Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
..για να έχεις άποψη
ογολικη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΡΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
13 ΜΑΪΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
αναπτUEn
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡ
Κωδ. 1445
Καθοριστική Παρέμβαση Νίκο
για την Προστασία του δημόσιου
συμφέροντος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στο Ναύπλιο
ο Νίκας για
τα έργα ΣΕΛΙΔΑ 9
Σε μία καθοριστικής σημασίας παρέμβαση προχρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιτης Νίκας ακυρνοντας την
πλειοδοτική δημοπρασία για τnν εκμίσθωση
αλιευτικής εκμετάλλευσης της Λιμνοθάλασσας
<Βιβαρίου ΠΕ Αργολίδας.
Ο Παναγιτης Νίκας επιστρέφοντας ως μη αποδεκτή την απόφαση . .
σελίδα 9
ΔΗΜΟΙ
Στην επιφίνεια όδα τα προβλήματα για την αγροτική γή μετά από δεκαετίες
Ξεκινάνε
διαμορφσεις
των κόμβων
Αγνας δρόμου για
τους δασικούς χάρτες
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
COVID -19:
οΠόλεμος τς
Γενιάς μας
Σε ένα ατελείωτο Πολύ λιγότερα είναι τα
αγνα δρόμου βρί- στρέμματα που έχουν
σκονται όλοι οι Παρα-χαρακτηρισθεί σαν
γωγοί Που έχουν βρε-αγροτικά εν ήταν
θεί αντιμέτωποι με μια αρχικά δασικά Ιδιαίτεσειρά προβλημάτων ρο ενδιαφέρον Παρουλόγω των δασικν σιάζει το ρεπορτάζ του
χαρτν. Στην Αργο- Γιργου Λιάλιου στην
λίδα είναι χιλιάδες τα εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕστρέμματα που μετα-PINΗ όπου αναφέρει
τράπηκαν από αγρο-μεταξύ άλλων : & Δεν
τικά σε δασικά εν αλλάζει ..
ΑΧΑΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΚΟΡΝΘΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Προβληματισμός
Για τους
σελίδες 5
Βιοκαλλιεργητές
Έτοιμη η μελέτη για την επέκταση του
Βιολογικού στην Τίρυνθα
ΣΕΛΙΔΑ 12
Καταιγισμός έρ- έχουν σταματημό Το συγκεκριμένο
γων βρίσκεται σε . Εχθές η ΔΕΥΑΝ υποέργο θα καταεξέλιξη στο Δήμο ανακοίνωσε ότι . τεθεί για χρηματοΝαυπλίου όπου παρέλαβε την ορι - δότηση στο Πρόοι αναπλάσεις στική μελέτη για γραμμα AΝΤΩΝΗΣ
αλλά και τα έργα την επέκταση του ΤΡΙΤΣΗΣ και είναι
υποδομής για μία βιολογικού στην προϋπολογισμού
ΠΟΛΤΙΣΜΟΣ
Ανακοινθηκε
Το Πρόγραμμα
Της Επιδαύρου
τητα ζωής δεν (ΝΕΑ ΤΙΡΥΝ ΘΑ).
ΣΕΛΙΔΑ 15
σελίδα 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα