Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαΐου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7362
Τιμή: 1.00
Κδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύ ων Δημοηραστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Εστίαση:
Ανοίγει την
Παρασκευή
Πρτη παγκοσμίωs
η Ελλάδα στη στήριξη
τns οικονομίαs
14/5 η
Πλατφόρμα
για την κρατική ενίσχυση
Η Ελλάδα αποτελεί
παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ό, τι αφορά τη
στήριξη της οικονομίας, χαρη και στα κε .
φάλαια
εισρεύσουν από το Τα.
μείο Ανάκαμψης, όπως
σημεινει η ΙNG σε
νέα έκθεσή της . Προσθέτοντας τα μέτρα
στήριξης στα οποία
έχει προχωρήσει η ελ ληνική κυβέρνηση και
τα κεφάλαια nou θα
εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από το
Ταμείο Ανάκαμψης, ο
οίκος υπολογίζει ότι το
συνολικό
"πακέτο για την rav .
δημία ισοδυναμεί με
το 32,19% του ΑΕΠ και
είναι το μεγαλύτερο
στον κόσμο , ξεπερ
Πολιτειν.
Εξετάζοντας τις πρό σθετες δημοσιονομι.
δαπάνες
έχουν κάνει ή έχουν
θα υποσχεθεί να κάνουν
οι χρες ως απάντηση
στην COνiD-19, το σύ .
νολο για τις ΗΠΑ διαμορφνεται στο 25,5%
του ΑΕΠ. Αυτό περιλαμβάνει την εγκεκρι μένη πρόταση για το
αμερικανικό σχέδιο
διάσωσης , αλλά όχι τις
νέες προτάσεις του
προέδρου Μπάιντεν, οι
οποίες δεν έχουν δαπάνες για την κατα ακόμη εγκριθεί στο
Κογκρέσο.
Για την Ευρωζνη
αυτό το ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 124%
του ΑΕΠ μετά και την
προσθήκη του σχεδίου υπάρχει διπλή- μέ .
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στις εθνιπου
Υπουργός Ανάπτυ
ξης , Αδωνις Γεωργιά
δης ανακοίνωσε στη
Βουλή ότι την Παρασκευή 14 Μαιου ανοί γει η πλατφόρμα για
την υποβολή αιτή.
σεων κρατικής επδότησης των πρτων
συνέχεια στην 11
κές δημοσιονομικές ματιστεί να χρηματοδοτηθούν σε εθνικό
επίπεδο, και τα οroίa
τρα περυλαμβάνονται
στο εθνικό σχέδιο ανά καμψης . Η Ιταλία ακολουθεί στην τρίτη
θέση διεθνς μετά την
Ελλάδα και τις ΗΠΑ , με
το συνολικό δημοσιο
συνέχεια στην 10
Ποιοι
πολέμηση της πανδημίας .
Αυτό ωστόσο το noσοστό μπορεί και να
είναι υπερεκτιμημένο,
καθς ενδέχεται να
ελληνικό
δικαιούνται
μειωμένα
ενοίκια και
για τον μήνα νντας ακόμα και
τρηση για έργα που
είχαν αρχικά προγραμ.
αυτό των Ηνωμένων
Τιμολόγια
ρεύματοs:
Απειλεί με αυξήσειs
η εκτίναξη
κόστουs ρύπων
Λύση στην αντιπαράθεση ιδιοκτητν ενοικιαστν έδωσε το
υπουργειο Οικονομι .
κων , καταθέτονταςέστω
καθυστερημένα - τροπολογία με την οποία
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9