Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξεκίνησαν οι εγγραφές
Εnαναλειτουργούν
στους δημοτικούς σταθμούς για μικρά αεροσκάφη αρχικά τα αρχαιολογικά μουσεία
τ αεροδρόμιο Σπάρτης , σελ 8 της Λακωνίας >σελ. 11
ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ
Προς λειτουργία
> σελ. 8| της Σπάρτης > σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 14 Mαΐοu 2021 |Ετος 25-| Αριθμός 6118 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731081253 Fax : 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Πρεμιέρα στις 14 Ιουνίου
για τις Πανελλαδικές
Ξεπέρασαν
τους 10 χιλιάδες
οι ηλήρως
εμβολιασμένοι
στη Λακωνία
Συνολικά 28.558 δόσεις εμΒολίων κατά του Covid-19
είχαν χορηγηθεί έως τις 12
Μαΐου 2021 στη Λακωνία
σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού
Οργανισμού
Δημόσιας
Υγείας , Την nρτη δόση
έχουν λάβει 18.889 nολίτες
στον νομό , εν πλήρως εμ Βολιασμένοι με τη δεύτερη
δόση είναι 10.359 άνθρωηo .
Σε επίπεδο χρας έως και
Το πλήρες Πρόγραμμα και η διαδικασία
Με το μάθημα της Νεοελληνι - κν και Επαγγελματικν Λυ - Φυσικής και της Οικονομίας έχει οριστεί η 8.30, Πρωινή , με
κής Γλσσας θα ξεκινήσουν , κείων της χρας Οι εξετάσεις Για τους υποψηφίους των τους εξεταζόμενους να Προσέρόπως κάθε χρόνο , οι φετινές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 ΕΠΑΛ οι Πανελλαδικές θα ολοΠανελλήνιες Εξετάσεις , η αυ- Ιουνίου για τα ΓΕΛ και την Τρίτη κληρωθούν τη Δευτέρα 28 Ιου- μέχρι τις 8.00 ημ Η διάρκεια
λαία των οποίων ανοίγει στις 14
Ιουνίου.
Το Υnουργείο Παιδείας και Νυχτερινν Λυκείων να ολο - τήρες Αεροσκαφν και Στοικεία θημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό
θρησκευμάτων ανακοίνωσε το κληρνουν τον κύκλο των εξε - Σχεδιασμού Κεντρικν θερ- Σχέδιο , για το οnοίon διάρκεια
Πρόγραμμα των Πανελλαδικν τάσεων την Τρίτη 22 Ιουνίου με μάνσεων.
για τους υποψηφίους των Γενι- τα μαθήματα της Ιστορίας της
τις 12/5 , είχαν ηραγματοηο ηθεί συνολικά 3.973.336 εμ Βολιασμοί , εκ των οπoίων οι
χονται στις σχολικές αίθουσες
2.615136 αφορούν την
15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ με τους νίου με τα μαθήματα Στοιχεία εξέτασης κάθε μαθήματος είναι
υποψήφιους των ΓΕΛ και των Ψύξης και Κλιματισμού , Κινη- τρεις ρες , εκτός από το μάΠρτη δόση και οι 1.392.281
τη δεύτερη δόση (ολοκληρω μένοι εμβολιασμοί.
εξέιασης ανέρχεται σε 4 ρες
συνέχεια σελ 9
Εξάλλου , το τελευταίο δε Ώρα έναρξης των εξετάσεων
καήμερο του Μαΐου θα ανοί ξουν τα ραντεβού για όλα τα
Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη σημαντική υποδομή
εμβόλια για τους Πολίτες ηλικίας 30 έως 44 και αυτό θα
Εκσυγχρονίζεται
ο φωτισμός της Σπάρτης
γίνει σταδιακά , όπως γνωστοηοίησε ογενικός γρο
Πρωτοβάθμιας
Οροντίδας Υγείας Μάριος
θεμιστοκλέους
Τα τμήματα της παρέμβασης
Όπως είπε οκ θεμιστοκλέους, η ηλατφόρμα για όλο το
Από το τέρμα της οδού θερμοΠυλν εκκίνησε το έργο του
νέου ηλεκτροφωτισμού της
Σπόρτης
Τα τεχνικά συνεργεία του
Δήμου Σπάρτης , με επικεφαλής
αντιδήμαρχο Τεχνικν
Έργων κ . Δημήτρη Καπονικολό,
ξεκίνησον τις εργασίες το πρωί
της Τετάρτης 12 Μαΐου , δίνοντας
το έναυσμα για τον αέρα αλλαγής Πou θα φέρει το έργο στην
καθημερινότητα των noλιτν
φάσμα των επιλογν των εμΒολίων για το ηλικιακό τόξο
από 30 έως 44 ετν θα ανοί .
ξει το τελευταίο δεκαήμερο
του Μαΐου Επισήμανε δε ότι
αυτό θα γίνει σταδιακά και θα
Πρoηγηθούν οι 40-44 ετν ,
θα ακολουθήσουν οι 39-35
και τέλος οι 30-34 ετν.
ουνέχεια σελ
Η συστράτευσή μας
Β1lakonikOS.gr
με τους
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ααιρετικούςν
του Χρήστου Πανναρά
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα