Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Por
Ετος: θο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX : 2310 24278 ΤΟ: 1E-Αρ.Φύλλου: 2000 Πέμπτη 13 Mαiου 2021
Δωρεάν ΤεστΠΑΠ
στις 17.19 Μαϊου
στην κοινότητα
Ευόσμου
>>>> 4η
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η ακαρδιάν της
παγκόσμιας εκπαι
δευτικής ρομποτικής
θα χτυπήσει τον Ιούνιο
στη Θεσσαλονίκη
ΔΗΜΟΣ
ΠΛΝΑΧΟΡΤΙΑΤΗ
στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
10-14 Μαΐου 2021
Δήμος ΠυΜgας Χορηήτη:
Δσε αίμα-Δσεζωή
Είδομάδα εβελσνικής αμοδοσίύς
ΠΚΜ :Κύκλος
ομιλιν για
Ψυχολογική
ενδυνάμωση
>>>> 5η
2.900 βιβλία διανεμήθη καν στα δημοτικά του δήμου Αμπελο κήπων - Μενεμένης Ση
>>>> δη
Ένοπλή ληστεία σε βενζινάδικο
στη Θεσσαλονίκη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Ληστεία με την απειλή όπλου |περιστατικό στο Τμήμα Ασφα
σημειθηκε σε βενζινάδικο , τα λείας Παύλου Μελά. Όπως
ξημερματα της Τετάρτης στη | κατήγγειλε Τρία άτομα με καλ Θεσσαλονίκη .Το
σημειθηκε στις 03.30 τα ξημε- | την απειλή όπλου του ζήτησαν
ρματα στην περιοχή της Σταυρ- τις εισπράξεις του ταμείου.Αφού
ούπολης , σύμφωνα με τον | πήραν 1.000 ευρ οι δράστες
23χρονο υπάλληλο του βενζινά - | εξαφανίστηκαν και αναζητούνται.
δικου ο οποίος κατήγγειλε το
Β977 298 697
περιστατικό υμμένα τα πρόσωπά τους και
tharinik13Qumail.com
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter