Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Μαΐου
(Κοδημερινή οκονομική ειδική εgιμρίδα Διακτηρύξεων- Δημοτριστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7363
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 952233
Τιμή: 1.00
Τροποποιnuι
κέs δηλσειs
στο ΤΑΧIS
net μέχρι 31
Μαΐου
Οι τυχεροί των φετινν
φορολογικν δηλσεων
καθυστέρηση , επισημαίνοντας
όπως όλα δείχνουν , θα δεν είναι εύκολο να
ξεκινήσει η υποβολή εντοπιστούν οι φοροτων φετινν φορολο - λογούμενοι που βάσει
γικν δηλσεων μετά
τις αλλαγές
οποίες προχρησε το
οικονομικό επιτελείο
εξαιτίας της υγειονο μικής κρίσης .
Σύμφωνα με πηγές
από την ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονικ
αναμένεται να ανοίξει
στα τέλη Μαΐου ,
καθς ακόμα δεν
έχουν ενταχθεί στο
σύστημα Taxisnet οι
του νόμου απαλλάσσονται από τα τεκμή
Τα λάθη και τις πa ραλείψεις που υπάρχουν στα στοιχεία
των οικημάτων τους
στο έντυπο E9 για τα
έτη από το 2010 μέχρι
και το 2020 έχουν τη
δυνατότητα να διορθσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες
προκειμένου να είναι πρόσφατες αλλαγές
πλήρως ευθυγραμμι ,
συνέχεια στην 11 απαλλαγή από τις ηλεήλεκτρονικές αποδεί
ξεις. Και προφανς
ακόμα δυσκολότερη
είναι η εκκαθάριση
των φορολογικν δηλσεων των ανωτέρ
φορολογου μένων , δεδομένου ότι απαιτούνται τροποrοήσεις στο
υπολογιστικό
πλατφόρμα
λοντας διπλή δόση στεί με τη νέα κλίμακαι
που rροβλέπει εισαγωγικό συντελεστή 9%
(από 22%) , εν η προκαταβολή φόρου έχει
περιοριστεί στο 55%
από 100%, Οι περισσότεροι επαγγελματίες
και οι ατομικές επιχειρήσεις όχι μόνο δεν θα
πληρσουν φόρο για
τη χρήση του 2020,
αλλά θα έχουν και επιστροφή φόρου .
Αποδείξεις
Δεν ισχύει το μέτρο
των ηλεκτρονικν
συνέχεια στην 10
σύ(του Ιουλίου και του
ακινήτων ,
Αυγούστου) , Μάλιστα
στημα .
Οι καθυστερήσεις όσοι εξοφλήσουν τον
ωστόσο δεν πρόκειται φόρο εφάπαξ θα έχουν
να μεταβάλουν τις
που προβλέπουν την
κτρονικές αποδείξεις προθεσμίες υποβολής
και τα τεκμήρια όσων
έχουν πληγεί από την
υγειονομική κρίση και
τη μείωση της προ καταβολής φόρου για υποβολής τους , είτε
| επαγγελματίες και τις
επιχειρήσεις .
, Μάλιστα , αναφέρουν
ότι rρόκειται για μία
σύνθετη διαδικασία,
έκπτωση 3%.
Αυτοί που θα σπεύσουν , όπως όλα δε .
χνουν , για πρτη φορά
να υποβάλουν με το
άνοιγμα του Taxisnet
τη δήλωσή τους , είναι
οι ελεύθεροι επαγγελματίες
καθς φέτος δεν θα
των φορολογικν δηλσεων . Ηδη το οικονομικό επιτελείο έχει
δσει τη δυνατότητα
- Αυτονομ:
Προδημοσίευση
του οδηγού εφαρμογrs
τον Ιούνο , toν Σεπέμβρο
ελεύθερους
στα τέλη Ιουλίου απο πληρνοντας
τυχόν φόρο που προ κύπτει σε 8 μηνιαίες καταβάλουν εισφορά
δόσεις, είτε στα τέλη
Αυγούστου καταβάλ - δημά τους θα υπολογι
US ατioe5 των nolιτν
αλληλεγγύης, το εισό ΟΠΕΚΑΕπίδομα παιδιού:
Μέσα στον Ιούνιο
αναμένεται να γίνει η
δημοσίευση
του σχεδίου οδηγού
εφαρμογής του νέου
προγράμματος "Εξοι
κονομ- Αυτονομ.,
εν για τον Σεπτέμ
βριο προγραμματίζε ται το άνοιγμα της
ηλεκτρονικής πλατ
συνέχεια στην 2
θα εισπράξετε
την 2η δόση
Σελίδα 9