγίος
NΕΟ ΙAΤPΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αθανόσιος Χ . Μουσιλης
ΙΩΑNNΗΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ
MD, Ph.D, M.Sc
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ .
ΕΝΔΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ενδοκρινολόγος-Διοβητολόγος
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΗ 114-116
ΚΑΡΑΒΑΜΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
1eς ΟΡΟΦΟΣ 1 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΠΑΘΗΣΕΙΕ ΟΛΕΒΩΑΡΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΟAΓΓΕΙΩΝ
ΩΡΑΡΙΟΙΑΤΡΕΙΟΥ
Ο ΙΑΤΡΟΣΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
21 & 22 ΜΑΪΟΥ
PANTEΒΟΥ