Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Το δημοτικό
συμβούλιο
Κοζάνης δεν
είχε απαρτία
Θα επαναληφθεί

σελ ~ 3

Το Βόιο
στρέφεται στον
τουρισμό - Ξεκινά
καμπάνια με τη
δημιουργία
μιας νέας
ταυτότητας

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ
ταρακούνησε την Κοζάνη το
βράδυ της Τρίτης - Στο Χιονάτο
Καστοριάς το επίκεντρο

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7465

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Σιδερά, μια θάλασσα
φωτοβολταϊκών πάρκων σε
ένα ορεινό χωριό της Κοζάνης
- Οι κτηνοτρόφοι κινητοποιούνται
σελ ~ 2

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Κοζάνη:
Rapid tests για
την covid 19 την
Παρασκευή 14-05
10:00 - 13:00,
στην κεντρική
πλατεία

σελ ~ 6

Συσσίτιο Δήμου
Κοζάνης: Διαρκής
στήριξη από
επιχειρήσεις,
συλλόγους
και πολίτες

σελ ~ 13

Η κοινότητα Λιβερών
κινείται νομικά για
κάθε νέο φωτοβολταϊκό
πάρκο - Το εντυπωσιακό
έργο των ΕΛ.ΠΕ σε
4.400 στρέμματα

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Διάνοιξη 12 νέων
δασικών οδών στη
θέση «Μάνα Νερού»
Βαθυλάκκου,
Μεσσιανής
και Οινόης