Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗ ΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη 1 13| Μαίου 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 15 | Έτος 65ο | Αριθμός Φύλλου 2.988
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ
Μας θεωρεί δεδομένους
η Κυβέρνηση δηλνει
ο πρόεδρος του
Εργατούπαλληλικού
Κέντρου Καστοριάς και γι
αυτό μας έχουν αφήσει στο
έλεος του Θεού.
Ο διακεκριμένος
ανδρολόγος μάς μιλά για
τη σημασία της έγκαιρης
διάγνωσης αρκείοι άνδρες
ευαισθητοποιημένα
| 12-13
να επισκέπτονται τον
ουρολόγο .
σελ, 11
σελ . 14
200 ΧΡΟΝΙΑ
Ο ΠΡ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α. ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΗ
Προσυρμοζόμαστε με
το βλέμμα τομέλλον
ΕΛΛΛΔΑ-2021
Νάουσα 1822:
Ζάλογγο και Μεσολόγγι μαζί
Κάτι συμβαίνει
Έντονη ανησυχία προκαλεί
η εικόνα με τα εκατοντάδες
νεκρά γριβάδια
Του Δημήτρη Ιωαννίδη
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε
Επεράσαμ ' όμορφα
Γράφουν Δημήτρης Ιωαννίδης
και Ελένη Κωστοπούλου
ε αορμή την αυνέντευξη ρλαμβάνονται με τα υψηλότερα ποσ .
Από την άλη όμος ακούγονται φωνές
του προέδρου της Βλληνικής είστραξης Αλλωστε έτα επιβεβοθηκε επηειρηματν, που εκφράζουν δισταγμό
εγείρημα του ουνδέ
Ομεσπονδίος Γούνος κ.ΤοούΟ Υπουρός onονoμιοαn. Τως η σμου γουνοποιν καθς καλούνται γρή
εκ στο
και πρωτοβουλίες από το παρελeόν σχετ κιβέρνηση της Ν.Α έχει καπαβάλλει στον
κές με δρόσες και αποφάσεκ για το μέλον ναμό μος 72.000.000 ευρ, οpήμοντός μας
γορα να αντέράοουν Δηνουν πως αδυνατούν μετά από τόοο κοιρό αδράνεος να
προετοιμαστούν για.
της Καστεριανής Γουνοποιος
Χωρίς ομφιβολία, δαχρονικά η ΚαΤελικά, με μιας διηράφονται οι ομ
στοριά ελαι άμεσα συνδεδεμένη με τον φιβολες για το μέλλον και την τύχη της
Η πρτη φορά σίγουρα θα είναι κοι η
Καστοριανήκ Γουνoπoίο . Υπάρχει ελπίδα δυσκολότερη, είναι όμως η αρχή μα νέας
κλάδο της Γούνος . Η ουοναμία του τόπου
μος και η ανόπτιξη το ίδο , όα γύρω μας και μέλλον γα τν τολουτωρημένο κλάδο
της γούνας και τους εξαντλημένους εpγαελαν και κάτι άρρη κα συνδεδεμένο μετην
γουοποο ,πρόγμα που μας κανοποούσε
και μας έδικ την αίοθηη της οικονομικής
πρέπει να δρομελογηθούν σχεδιοσμεί
ζόμενους σ αυτόν Εκατοντόδες χλιάδες ποu στόχο θα έχουν την ανάκμψη και
μόνο της Καστοριανής Γουνoποία Ενας
τέτοος σχεδιασμός θεωρούμε πως ρέπει
w συμπεριλαμβάνει και τους εκτροφεί
γουνοφέρω ζων , την καθετοποίηση της
Δίκακι λουτόν έπροξε η κυβέριηση και παpaγωγής ενδυμάτων γούνος, επαναδραένδοξο παρελθόυ ος κοτξουμε το σήμε - στάθηκε δίπλα στους γουνοποιούς μένει στηριοποίηση της ΕΔΗΚΑ Α.Ε ως δημοπρατα ευρ για τις επειρήσεκ οι οποίες είχαν
,διοτι τα χρηματα υnoστεί μεχλες Οημες με την έξορση του
aπό την οκονομία της Γούνος ήτν nάντοτε covid - 19 και έμεινν ξοpηκά κλεστές με
καλά καιmολλά .
Αλλά , φτάει πα να αναnολούμε το
το μέλλον αβραο.
τήριο και όχι μόνο .
ρα και το αύρο κυρίως με απαντήσες σε
κύρια ερωτήματα , ερωτήματα που απασχολούν όλους μας πλέον, οpού όλα μας
κ χωμς την rouvonoa , η
μόνο να δούμε και τους σωστούς αντίστοχουςειρσμούς από τηνπλευρά των Επηgi .
Παιδικά
Ας τολμήσουν οι γουνοποιοί να προ
pηματν του κλάδου. Ενας τέτοιος σωστός ξουν ενομένοι όλα εκείνα που χρόν ια τρα
δεν τολμούσαν ούτε να σκεφθούν , τρα
κή έκθεση ούνος που σκοπεύουν οι φοείς ήρθε η ρα για προτοποριακές τολμηρές
σκέψεις από ενεργά μυαά, άλλωστε μόνο
τέτου χρειάζεται ο τόπο μας για να ξεκο
γu ρος δεν έχειμέλλον
χειρσμός θα λέγομε πς είναι η διιδικτυα.Γυναικεία
Μετηνωστή εξίτηρέτηση
και ποιότητα που διακρίίει το
κατάστημά μας
Και ξοφνικά αναοωνεται από το να πραγματοποιήσουλ Είναι μέλλον, είναι
Υruργείb Ανάπτυξης το ύψος των Επ- η αpή μιας νέος προσπάθειας, είνοι η επστρεπτέων Προκατοβολν , τς οποίες βαίωση των ισχυρισμν πως η Κοστορι
Θαβαν Επειρήσεις Πανελλαδικά με τκ ήταν εναι και θα είναοι το μόνο μεάλο π Γουνοποητικές του νομού μας να συμπε. Ανδρικά
λήσει από το τέλμα.
Τρόφωνας Πολυγιάννης
σελ. 3
Γράμμου 5 Καστοριά | Τ: 2467306888
ραγμκό κέντρο γούνος στην Ευρπη.
Δήμος Νεστορίου: Το αρδευτικό "Δημήτριος Γιάρος"
σελ. 6