Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ
ΤΟΕΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
υρετδεις οι
ρυθμοί nρoετo . ηpoooxή καθς ανοoυ , ξεκινά εντός των εnoμέ
μασίας των ξενομε σταδστά.
νων ημερν, με τη βε
δόχων στην Πpe Βασικός στόχος ,. να βαότητα όυ θα npooδ.
βεζα και ολόκληρη tmv μην υπoρξουν τonκές ε. σε θετικό Πρόσημο στην
ΕΛA6δα ενόφε του a ξάροεις, τonικές επιδημί . ουνολκή εκόνα της χ .
νοίyματος του Τουρi.t, nou θα μος οδηγή. ρας στο εξωτερκ σε
σμού το Σαββατοκύρια - σουν στη ηήψη τοnν μα nΕροδο κατά την οκο Η FΑλάδα 0λει και nεροριστικν μετρων
φέτος να κερδίσει το Σε αυτn τη ουγκυρίa στοση των τουριστικν
στοίσμα του οoφoλούς του ανοίγματος του th. npoopομν napακολου .
nolo n uγειονομή κατά .
Το κυβερνηκό εnτεείο κάνει ονο γα ουA . on tνoντι του κορωνο τον τουρισμό φορείς
Aηνικοu τουρσμου, στο ίτα στενά σno oλους
χος είναι τοσο η θωράa . τους εμηλεκομενους με
Αναφορά της Υπουργού Πολιτασμού Λίνας Μενδότη
Ση διαδρομή στα Βήματα του Αποστόλου Παιλου
Τελεινουν αύριο
οι Περιορισμοί του Lockdown
Μενδνη κατά τη δόρκΕΚ ουνέ
ντευξης τύηοu nou napaxupnσε
Νομό σε Νομό εν to upopo
τοδότηση στο Ταμείο Ανάκομψης
οστον μα apa δnno στς 12 τα με .
κατ tup ω στη σελ . Η
Αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα
Οι στερεωτικές εργασίες
στο Κάστρο της Κιάφας Σουλίου
Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Πρέπει να προσέξουμε
περισσότερο .
στο κό φορτίο tων αστικν λμάτων
Αμεσα αναμένεται να ξεκινή
σουν ο στερεωτικές εργοσίες
στο Κόστρο της Κοφος Σουλ
σμού το έχει εντάξει στην ηρo
τοσn του για xpηματοδότηση
μέου του Ταμείου Ανάκομψης
Nα θυμίoουμε ότ tο Κόστρο
ου 2021, οε oχέoη με το διάστημα 26 A .
της Κιάφας έχει unoστεί φθορές
ano cσμό , αλλά και αnό τον