Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
745125

301327

>

01.qxp_Layout 1 13/05/2021 23:05 Page 1

74ο, Αρ. Φύλλου 22275
15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2021

Σημαντική «ανάσα»
για τα σωματεία

Σφραγίζεται
η παραμονή του
Νιόπλια στο τιμόνι

Σχολικοί Αγωνες Βολεϊ, Σταδιο Ελευθερίας,

Σχολικοί Αγωνες Βολεϊ, Σταδιο Ελευθερίας,

1968 1969

1968 1969

σιο Ηρακλείου,
Γυμναστικες επιδείξεις, 4ο Γυμνα

1976

Γυμναστικες επιδείξεις, Μαρτινεγ

Αναμνήσεις
φυσικής αγωγής
στο Ηράκλειο

Γυμναστικες επιδείξεις, Πομπια,

Ηρακλειο, 1960-1970

Γυμναστικές επιδείξεις, Πομπια, Ηράκλειο,

1960-1970

Εκδηλωσεις Πόμπια, Ηρακλειο, 1960

Τη μπάλα στην εξέδρα…

δος, 1968
Γυμναστικές επιδείξεις Καστελι Πεδια

και όσους μπήκαν στον κόπο
ντυπωσίασε τους συμμετέχοντες
έκθεση φωτογραφίας αρνα τη δουν στο youtube, η “ψηφιακή
του σχολικού αθλητισμού στην
χειακού υλικού φυσικής αγωγής
φυτου 1ου διαδικτυακού συνεδρίου
Κρήτη” η οποία έγινε στο πλαίσιο
που διοργάνωσαν η Περιφερεισικής αγωγής και αθλητικής επιστήμης
το περιφερειακό κέντρο εκπαιακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεδευτικού σχεδιασμού Κρήτης Περιφέρεια, Αγωγής Κρήτης.
Φυσικής
πιστήμιο και Ενώσεις Πτυχιούχων

Ε

Επιμέλεια:

Ζωη 1951

κο Ηρακλειο, 1974

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αντώνης Παπουτσάκης

Γυμναστικές επιδείξεις Αθλητικη

«Ανάσα» παίρνουν τα σωματεία
με την καταβολή της β’ φάσης
της οικονομικής ενίσχυσης για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Έστω και
στο κάθε σωαυτά τα 2.500 ευρώ που αναλογούν
που καλλιερματείο (για κάθε παραπάνω άθλημα
επιπλέον), αποτελούν
γούν εισπράττουν 1000 ευρώ
της α’
μια αχτίδα φωτός. Συμπεριλαμβανομένης
9.672.000
φάσης πληρωμής, όπου διανεμήθηκαν
σωματεία, το ποσό της
ευρώ σε 3.408 ερασιτεχνικά
ειδικού σκοοικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης
από την Πολιτεία,
πού, το οποίο δίδεται απευθείας
χρόνια, σε συνολικά
για πρώτη φορά έπειτα από 12
στο Μητρώο, ανέρχε4.691 εγγεγραμμένα σωματεία
ται σε 13.268.500 ευρώ.
Μ.Β.

“Η ιστορία της Φυσικής Αγωγής
και της Αθλητικής Επιστήμης
στην Κρήτη, έχει μακράν ιστορία
και έχει εξελιχθεί σημαντικά στα
τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή
έχει συμβάλει σημαντικά στην
ποιότητα ζωής της κοινωνίας,
στην ανάπτυξη της αθλητικής συνείδησης των μαθητών και ενηλίκων και στην εξέλιξη του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
και του σχολικού αθλητισμού
όπως το γνωριζουμε σήμερα.
Βασικός στόχος της δράσης
«ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ και ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» η οποία
υλοποιείται στα πλαίσια του 1ου
Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και
Αθλητικής Επιστήμης, είναι η
συλλογή και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού από φωτογραφίες και έντυπα που υπάρχει
στην Κρήτη και η δημιουργία
μιας έκθεσης φωτογραφίας και
ενός ηλεκτρονικού λευκώματος.
Απώτερος στόχος της δράσης
είναι η επαναφορά «αναμνήσεων και δράσεων» μέσω της
φωτογραφίας από τις τελευταίες
δεκαετίας της Φυσικής Αγωγής
και Σχολικού Αθλητισμού στην
Κρήτη οι οποίες θα παρουσιάζουν την εξέλιξη της Φυσικής
Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού” αναφέρουν οι διοργανωτές για την αναγκαιότητα της
ψηφιακής έκθεσης και τονίζουν:
“Η Φυσική Αγωγή και ο Σχολικός Αθλητισμός εξελίχθηκε ραγδαία μετά τον δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο στα πλαίσια
αναδιάρθρωσης της κοινωνίας
και της εκπαίδευσης. Την στρατιωτική Φυσική Αγωγή, διαδέχθηκαν μορφές της Γερμανικής
και Σουηδικής Αγωγής και στην
συνέχεια η μαθητο-κεντρική
προσέγγιση της ελεύθερα οργανωμένης παιγνιώδους μορφής
Φυσικής Αγωγής, με πιο εξειδικευμένο προσωπικό και στόχους.
Η έκθεση φωτογραφίας προβάλει την εξέλιξη αυτή στην Κρήτη,
μεταπολεμικά μέχρι και τη δεκαετία του 1980 περίπου.
Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται, για πρώτη φορά από προσωπικά αρχεία και από τους

τέσσερεις νομούς της Κρήτης,
είναι ανεκτίμητο.
Η εικόνα, μας μεταφέρει πολλά
χρόνια πίσω, όταν η Φυσική
Αγωγή, όπως την ξέρουμε σήμερα, δημιουργεί τις βάσεις της,
σε σχολικές αυλές, σε σχολικές
εγκαταστάσεις, με αθλητικές εκδηλώσεις και με γυμναστές που
πρόσφεραν όπως πάντα το καλύτερο δυνατό στους μαθητές τους.
Η Επιτροπή της έκθεσης φωτογραφίας ευχαριστεί θερμά όλους
όσοι πρόσφεραν τις εμπειρίες
τους μέσα από την κατάθεση του
φωτογραφικού υλικού.
Η προσπάθεια καταγραφής
αυτού του αρχειακού υλικού
μόλις άρχισε και θα συνεχιστεί
με ζήλο στο μέλλον έτσι ώστε
στο επόμενο Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Σχολικού αθλητισμού, η έκθεση να έχει εμπλουτιστεί πολύ περισσότερο”.
Εμείς σήμερα παρουσιάζουμε
ορισμένες φωτογραφίες από την
ψηφιακή έκθεση. Φωτό που πρόσφεραν οι:
Δημήτρης Σπυριδάκης (Ηράκλειο- Πόμπια), Γιώργος Κλεινάκης (Χανιά), Ιωάννα
Πατσιανωτάκη (Ηράκλειο – Πόμπια), Γιάννη Φραγκιαδάκης
(Χανιά)
Χριστίνη Τζομπανάκη (Χανιά),
Γιώργος Ψαράκης (Χανιά - Κίσσαμος), Γιώργος Χαβάκης (Λασίθι – Νεάπολη), Ευθαλεία
Νταούκα-Δαούκα (Λασίθι- Σητεία)
Γιώργος Ξένος (Λασίθι – Νεάπολη), Μαρία Παπαδάκη (Ηράκλειο), Κωνσταντίνος Μουντάκης
(Χανιά), Χριστίνα Πετροδασκαλάκη (Ηράκλειο).
Επιτροπή Έκθεση Φωτογραφίας:
Εμμανουήλ Καρτσωνάκης (Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης
Κρήτης), Στράτος Τζιαμπάζης
(Καθηγητής Φυσικής Αγωγής –
Πρόεδρος Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η.), Γιώργος Φωτεινάκης (Καθηγητής Φυ-

Το «μεγάλο πιστόλι»
στα Πηγάδια

ων, Σταδιο Ελευθερίας, 1964
Γυμναστικες επιδειξεις, Β' Γυμνασιο Θηλε

Ηρακλειο, 1960-1970

«Πικρό» το 26ο γκολ

1960-1970
Γυμναστικες επιδείξεις, Πομπια, Ηρακλειο,

μπιας, Ηρακλειο, 1965-1966

Γυμναστικές επιδείξεις, Γυμνασιο Πο

ματος.
θα συνεχίΑν και είναι σίγουρο ότι ο Γιακουμάκης
στεναχώρια του χθες
σει αλλού την καριέρα του, η
26 γκολ σε μία σεζόν
ήταν μεγάλη. Να σημειώνεις
σου, είναι θέμα…
και να αποτυγχάνει η ομάδα
Μ.Β.

Για 2η φορά πατέρας
ο Giannis

Γυμναστικές επιδείξεις, Πομπια,

Ηρακλειο, 1960-1970

τη
Περίπου δεκαπέντε μήνες μετά
Ανγέννηση του Λίαμ, ο Γιάννης
τετοκούνμπο και η σύντροφός
του Μαράια περιμένουν και δεύτερο παιδάκι. Αυτό ανακοίνωσε
στο Instaμέσω του προσωπικού της λογαριασμού
τη γιορτή της μητέgram η Αμερικανίδα, με αφορμή
στο δρόμο και εγώ
ρας. «Το δεύτερο μωρό είναι
μαθήματα ζωής», τόέχω πάρει ακόμη περισσότερα
του Greek Greak.
νισε χαρακτηριστικά η σύντροφος
Μ.Β.

Φανουράκης για μάρκετινγκ

ΜάρκεΝέος πρόεδρος της Επιτροπής
ο
τινγκ και Χορηγιών ΕΠΣΗ ανέλαβε
απόφαση
Γιώργος Φανουράκης, μετά από
συνεδρίαση
που λήφθηκε στην πρόσφατη
Ο δραστήριος παράγοντης Εκτελεστικής Επιτροπής.
πλάνο και συγκεκριτας θα παρουσιάσει ένα πλήρες
τομέα, στην επόμενη
μένες ενέργειες σε αυτό τον
συνεδρίαση της Ε.Ε.
Μ.Β.

σικής Αγωγής-Φωτογράφος),
Καραγιώργου Γιάννα (Φωτογράφος- Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Φωτογράφων και
Εικονοληπτών Κρήτης), ΣοφιαΜαρίνα Παπαντωνάκη (Καθηγήτρια Εικαστικών), Δημήτριος Κ.
Τσιράκος (Διδάκτορας Αθλητικών Επιστημών – Εμβιομηχανικής και Συντονιστής Λειτουργιών
των Δ.Α.Κ.Η – Συντονιστής Ομάδας Εργασίας Έκθεσης Φωτογραφίας). Δημιουργία video:
Σοφια-Μαρίνα Παπαντωνάκη.

σχολίασε στο fb την έκΗ έμπειρη γυμνάστρια Ουρανία Ρινακάκη
είναι δυνατόν οι καθηγητές
θεση αυτή ως εξής: «Πω πω! Καλά,
κάτω στο χώρο, να ακουμπούν
να αφήνουν τα παιδιά να κάθονται
στα πετραδάκια, να πηδούν
με τα χέρια τους κάτω, να γονατίζουν
βέβαια αλλά μόνο
άλμα σε ύψος στην άμμο (φρεσκοσκαμμένη
στρώματα, να ρίχνουν
για τις γυμναστικές επιδείξεις) χωρίς
να υπερπηδούν πλινθιο
σφαίρα σε χωμάτινη βαλβίδα ξυπόλυτα,
γύρω, να κάνουν κατακόχωρίς προστατευτικά στρώματα γύρω
τον άλλον (τι εμπιστοσύνη και
ρυφο στο χώμα βοηθώντας ο ένας
Είναι δυνατόν να κάνουν γυτι υπευθυνότητα έκτιζαν αλήθεια).
ανηφορικό και βραχώδες πλάμναστική σε αδιαμόρφωτη αυλή σε
ότι θα χτυπήσουν τα παιδιά,
τωμα χωρίς να φοβούνται οι δάσκαλοι
οι γονείς; Πόσο ήρωες
θα ματώσουν και θα τους καταγγείλουν
μαθητές ενώ όσοι τα ζήσαμε ξέφαντάζουν σήμερα δάσκαλοι και
καθημερινότητα που είχαμε
ρουμε ότι απλά ήταν μια φυσιολογική
να ζούμε ενώ άλλοι συνομήλιτην πολυτέλεια κάποιοι από εμάς
κοί μας εργάζονταν ήδη στα χωράφια.
να πηγαίνουν όλα τα παιδιά
Πετύχαμε πολλά από τότε και κυρίως
κτήρια αλλά αφαιρέσαμε και
σχολείο και σε καλύτερα σχολικά
υπερπροστατευτικότητα στη
πολλά, αυξήσαμε το φόβο και την
ζωής και σωματική και ψυχική
σχολική ζωή στερώντας εμπειρίες
ανθεκτικότητα από τα παιδιά».

μέχρι
Ο Εργοτέλης είχε καλές διαιτησίες
του
τώρα στα πλέι οφ αλλά στο άκουσμα
στον
ορισμού του Γιάννη Παπαδόπουλου
πρέπει να
«τελικό» της Ξάνθης, ίσως θα
Το «μεγάλο πιανησυχεί (κάτι ξέρει και ο ΟΦΗ).
λέει και ο Κούγιας,
στόλι» του «συνεργείου», όπως
ότι δεν θα «εκπυρσοελπίζουν οι «κιτρινόμαυροι»
νικητής να κριθεί μέσα
κροτήσει» στα Πηγάδια και ο
από τις ικανότητες των δύο μονομάχων.
Μ.Β.

ο
γκολ στο
Καθόλου δε χάρηκε το 26 του
ολλανδικό πρωτάθλημα
ήταν σε
ο Γιώργος Γιακουμάκης κι ας
ήττα της
βάρος του πρωταθλητή Άγιαξ. Η
σήμανε τον απευΦένλο με 3-1 στο Άμστερνταμ,
του κρητικού φορ, μία
θείας υποβιβασμό της ομάδας
του πρωταθλήαγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση

Ο Άγιαξ έλιωσε το τρόπαιο
και το μοιράζει στους
φιλάθλους!

Ρινακάκη: “Πετύχαμε πολλά,
αλλά αφαιρέσαμε και πολλά”...

Γυμναστικές επιδείξεις, Πόμπια,

για την παΗ ΕΠΟ μετέθεσε την ευθύνη
κυπέλλου
ρουσία κόσμου στον τελικό του
λόγια,
στους λοιμωξιολόγους. Με λίγα
Εδώ που τα
πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα.
κανείς το βάρος
λέμε είναι δύσκολο να σηκώσει
είναι μόνο ο κοροναϊός,
μιας τέτοιας απόφασης. Δεν
που είναι και ο
αλλά και ο φόβος των επεισοδίων
ποδόσφαιρο.
μεγαλύτερος…ιός για το ελληνικό
χρόνια, λοιπόν,
Χωρίς οπαδούς τα προηγούμενα
χωρίς οπαδούς και φέτος…
Ν.Μ.

λων, Καστέλι Πεδιαδος

Γυμναστικες επιδείξεις, Δ.Σ. Αποστο

Γυμναστικές επιδείξεις Αθλητικη

Ζωη 1951

Πρωταθλητής Ολλανδίας για 35η φορά
στην Ιστορία του στέφθηκε ο Αγιαξ και
σκέφθηκε μια πρωτότυπη ιδέα για να γιορτάσει τον τίτλο μαζί
με τους φιλάθλους
του. Συγκεκριμένα η
διοίκηση της ομάδας
λιώσει (!) το φετινό
του Αμστερνταμ αποφάσισε να
θα δοθούν σε
τρόπαιο και έφτιαξε αστέρια που
Στο βίντεο που δηόλους τους κατόχους διαρκείας.
από τον ολλανδικό
μιούργησαν και παρουσίασαν
ειδική επεξεργασία,
σύλλογο, το τρόπαιο λιώνει με
αστέρια από το
δημιουργήθηκαν μικρά ασημένια
42.000 κατόχους
υλικό και αυτά θα δοθούν στους
διαρκείας του «Αίαντα».

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αναμνήσεις
από τη σχολική
γυμναστική


 
     
    

  

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΚΑΤΙ... ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΑΚ

Η Κρήτη αξίζει έναν
πραγματικό δρόμο
Α

περιμένουν την επίσημη έναρξη των εργασιών
για να πειστούν. Στο μεταξύ χθες, το αρμόδιο
Υπουργείο Υποδομών, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της «Π» κατέθεσε προς έγκριση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο Χανιά – Ηράκλειο του ΒΟΑΚ,
μήκους 157,5 χιλιομέτρων και παράπλευρου
δικτύου περίπου 150 χιλιομέτρων. Το έργο θα
υλοποιηθεί με Σύμβαση Παραχώρησης, ενώ
στόχος της κυβέρνησης είναι τα τμήματα Χανιά – Ηράκλειο και το Χερσόνησος – Νεάπολη
να προχωρούν παράλληλα.
Σελίδα 5

παίτηση όλης της Κρήτης είναι
πλέον η δημιουργία του νέου
Βόρειου Οδικού Άξονα. Οι διαδικασίες τα τελευταία δύο χρόνια μοιάζουν να προχωρούν περισσότερο, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται
πως θα παραδώσει σύντομα στην Κρήτη, τον
νέο και σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που αξίζει. Οι Κρητικοί παρ’ όλα αυτά, αλλά και οι επισκέπτες, εξακολουθούν να … κρατούν μικρό
καλάθι, με δεδομένο ότι έχουν ακούσει δεκάδες εξαγγελίες, αλλά δεν έχουν δει έργο, οπότε

Σταθεροποιημένα εντοπίζονται τα
κρούσματα του κοροναϊού στην
Κρήτη λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξη του τουρισμού. Ο
καθηγητής Γιώργος Σουρβίνος
είπε στην “Π” ότι “υπάρχει προβληματισμός για τα εγχώρια
κρούσματα. Οι τουρίστες έρχονται οι περισσότεροι
εμβολιασμένοι και φυσικά με τεστ, αυτό που μας προβληματίζει είναι οι μολύνσεις των ντόπιων και μάλιστα
ολόκληρων οικογενειών” υπογράμμισε τονίζοντας ότι
εκτός από τους εμβολιασμούς και τα τεστ πρέπει να
τηρούμε τα μέτρα προστασίας.
Σελίδα 6

Αρκουμανέας: «Έχουμε όπλα για τον τουρισμό»
Με “όπλα” τα εμβόλια και τα τεστ και περισσότερη αισιοδοξία ανοίγει φέτος ο τουρισμός, ωστόσο απαιτείται προσοχή για να βελτιωθεί η επιδημιολογική μας εικόνα,
γιατί η μάχη με την πανδημία δεν έχει τελειώσει. Τις επισημάνσεις αυτές έκαναν
χθες από το Ηράκλειο
ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ
Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο πρόεδρος
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ
του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου ΕλλάΗΜΕΡΗΣΙΟΙ
δας. Συζήτησαν την
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
πορεία της πανδημίας
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
τώρα που αρχίζει επίσημα η τουριστική πεΚΡΗΤΗ
ρίοδος με αυτοδιοικη11.266
τικούς και φορείς του
+105.832 13/05/2021
τουρισμού. Σελίδα 6

 


 

2.167 55

Πώς θα έρχονται οι τουρίστες στη χώρα μας

683

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Γ. Σουρβίνος:
«Θέλει προσοχή»

90 4.079.168

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Σχεδόν 80.000
οι νέοι φοιτητές
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τα Πανεπιστήμια της χώρας μας
αναμένεται να υποδεχτούν 77.415 νέους φοιτητές. Χθες,
ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή σχολή/τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ενώ,
για πρώτη φορά, θεσπίζονται συντελεστές βάσει των οπoίων
καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή σχολή/τμήμα. Η «Π» δημοσιεύει τους αριθμούς των
εισακτέων στα Ιδρύματα στην Κρήτη, αλλά και την ΕΒΕ,
όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Σελίδα 10

ΣΧΟΛΕΙΑ

Self test κάθε Δευτέρα
Μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, θα πρέπει στο
εξής να προσκομίζουν στα σχολεία τη βεβαίωση του αρνητικού self-test εκπαιδευτικοί και μαθητές. Σημειώνεται
πως ένα σημαντικό «αγκάθι» των self test είναι το γεγονός ότι πολλά βγαίνουν ψευδώς θετικά και χρειάζεται
επιβεβαίωση του αποτελέσματος με rapid test. Παράλληλα, μετά από εισήγηση της επιτροπής των ειδικών, το
Υπουργείο Παιδείας, αποφάσισε την εξ αποστάσεως ή
διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου τμήματος/σχολής, με την προηγούμενη διενέργεια
self-test φοιτητών και καθηγητών.
Σελίδα 9

ΔΙΚΗ

Τον λήστεψαν και
τον εγκατέλειψαν
Τον είδαν στη στάση του λεωφορείου και προσφέρθηκαν
επίμονα να τον μεταφέρουν με το αυτοκίνητο τους στον
προορισμό του. Όμως οι «καλοί Σαμαρείτες» ήταν στην
πραγματικότητα κακοί λύκοι για 87χρονο από το Σκαλάνι,
τον οποίο χτύπησαν, λήστεψαν και εγκατέλειψαν. Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες και το δικαστήριο έστειλε πίσω στη
φυλακή τον βασικό κατηγορούμενο για τη βίαιη και απάνθρωπη συμπεριφορά στον γέροντα.
Σελίδα 3

Γράφουν

σήμερα

Νέο εργοτάξιο στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

στην

ΟΦΗ

www.patris.gr - Τιμή Φύλλου 1€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2021

Σελίδες 14-15

Περίοδος Β’ Ετος

0

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Λ. Δρανδάκης σελ. 12
Ν. Καρούζος σελ. 8
Κ. Νεονάκης σελ. 8
Γ. Πανταγιάς σελ. 8
Ι. Πυργιωτάκης σελ. 12
Δ. Σαρρής σελ. 8
Γ. Τρανταλίδης σελ. 8

Τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξει με ασφάλεια ο τουρισμός επίσημα από σήμερα παρουσίασε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, από το Σούνιο. Ακολούθως, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης
Φραγκάκης θα παρουσιάσει τη φετινή καμπάνια του οργανισμού. Ο κ. Θεοχάρης, μιλώντας στην εκδήλωση για την έναρξη του Ελληνικού Τουρισμού 2021 «Ανοίγουμε Πανιά!», είπε: Το 2020 ο τουρισμός
κέρδισε ένα δύσκολο στοίχημα, για αυτό η χώρα μας βραβεύτηκε ως πρωτοπόρος στο άνοιγμα του τουριστικού κλάδου. Ο στόχος και το καθήκον που είχαμε πέρυσι ήταν να κρατήσουμε ζωντανό τον ελληνικό
τουρισμό. Σήμερα η χώρα μας προβάλλεται ως υπόδειγμα διαχείρισης της πανδημίας και σε σχέση με
τον ελληνικό τουρισμό. Ο ελληνικός τουρισμός έδειξε ότι δίνει μάχες και τις κερδίζει. Στοίχημα για οι
2021: «Ανοίγουμε πανιά» με ασφάλεια.
Άλλο ρεπορτάζ για τον τουρισμό στη σελ. 6

˜ ™ — š  — ™  š ‰ ˜ —

ÀÚÛ
Η ανάπλαση της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την πλευρά των ενετικών τειχών είναι το επόμενο εργοταξιακό βήμα της μεγάλης παρέμβασης που εξελίσσεται κατά μήκος της κεντρικής
οδικής αρτηρίας. Για τέσσερις μήνες θα παραμείνει αποκλεισμένη η δυτική πλευρά του δρόμου, και με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν διαμορφωθεί μέσα στο φθινόπωρο θα
ξεκινήσουν οι εργασίες από την ανατολική πλευρά του δρόμου.
Σελίδα 5

Ποιες δραστηριότητες ξεκινούν το επόμενο διάστημα
Σταδιακά, ως την 1η Σεπτεμβρίου, επανεκκινούν οικονομικές δραστηριότητες. Η αρχή γίνεται με τα καζίνο και τα γραφεία
συνοικεσίων, ακολουθούν τα ΟΠΑΠ PLAΥ, τα γυμναστήρια, οι υπηρεσίες ευεξίας, Catering, χώροι δεξιώσεων, οι οίκοι
ανοχής και οι εμπορικές εκθέσεις. Οι οίκοι ανοχής θα υποδεχθούν ξανά πελάτες από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου με μέτρα,
όπως αποφυγή περιττής φυσικής επαφής (όπως η χειραψία), ανοιχτά παράθυρα και πόρτες (εκτός φυσικά του δωματίου
συνεύρεσης), ένας πελάτης αυστηρά, ο οποίος μάλιστα θα είναι με το ρολόι στο χέρι, καθώς η παροχή των υπηρεσιών
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά.
Σελίδα 7

 ™
¦³§ª£ Ÿ£
£
£§ª£
‹¨²²¦¨¸£³¬»µ¹ºµÃ
ºµ±°²Â

 
¾ÑÆØÆÆÒÒØØÍÑÎÆб
$BSSPUFO /JWFB
"NCSF4PMBJSF